Lazarus en Dives, Folio 78 uit de Codex Aureus van Echternach,
Gemaakt tussen 1030 en 1050,
Verlicht miniatuur evangelieboek,
© Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg, Duitsland

Lazarus en Dives, Folio 78 uit de Codex Aureus van Echternach,
Gemaakt tussen 1030 en 1050,
Verlicht miniatuur evangelieboek,
© Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg, Duitsland

Evangelie van 9 maart 2023

Er was een rijke man en een arme man genaamd Lazarus

Lucas 16:19-31

Jezus zei tegen de Farizeeën: 'Er was een rijke man die zich in purper en fijn linnen kleedde en elke dag groots feestvierde. En bij zijn poort lag een arme man genaamd Lazarus...die onder de zweren zat en zich wilde vullen met de restjes die van de tafel van de rijke man vielen. Honden kwamen zelfs en likten zijn zweren. Nu stierf de arme man en werd door de engelen weggedragen naar de boezem van Abraham. De rijke man stierf ook en werd begraven.

In zijn kwelling in Hades keek hij op en zag Abraham ver weg met Lazarus in zijn boezem. Toen riep hij uit: "Vader Abraham, heb medelijden met mij en stuur Lazarus om het topje van zijn vinger in water te dopen en mijn tong af te koelen, want ik ben in doodsangst in deze vlammen." "Mijn zoon," antwoordde Abraham, "bedenk, dat tijdens uw leven goede dingen op uw weg kwamen, evenals slechte dingen op de weg van Lazarus kwamen. Nu wordt hij hier getroost, terwijl jij in doodsangst verkeert. Maar dat is niet alles: tussen ons en jou is een grote kloof gemaakt, om te voorkomen dat iemand, als hij dat zou willen, van onze kant naar de jouwe oversteekt, en om te voorkomen dat iemand van jouw kant naar de onze oversteekt."

De rijke man antwoordde: "Vader, ik smeek u dan Lazarus naar het huis van mijn vader te zenden, daar ik vijf broers heb, om hen te waarschuwen, opdat zij niet ook naar deze plaats van kwelling komen." "Zij hebben Mozes en de profeten," zeide Abraham, "laat hen naar hen luisteren." "Ach nee, vader Abraham," zei de rijke man "maar als er iemand uit de dood tot hen komt, zullen zij zich bekeren." Toen zeide Abraham tot hem: Indien zij noch naar Mozes, noch naar de profeten willen luisteren, zullen zij ook niet overtuigd worden, indien iemand uit den dood zou opstaan."'

Reflectie op de verluchte bladzijde van de Folio

De illustratie die we vandaag bekijken is folio 78 uit de Codex Aureus van Echternach, gemaakt rond 1040 na Christus, en toont ons een letterlijke weergave van de evangelielezing van vandaag over de parabel van Lazarus en de Dives ('dives' is het Latijnse woord voor 'rijke man'). Op het bovenste paneel zien we Lazarus voor de deur van de rijke man; op het middelste paneel wordt Lazarus' ziel uit zijn lichaam gehaald en door twee engelen naar het paradijs gedragen; op het onderste paneel wordt de ziel van Dives door twee duivels naar Hades gedragen.

Lazarus is de enige man die bij naam wordt genoemd in onze evangelielezing. De rijke man is anoniem. De hele aandacht gaat dus uit naar Lazarus, zijn armoede en zijn redding. Dat is waartoe de lezing van vandaag ons oproept, om ons meer bewust te worden van de noden om ons heen die zich vlak onder onze neus bevinden. We kunnen geneigd zijn grote plannen te maken voor de toekomst, grootse ideeën te hebben over liefdadigheid, maar ons niet bewust zijn van de noden vlak voor onze neus: de dakloze op straat, de eenzame buurman die we niet groeten, de kassajuffrouw naar wie we niet glimlachen, enzovoort. De lezing van vandaag roept ons op tot onmiddellijke vriendelijkheid.

Als christenen is vriendelijk en barmhartig zijn geen optie, maar een verplichting waartoe wij geroepen zijn. Het is onze plicht. We zijn vaak geneigd te denken dat, omdat we een bepaald probleem niet hebben gecreëerd, we ons er niet echt mee moeten bemoeien. Wat wel zeker is, is dat we een deel van de oplossing kunnen en moeten zijn. Lief zijn voor anderen is een kwestie van rechtvaardigheid, niet alleen van liefdadigheid.

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
19 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments
Patricia O'Brien
Lid
Patricia O'Brien
1 jaar geleden

Wow! Ik hou gewoon van de afbeelding van vandaag - die het evangelie zo schitterend weergeeft. Interessant dat we de ziel uit de mond zien komen...
Hoe waar, sommigen zullen niet geloven, zelfs als iemand uit de dood zou opstaan! De boodschap - reageer op het evangelie vandaag of je leven zal je inhalen.

Anthony
Lid
Anthony
1 jaar geleden

1 Timoteüs 6:10 wordt vaak verkeerd geciteerd als "geld is de wortel van alle kwaad".
Ik denk dat rijkdom vaak leidt tot verlies van God en gebrek aan zorg voor de armen. Het resulteert in valse zekerheid.

Andy Bocanegra
Lid
Andy Bocanegra
1 jaar geleden

Deze gelijkenis doet me beseffen dat ik me meer bewust moet zijn van de noden van anderen.

Anthony
Lid
Anthony
1 jaar geleden
Antwoord op  Andy Bocanegra

Ik ben het met je eens Andy. Zoals diaken Patrick zei, hebben wij misschien grote ideeën over liefdadigheid, maar missen wij de behoeften van onze buren. Dit is wat ik enkele jaren geleden zei toen mij werd gevraagd om in de kerk een toespraak te houden over "de armen", omdat ik betrokken was bij een plaatselijke steungroep voor daklozen. Het sloeg in als een loden ballon, omdat ik zei dat de armen niet alleen de berooiden en hongerenden zijn, maar ook de ouderen die niemand hebben om mee te praten, degenen die worstelen met de sociale dienst, doktersafspraken, de kassamedewerker die misschien allerlei uren werkt om familie te onderhouden, vrijwilligerswerk doet voor een plaatselijk goed doel, de persoon naast je in de kerkbanken. Het klinkt misschien kritisch, maar het is gemakkelijker om te geven aan mensen in nood die honderden kilometers verderop zitten, maar bijvoorbeeld de alleenstaande ouder en zijn of haar moeilijkheden niet te zien. Vaak moeten de armen gewoon weten dat iemand hen heeft gehoord en begrijpt, ook al kunnen zij hun moeilijkheden niet verlichten. Mogen wij altijd barmhartig zijn.

Andy Bocanegra
Lid
Andy Bocanegra
1 jaar geleden
Antwoord op  Anthony

Ik ben het met Anthony eens. Sommige mensen moeten gewoon gehoord worden of een schouder om op uit te huilen. Persoonlijk moet ik me bewust zijn van het delen van het Evangelie met mensen. Ik ben vaak zwak geweest op het gebied van evangelisatie. Ik ben me bewust geworden van het feit dat ik andere mensen mee moet nemen naar de hemel. Helaas is het heel vaak gemakkelijker om gewoon geld naar een probleem te gooien.

Laatst bewerkt 1 jaar geleden door Andy Bocanegra
spaceforgrace
Lid
spaceforgrace
1 jaar geleden
Antwoord op  Andy Bocanegra

Geweldige opmerkingen, Andy en Anthony. Armoede gaat inderdaad niet altijd over geld - veel rijke mensen zijn ook geestelijk verarmd, en ik denk dat de Heer dat hier bedoelt. Ik geloof dat we evangeliseren door een voorbeeld, gebed en kleine daden van persoonlijke en financiële vrijgevigheid. Ik moet breken met mijn onzekerheden over geld en mijn voortdurende bezorgdheid daarover.

Chazbo M
Lid
Chazbo M
1 jaar geleden

Niemand heeft het nog gehad over het idee dat een ziel naar de hel wordt gestuurd - eeuwige verdoemenis. Het is heel moeilijk te geloven dat er mensen zijn die zo slecht zijn dat ze naar zo'n plaats gestuurd worden. Vagevuur - ja. Iedereen heeft een klein sprankje goedheid in zich, sommige mensen veel?

Mark Crain
Lid
Mark Crain
1 jaar geleden
Antwoord op  Chazbo M

Ik vind het moeilijk - bijna onmogelijk - om Vladimir Poetin niet te veroordelen. God help me, alstublieft. Nog belangrijker, God, troost en bescherm de onschuldigen in Oekraïne en Rusland en breng deze waanzin tot een vreedzaam einde.

Andy Bocanegra
Lid
Andy Bocanegra
1 jaar geleden
Antwoord op  Chazbo M

Uiteindelijk kiezen de mensen die in de hel terechtkomen daar zelf voor. Een goed boek over dit onderwerp is The Great Divorce van C.S. Lewis.

spaceforgrace
Lid
spaceforgrace
1 jaar geleden

Een geweldige illustratie en een zeer saillante boodschap, Patrick. Elke dag in de vastentijd vraag ik Gods hulp om een kleine daad van naastenliefde te verrichten boven alles wat ik gewoonlijk doe. Het is niet alleen aalmoezen geven. Je opmerking over de kassa's van supermarkten is een goede. Ik ga altijd naar een persoon en niet naar een machine als ik mijn boodschappen haal, en laatst kreeg ik een kaartje waarmee je kunt aangeven hoe die persoon je heeft geholpen. Ik was het vanmorgen vergeten, maar zal het nu opsturen. Deze kleine daden tellen op, denk ik. Vroeger vreesde ik de hel, nu hoop ik op de hemel. Ik zal vandaag ook denken aan de zielen in het vagevuur, in de hoop dat niemand van wie ik hou daar is!

Adriana
Lid
Adriana
1 jaar geleden

Perfecte kunst passend bij Vader Patrick, verbazingwekkend bewaard gebleven kunstwerk.

Een tijdje geleden keek ik naar een tv-programma genaamd Good Omens, in de intro is er een animatie met zielen in een rij in een klif, elke ziel springt en sommige vliegen en gaan naar de hemel en andere duiken naar beneden.

Het raakte me en beangstigde me het idee van dat moment van oordelen (voor mij en voor mijn dierbaren), omdat elke balans zal wegen wat we goed deden, wat we slecht deden, en wat we NIET deden.

Zielen van onze heiligen in de hemel, doe voorbede voor ons en alle zielen in het vagevuur. Amen

Mike Baird
Lid
Mike Baird
1 jaar geleden

Er zijn een aantal opvallende punten in deze gelijkenis. De dood van elke man was niet het einde van zijn verhaal, alleen het begin. De schuld van de rijke man was niet zijn rijkdom, maar zijn achtergehouden liefdadigheid. Het onrecht van de armoede was niet ver weg van de rijke man. Het was vlak bij zijn poort.

Door dit verhaal tot de Farizeeën te richten, bouwt Jezus voort op zijn veroordeling van hun huichelarij. Ze spraken veel over rechtvaardigheid, maar handelden weinig in liefdadigheid. Dit verhaal is gericht tot de Farizeeër in mij en ik kronkel.

Heer, open mijn ogen voor de armoede aan mijn deur. Help me vrijgevig te zijn in mijn liefdadigheid.

Chazbo M
Lid
Chazbo M
1 jaar geleden
Antwoord op  Mike Baird

Misschien kan ik Mary's Meals aanbevelen voor de vastentijd. Het is een uitstekend goed doel en zeer effectief.

Anthony
Lid
Anthony
1 jaar geleden
Antwoord op  Chazbo M

Mary's maaltijden is een uitstekende liefdadigheidsinstelling.

spaceforgrace
Lid
spaceforgrace
1 jaar geleden
Antwoord op  Anthony

Ik heb gehoord van mary's meals, maar ik weet niet welk gebied ze bedienen - niet in het gebied waar ik woon, maar ik zal ze opzoeken!

Mike Baird
Lid
Mike Baird
1 jaar geleden
Antwoord op  Chazbo M

Hoi Charles. Ik heb nog niet gehoord van Mary's Meals hier in Nieuw Zeeland. Maar je brengt een goed punt naar voren dat de Kerk genoeg mogelijkheden biedt om vrijgevig te zijn in antwoord op het onrecht van armoede. Ik moet echter toegeven dat mijn focus dichter bij mijn "poort" is komen te liggen, bij wijze van spreken.

Mijn vrouw is erg goed in het stoppen van $20 briefjes in de brievenbus van behoeftige gezinnen. Ik vind dat ongelooflijk moeilijk, en dat weet ze, dus laat ze mij het soms doen. Een briefje van $20 ziet er altijd erg groot uit op de collectebus maar erg klein bij McDonalds.

Patricia O'Brien
Lid
Patricia O'Brien
1 jaar geleden
Antwoord op  Mike Baird

Dat is een prachtig iets - tweeledig - ten eerste is het anoniem (een grotere zegen voor iedereen) en het kan ook niet worden geweigerd. En natuurlijk is er geen administratie, waar zelfs de beste liefdadigheidsinstellingen aan onderhevig zijn.
Jij en je goede vrouw verspreiden veel liefde.

Anthony
Lid
Anthony
1 jaar geleden
Antwoord op  Mike Baird

Bedankt Mike, ik zal dat onthouden.

Guy Van Holsbeke
Lid
Guy Van Holsbeke
1 jaar geleden
Antwoord op  Mike Baird

cette parabole indique aussi que ici sur terre Dieu travaille par le biais des hommes et non comme un magicien. En ook dat hier op aarde een gelovige niet de zekerheid heeft van een mooi leven, maar het comfort van zijn geloof in Dieu die hem een grote vrijheid geeft.

Lezingen met betrekking tot Lucas 16:19-31

6 november 2021

Lucas 16:9-15

Je kunt niet zowel slaaf van God als van geld zijn

11 november 2023

Lucas 16:9-15

Je kunt niet zowel slaaf van God als van geld zijn

4 maart 2021

Lucas 16:19-31

De rijke man en Lazarus

12 maart 2020

Lucas 16:19-31

Lazarus en de rijke man

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 70.000 mensen die dagelijks onze Evangelielezing en Kunstreflectie ontvangen

Ga naar de inhoud