Noah voor de Ark,
Getekend door James E. McConnell (1903-1995),
Boekillustratie omslag, gouache op papier,
Geëxecuteerd in 1968
© James E. McConnell, alle rechten voorbehouden

Noah voor de Ark,
Getekend door James E. McConnell (1903-1995),
Boekillustratie omslag, gouache op papier,
Geëxecuteerd in 1968
© James E. McConnell, alle rechten voorbehouden

Evangelie van 15 november 2019

Zoals het was in de tijd van Noach

Lucas 17:26-37

'Zoals het was in Noach's dagzo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen. De mensen aten en dronken, trouwden met vrouwen en echtgenoten, tot op de dag dat Noach in de ark ging, en de vloed kwam en hen allen vernietigde. Het zal net zo zijn als in de tijd van Lot: de mensen aten en dronken, kochten en verkochten, plantten en bouwden, maar op de dag dat Lot Sodom verliet, regende God vuur en zwavel uit de hemel en het vernietigde hen allen. Zo zal het ook zijn wanneer de dag komt dat de Zoon des mensen zal worden geopenbaard.

'Wanneer die dag komt, mag niemand die op het dak van het huis is, met zijn bezittingen in huis, naar beneden komen om ze op te halen, en ook niemand die op het veld is, mag zich omkeren. Denk aan de vrouw van Lot. Ieder, die zijn leven tracht te behouden, zal het verliezen; en ieder, die het verliest, zal het behouden. Ik zeg u, in dien nacht zullen twee in één bed liggen: de een zal genomen worden, de ander gelaten; twee vrouwen zullen te zamen koren malen: de een zal genomen worden, de ander gelaten. De discipelen onderbraken. "Waar, Heer?" vroegen zij. Hij antwoordde: "Waar het lichaam is, daar zullen ook de gieren zich verzamelen.

Bespiegeling over de gouache op papier

Als we horen over de hele lijst van menselijke activiteiten die in de evangelielezing van vandaag worden beschreven (eten en drinken, vrouwen en echtgenoten huwen, kopen en verkopen, planten en bouwen enz...), dan klinkt onze tijd zeker niet heel anders dan de tijd van Noach. Ook wij leiden een druk leven, waarin veel afleiding mogelijk is en zeer zeker deel uitmaakt van onze dagelijkse realiteit. Jezus nodigt ons echter uit om ons te concentreren op wat belangrijk is: Onze goede Heer! Beslissen of we Hem al dan niet zullen dienen, kan niet iets zijn waarover we eindeloos nadenken. We moeten beslissingen nemen en God dienen moet boven aan de lijst staan.

Er is dus een groot gevoel van urgentie om God te dienen en alles wat we in het leven doen op Hem te richten. Het is eigenlijk heel eenvoudig: als we worden afgeleid in ons geloof, zullen we van God gescheiden raken. Ook zullen we dan niet in staat zijn om andere mensen mee te nemen op onze reis om hen (terug) te brengen tot het geloof. In die zin is het een beetje als autorijden: niemand wil in een auto zitten waar een verstrooide bestuurder aan het roer zit. Je zou niet alleen niet op de juiste bestemming aankomen, maar het zou ook gevaarlijk zijn om langs zo'n chauffeur te zitten...

De illustratie van James E. McConnell toont Noach voor zijn ark, met veel activiteit achter hem... veel afleiding... McConnell's vroege freelance werk was in de reclame en het ontwerpen van boekomslagen, vooral voor de paperback boekenmarkt die bloeide na de tweede wereldoorlog. De evangelielezing van vandaag is bedoeld om onze zelfgenoegzaamheid te doorbreken en ons aan te sporen om Christus te blijven zoeken, hopelijk zonder al te veel afleidingen...

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Middenonder
Linksonder
0 Opmerkingen
X Positie
Y Positie

Lezingen gerelateerd aan Lucas 17:26-37

10 november 2020

Lucas 17:7-10

Wij zijn slechts dienaren

12 november 2019

Lucas 17:7-10

Wij zijn slechts dienaren

13 oktober 2019

Lucas 17:11-19

Tien melaatsen kwamen om Jezus te ontmoeten

6 oktober 2019

Lucas 17: 5-10

Zeg: "Wij zijn slechts dienaren

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 40.000 mensen die onze dagelijkse evangelielezing en kunstoverdenking ontvangen

Toon de registratie- en aanmeldingsformulieren in het betalingsgedeelte voor niet-ingelogde gebruikers.