De gelijkenis van de onrechtvaardige rechter,
Schilderij van Pieter de Grebber (1600-1652),
Geschilderd in 1628,
Olieverf op paneel
© Szépművészeti Múzeum, Boedapest

De gelijkenis van de onrechtvaardige rechter,
Schilderij van Pieter de Grebber (1600-1652),
Geschilderd in 1628,
Olieverf op paneel
© Szépművészeti Múzeum, Boedapest

Evangelie van 18 november 2023

De gelijkenis van de onrechtvaardige rechter

Lucas 18:1-8

Jezus vertelde zijn leerlingen een gelijkenis over de noodzaak om voortdurend te bidden en nooit de moed te verliezen. Er was een rechter in een bepaalde stad" zei hij "die noch vrees voor God noch eerbied voor de mens had. In dezelfde stad was er een weduwe die bij hem bleef komen en zei: "Ik wil gerechtigheid van u tegen mijn vijand!" Lange tijd weigerde hij, maar ten slotte zei hij tegen zichzelf: "Misschien heb ik geen vrees voor God en geen eerbied voor de mens, maar omdat zij mij blijft lastigvallen moet ik deze weduwe haar recht geven, anders zal zij blijven komen en mij doodongerust maken."

En de Heer zei: "Zie je wat de onrechtvaardige rechter te zeggen heeft? Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen, ook al laat hij op zich wachten om hen te helpen? Ik beloof u, dat hij hun recht zal doen wedervaren, en wel spoedig. Maar wanneer de Zoon des mensen komt, zal hij dan enig geloof op aarde vinden?

Reflectie op het schilderij

Hoewel de lezing van vandaag vaak de parabel van de onrechtvaardige rechter wordt genoemd, is het toch echt de vrouw die centraal staat in het verhaal... en in het schilderij van vandaag.

In onze lezing wordt ons verteld hoe een rechter herhaaldelijk werd benaderd door een arme weduwe die om gerechtigheid vroeg. Aanvankelijk wees hij haar eisen af, maar uiteindelijk honoreerde hij haar verzoek. In ons schilderij van de Nederlandse kunstenaar Pieter de Grebber zijn we getuige van het moment waarop de rechter aan haar verzoek heeft toegegeven en haar gelijk heeft gegeven. Omdat ze weduwe is, zien we haar vakkundig geschilderd met een zwarte sluier. Maar daaronder heeft ze een witte jurk aan, een symbool van hoop, of in dit geval veerkracht. Haar verzoek is ingewilligd en haar leven staat op het punt te veranderen. De rechter wijst naar zijn wetboeken. Zij houdt een boek vast, gesloten: haar juridische zaak is gesloten....

De verleiding om de moed te verliezen is altijd aanwezig. Als gelovige mensen kunnen we op deze manier in de verleiding komen tijdens wat vaak moeilijke dagen lijken voor de kerk in het Westen. Volgens onze evangelielezing van vandaag had Jezus die verleiding van gelovigen om de moed te verliezen in gedachten toen hij zijn gelijkenis uitsprak. Hier was een vrouw die standvastig geloof had en Jezus plaatst haar voor ons als een model van volhardend geloof tegenover bijna onoverkomelijke obstakels. Gods trouw staat niet ter discussie. Het vraagteken staat bij onze eigen trouw. Volgens Lucas sprak Jezus deze gelijkenis over de noodzaak om voortdurend te bidden en nooit de moed te verliezen. De belangrijkste manier om trouw te blijven in moeilijke tijden is inderdaad door te bidden.

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
43 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments
Jamie Kardinaal
Lid
Jamie Kardinaal(@jamie2023)
3 maanden geleden

Ik heb Chazbo niet gezien....... Ik neem aan dat hij met zijn familie op reis is.......
Ik herinner me dat ik onlangs tegen hem zei waar de Engelsen trots op zouden moeten zijn......

Nou, laat je horen voor Victoriaans stoïcisme en het Britse concept van de stiff upper lip.
(hoewel ik denk dat we moeten onthouden dat we nog steeds sterk kunnen zijn, zelfs als we aan anderen toegeven dat we zwak zijn!)

Invictus
William Ernest Henley (1849-1903)

INVICTUS

Uit de nacht die me bedekt
Zwart als de put van paal tot paal,
Ik dank welke goden er ook mogen zijn
Voor mijn onoverwinnelijke ziel.

In de val van de omstandigheden,
Ik heb niet geweend of hardop gehuild.
Onder de knuppels van het toeval
Mijn hoofd is bebloed, maar niet gebogen.

Voorbij deze plaats van toorn en tranen
Looms maar de verschrikking van de schaduw,
En toch is de dreiging van de jaren
Vindt, en zal vinden, mij zonder angst.

Het maakt niet uit hoe recht de poort is,
Hoe belast met straffen de boekrol,
Ik ben de meester van mijn lot
Ik ben de kapitein van mijn ziel.

Noelle Clemens
Lid
Noelle Clemens(@jeanne)
3 maanden geleden

Kijk maar naar de stapel boeken onder de opengeslagen rechter! Hij heeft alle wegen bewandeld om de zoektocht van de weduwe naar gerechtigheid te bevredigen en lijkt haar te smeken om zijn ideeën voor een oplossing van haar zaak te accepteren. Er hangt inderdaad een air van koppigheid om haar heen, met het omgekeerde boek onder haar gevouwen handen. Ze is meesterlijk geschilderd, jammer van het nogal karige kleed, linksboven.
Mijn lezing is dat God zal handelen: maar Hij zal zowel uitstellen als snel antwoorden, en beide in de naam van gerechtigheid! Om dit te accepteren moeten we veel geloof hebben, vandaar Jezus' vraag - houden we het vol, totdat de Mensenzoon terugkeert? We moeten blijven pleiten/bidden, terwijl we in gedachten houden - "zal de rechter van de hele aarde niet recht doen?"
Ik hou van "die vervloekte wesp", Anthony. We weten hoe hardnekkig ze kunnen zijn!

Anthony
Lid
Anthony(@anthony)
3 maanden geleden

Ik herinner me net dat de priester die betrokken was bij St. Catherine Labore en haar volharding met betrekking tot de verzoeken van Onze Lieve Vrouw, naar haar verwees als; "die vervloekte wesp!".

Lezingen gerelateerd aan Lucas 18:1-8

14 november 2020

Lucas 18:1-8

Er was een rechter in een bepaalde stad

23 oktober 2022

Lucas 18:9-14

De tollenaar, niet de farizeeër, ging naar huis...

26 maart 2022

Lucas 18:9-14

De belastingontvanger ging weer naar huis bij rechten met...

27 oktober 2019

Lucas 18: 9-14

De tollenaar zei: "God, wees mij genadig.

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 70.000 mensen die dagelijks onze Evangelielezing en Kunstreflectie ontvangen

Ga naar de inhoud