Jezus smeken, 
Gebeeldhouwd door Timothy Schmaltz (geboren 1969),
Gegoten en gepatineerd brons,
Uitgevoerd in 2017,
© Timothy Schmaltz, alle rechten voorbehouden

Jezus smeken, 
Gebeeldhouwd door Timothy Schmaltz (geboren 1969),
Gegoten en gepatineerd brons,
Uitgevoerd in 2017,
© Timothy Schmaltz, alle rechten voorbehouden

Evangelie van 18 november 2019

De blinde bedelaar

Lucas 18:35-43

Toen Jezus Jericho naderde, was er een blinde man die aan de kant van de weg zit te bedelen. Toen hij de menigte voorbij hoorde gaan, vroeg hij wat er aan de hand was, en zij zeiden hem dat Jezus de Nazarener voorbijging. Toen riep hij: 'Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij. De mensen voor hem scholden hem uit en zeiden hem te zwijgen, maar hij schreeuwde des te harder: 'Zoon van David, heb medelijden met mij.' Jezus hield op en beval hen den man tot zich te brengen, en toen hij opkwam, vroeg hij hem: "Wat wilt gij, dat ik voor u doe?" "Heer," antwoordde hij, "laat mij nog eens zien. Jezus zeide tot hem: Ontvang uw gezichtsvermogen. Uw geloof heeft u gered. En terstond keerde zijn gezichtsvermogen terug en hij volgde hem, God lovende, en allen, die het zagen, loofden God om hetgeen geschied was.

Reflectie op het bronzen beeld

Timothy Schmalz uit Ontario, Canada, maakte dit opvallende beeld van Jezus Christus, afgebeeld als een dakloze bedelaar. Hij zei over dit werk: "Dit beeld is een visuele voorstelling van liefdadigheid. We moeten Christus zien in de armen en de hongerigen. We moeten onze daden van vriendelijkheid voor hen zien als vriendelijkheid voor Hem". Helaas is er in onze westerse wereld geen ontkomen aan de daklozencrisis in al onze steden en dorpen...

Timothy Schmalz, een man naar mijn hart, waardeert de kracht van kunst en hoe in zijn geval christelijke beeldhouwkunst kan fungeren als ingang en toegangspoort tot de evangeliën. Hij beschrijft zijn eigen sculpturen als 'visuele gebeden', een mooie manier om zijn eigen werk te beschrijven.

De bedelaar in onze evangelielezing van vandaag is blind. Hij bedelt niet alleen om muntjes om te overleven, nee, hij bedelt ook om zijn zicht terug te krijgen. Maar Jezus geneest hem niet zomaar uit het niets. Nee, Hij wacht om gevraagd te worden, Hij wil gevraagd worden. De bedelaar vraagt Jezus in deze passage drie keer om genezen te worden, en Jezus gaat in op zijn verzoek... de kracht van het vragen... de kracht van het bidden... Ook ons eigen geloof, gebed en liefde voor Christus kan ons helpen om ons zicht terug te krijgen!

In de Verenigde Staten zijn 800.000 mensen dakloos; in het Verenigd Koninkrijk 320.000; en zo kunnen er nog veel meer landen aan deze lijst worden toegevoegd. Wij bidden tot Onze Goede Heer, vooral in deze donkere novemberwinterdagen, dat Hij over ieder van hen moge waken en hen moge beschermen tegen alle kwaad, hen moge behoeden voor wanhoop en onze harten moge openen zodat wij hen kunnen helpen op welke manier dan ook en ons moge helpen ons eigen zicht te hervinden op deze mensen die alle steun en liefde nodig hebben die wij hen kunnen geven...

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Middenonder
Linksonder
0 Opmerkingen
X Positie
Y Positie

Lezingen gerelateerd aan Lucas 18:35-43

21 maart 2020

Lucas 18:9-14

De farizeeër en de tollenaar

12 november 2022

Lucas 18:1-8

Over de noodzaak om voortdurend te bidden en nooit...

14 november 2022

Lucas 18:35-43

Er zat een blinde man aan de zijkant...

14 november 2020

Lucas 18:1-8

Er was een rechter in een bepaalde stad

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 40.000 mensen die onze dagelijkse evangelielezing en kunstoverdenking ontvangen

Toon de registratie- en aanmeldingsformulieren in het betalingsgedeelte voor niet-ingelogde gebruikers.