Zacchaeus en Christus,
Door Onbekende Auteur, blad van de Stammheim Missaal,
Tempera kleuren, bladgoud, bladzilver, en inkt op perkament,
Uitgevoerd rond 1170,
© The J. Paul Getty Museum, Los Angeles, Ms. 64, fol. 164

Zacchaeus en Christus,
Door Onbekende Auteur, blad van de Stammheim Missaal,
Tempera kleuren, bladgoud, bladzilver, en inkt op perkament,
Uitgevoerd rond 1170,
© The J. Paul Getty Museum, Los Angeles, Ms. 64, fol. 164

Evangelie van 19 november 2019

Zacheüs ontmoet Christus

Lucas 19:1-10

Jezus ging Jericho binnen en trok door de stad toen een man met de naam Zacheüs zijn opwachting maakte: hij was een van de hoogste tollenaars en een welgesteld man. Hij wilde graag zien wat voor man Jezus was, maar hij was te klein en kon hem door de menigte niet zien. Daarom liep hij vooruit en klom in een plataan om een glimp op te vangen van Jezus die die kant op zou gaan. Toen Jezus de plek bereikte, keek hij op en sprak tot hem: 'Zacchaeus, kom naar beneden. Haast je, want ik moet vandaag in je huis blijven.' En hij haastte zich naar beneden en verwelkomde hem vreugdevol. Zij klaagden allen, toen zij zagen wat er gebeurde. Zij zeiden: "Hij is bij een zondaar gaan logeren. Maar Zacheüs hield voet bij stuk en zei tegen de Heer: 'Kijk, heer, ik ga de helft van mijn bezit aan de armen geven en als ik iemand bedrogen heb, zal ik hem het viervoudige terugbetalen.' En Jezus zeide tot hem: Heden is de verlossing in dit huis gekomen, want ook deze man is een zoon van Abraham; want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.'

Reflectie op het Duitse Verlichte Manuscript

Het verhaal van Zacheüs is zo relevant voor onze tijd vandaag. Zacheüs was geïntrigeerd door Jezus en wilde met eigen ogen zien wie Jezus was door naar Hem te kijken vanuit een veilige positie in de boom. Geïntrigeerd, maar Christus op een afstand houdend. Hoe kunnen we in hemelsnaam iemand leren kennen, door afstand te houden. Jezus wist dat en daarom riep Hij Zacheüs om uit de boom te komen en nodigde Hij Zichzelf uit in het huis. We kunnen iemand niet leren kennen door alleen maar naar hem te kijken; we moeten ons met hem bezighouden. Hetzelfde geldt voor onze houding tegenover onze Kerk. We kunnen de Kerk niet kennen als we er niet middenin staan en er niet mee bezig zijn. Anders zullen we altijd toeschouwers zijn die van buitenaf kritiek leveren, zonder de schoonheid te kennen die zij van binnenuit te bieden heeft.

Het verlangen om de ander te leren kennen, of zelfs de Kerk, geeft ons een juiste verhouding tot de ander, die net als Zacheüs een grote verandering teweegbracht in zijn verdere levenswijze. Mensen kunnen ons doen veranderen, de Kerk doet ons veranderen, Christus doet ons veranderen... Toen Zacheüs Christus uitnodigde in zijn huis en hart, bouwde hij een vriendschap op met Christus en zijn leven was na deze ontmoeting niet meer hetzelfde... meer dan hij zich ooit had kunnen voorstellen.

Zacheüs' leven bloeide op na de ontmoeting met Christus, en droeg waarschijnlijk vele vruchten voor de mensen om hem heen, net als de vruchtboom die we afgebeeld zien op onze laat 12e eeuwse verluchte manuscriptpagina uit het Duitse Stammheim Missaal. De bloeiende boom die de vorm heeft van de initiaal 'D', stelt Christus voor die de uitnodigende boekrol naar Zacheüs uitstrekt... Hij nam de uitnodiging aan, veranderde zijn leven en schonk de helft van zijn wereldse bezittingen aan de armen... Deze belofte en de wetenschap dat Christus mensen verandert na hun ontmoeting met Hem, zou als een baken moeten staan voor uw apostolische gedrevenheid en initiatieven. Mensen terugbrengen naar Christus is belangrijk!

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Middenonder
Linksonder
0 Opmerkingen
X Positie
Y Positie

Lezingen gerelateerd aan Lucas 19:1-10

18 november 2021

Lucas 19:41-44

Feest van de Inwijding van de Basilieken van St...

16 november 2021

Lucas 19:1-10

Redding komt naar het huis van Zacchaeus

17 november 2020

Lucas 19:1-10

Redding komt naar het huis van Zacchaeus

18 november 2022

Lucas 19:45-48

Je hebt de tempel veranderd in een rovershol

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 40.000 mensen die onze dagelijkse evangelielezing en kunstoverdenking ontvangen

Toon de registratie- en aanmeldingsformulieren in het betalingsgedeelte voor niet-ingelogde gebruikers.