Vrouw kijkt naar een schilderij van kunstenaar Gerhard Richter getiteld 'Abstraktes Bild, Dunkel' tijdens een preview van een veiling van naoorlogse en hedendaagse kunst bij Christie's in New York City op 3 mei 2013.
© UPI / Alamy Stock Photo

Vrouw kijkt naar een schilderij van kunstenaar Gerhard Richter getiteld 'Abstraktes Bild, Dunkel' tijdens een preview van een veiling van naoorlogse en hedendaagse kunst bij Christie's in New York City op 3 mei 2013.
© UPI / Alamy Stock Photo

Evangelie van 16 november 2022

De gelijkenis van de talenten

Lucas 19:11-28

Terwijl het volk luisterde, vertelde Jezus een gelijkenis, want hij was in de buurt van Jeruzalem en zij dachten dat het koninkrijk van God zich daar zou laten zien. Daarom zei hij: "Een man van adellijke afkomst ging naar een ver land om tot koning te worden benoemd en daarna terug te keren. Hij ontbood tien van zijn dienaren en gaf hun tien pond. "Doe hiermee zaken" zei hij tegen hen "totdat ik terug ben." Maar zijn landgenoten verafschuwden hem en stuurden een delegatie achter hem aan met de boodschap: "Wij willen niet dat deze man onze koning wordt."

Toen hij nu terugkwam en zijn benoeming tot koning had ontvangen, liet hij de dienaren aan wie hij het geld had gegeven, komen om te zien hoeveel winst ieder had gemaakt. De eerste kwam binnen en zei: "Heer, uw ene pond heeft tien opgebracht." "Goed gedaan, mijn goede dienaar," antwoordde hij, "daar gij u in een kleinigheid getrouw hebt betoond, zult gij het bestuur over tien steden hebben." Toen kwam de tweede en zei: "Heer, uw ene pond heeft vijf opgebracht." Ook tot hem zeide hij: "En gij zult de leiding hebben over vijf steden." Toen kwam de ander en zei: "Heer, hier is uw pond. Ik heb het veilig opgeborgen in een stuk linnen, omdat ik bang voor je was; want je bent een veeleisend man; je pakt op wat je niet hebt neergelegd en je oogst wat je niet hebt gezaaid." "Hij zei: "Ik veroordeel je uit je eigen mond, jij onrechtvaardige dienaar. Wist je dan dat ik een veeleisend man was, die opraapte wat ik niet had neergelegd en oogstte wat ik niet had gezaaid? Waarom heb je mijn geld dan niet op de bank gezet? Bij mijn terugkeer had ik het er met rente uit kunnen halen." En hij zeide tot hen, die daar stonden: Neem het pond van hem en geef het aan den man, die tien pond heeft. En zij zeiden tegen hem: "Maar, meneer, hij heeft tien pond..." "Ik zeg u, aan ieder, die heeft, zal meer gegeven worden; maar van den man, die niet heeft, zal zelfs worden weggenomen, wat hij heeft.

"Maar wat mijn vijanden betreft, die mij niet als hun koning wilden, breng hen hier en executeer hen in mijn aanwezigheid."

Toen hij dit gezegd had, ging hij verder, op naar Jeruzalem.

Reflectie op het schilderij

Elf van de veertig evangelie-parabels gaan over geld, blijkbaar meer dan de verhalen over geloof en gebed, en Jezus heeft er nog meer woorden rechtstreeks aan toe te voegen over rijkdom en materiële goederen. Veel psychologen, C.S. Jung in het bijzonder, herinneren ons eraan dat geld een belangrijk archetype is, een patroon van innerlijke kracht en energie dat door ons heen stroomt en veel over onszelf en ons wereldbeeld beïnvloedt en onthult. Elk archetype geeft inzicht in waarom wij en anderen op bepaalde manieren denken en handelen. In de parabel van vandaag zien we hoe verschillende personages geld, een symbool van hun persoonlijke gaven, emoties, ideeën, dromen, ambities en relaties, investeren op manieren die gevormd zijn door hun levensreis. Bovendien weten we dat archetypen niet alleen over individuen gaan, maar over ons allemaal als deel van een geheel. Er zijn collectieve archetypische patronen die menselijke keuzes en gevolgen beïnvloeden.

Het kan nuttig zijn na te denken over de context waarin Jezus dit verhaal vertelt. Zij naderden Jeruzalem (een archetypische stad op zich) en "zij dachten dat het Koninkrijk van God zich daar en dan zou laten zien".

Op verschillende momenten heeft Jezus de apostelen en ons voorbereid op de realiteit dat leven in de heerschappij van God een langzaam proces is.

De bekroonde schrijfster, dichteres, librettiste en wetenschapster Elizabeth Cook merkt op dat "langzaam schrijven - net als fotografie met lange belichting - een gevoel van verzadiging van het materiaal teweeg kan brengen ... [zodat] het werk meer openstaat om te ontvangen en veranderd te worden door wat zich tijdens het maakproces voordoet." Op soortgelijke wijze denkt Jude Barrett van het Ashmolean Museum na over 'Slow Art', dat "is opgezet om ons allen aan te moedigen wat langer naar kunst te kijken, in de hoop dat we niet alleen meer zien, maar de werken ook beter leren kennen. Door kunstwerken langzamer te verkennen kunnen we meer verhalen, gevoelens en meningen over de werken vormen." Mogen wij aangemoedigd worden om langzaam te bidden over de boodschap van het evangelie.

Op YouTube staan een aantal video's over Slow Art, waaronder een Slow Art Experience van ongeveer 5 minuten, geproduceerd door het Saint Louis Art Museum, een beschouwing over het schilderij Ölberg (1986) van Gerhard Richter, vergelijkbaar met het schilderij waar we vandaag naar kijken.

 

Geboren in Preston, Engeland, gaf zuster Pauline Darby SHCJ een paar jaar les voordat zij een opleiding tot facilitator volgde en werkte met scholen en parochies in verschillende bisdommen naast religieuze congregaties in binnen- en buitenland. Pauline gebruikt kunst in zowel facilitering als in retraites en is zelf een enthousiast iconograaf. Momenteel is zij werkzaam in Rome als leider van de Sociëteit van het Heilig Kind Jezus.

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
6 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments
Andy Bocanegra
Lid
Andy Bocanegra(@bogie29)
1 jaar geleden

Ik zie de evangelielezing van vandaag als risico versus beloning. We worden beloond op basis van wat we bereid zijn te riskeren. Helaas lijken we te leven in een risicomijdende maatschappij met veel mensen die schreeuwen om veilige plekken. Moge de Heer mij helpen om alles voor Hem te riskeren.

Michael Trudeau
Lid
Michael Trudeau(@michaeltrudeau)
1 jaar geleden

Selah

Patricia O'Brien
Lid
Patricia O'Brien(@marispiper)
1 jaar geleden

Prachtige overdenking van het evangelie van vandaag Sr Pauline; een andere vertaling - niet een die ik kende (Jeruzalem) maar ik vond het mooi.
Ik vind het schilderij ook mooi en je hebt gelijk - abstract of niet, alle kunst is beter om naar te kijken.
We vragen Onze Heer om iedereen te zegenen die hier vandaag binnenkijkt.

spaceforgrace
Lid
spaceforgrace(@spaceforgrace)
1 jaar geleden

Hoewel ik begrijp dat de menselijke figuur ons perspectief geeft op de grootte van het schilderij, ben ik bang dat ik meer naar haar kijk dan naar het kunstwerk. Wie is zij? Waar komt ze vandaan? Is ze familie van de fotograaf, of komt ze gewoon van de straat? Ik had liever het schilderij op zichzelf gezien, maar zo ben ik nu eenmaal. We worden van nature aangetrokken om naar elkaar te kijken, maar het wordt op zoveel manieren een afleiding.....

Tina Shaw
Lid
Tina Shaw(@tina)
1 jaar geleden
Antwoord op  spaceforgrace

De figuur wordt deel van het schilderij dat we bekijken...

Chazbo M
Lid
Chazbo M(@chazbo)
1 jaar geleden

Kleurrijk! Doet me denken aan die Woody Allen clip die voor een Jackson Pollock staat....

Lezingen met betrekking tot Lucas 19:11-28

17 november 2021

Lucas 19:11-28

De gelijkenis van de talenten

22 november 2023

Lucas 19:11-28

Feest van Sint Cecilia

19 november 2019

Lucas 19:1-10

Zacheüs ontmoet Christus

23 november 2023

Lucas 19:41-44

Jezus huilt over het komende lot van Jerus...

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 70.000 mensen die dagelijks onze Evangelielezing en Kunstreflectie ontvangen

Ga naar de inhoud