Christus drijft de handelaars uit de tempel,
Geschilderd door El Greco (1541 - 1614),
Olieverf op doek,
Uitgevoerd rond 1600,
© National Gallery, Londen

Christus drijft de handelaars uit de tempel,
Geschilderd door El Greco (1541 - 1614),
Olieverf op doek,
Uitgevoerd rond 1600,
© National Gallery, Londen

Evangelie van 22 november 2019

Je hebt de tempel veranderd in een rovershol

Lucas 19:45-48

Jezus ging de tempel binnen en begon degenen te verdrijven die. "Volgens de Schrift," zei hij "zal mijn huis een huis van gebed zijn. Maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt.

Hij onderwees elke dag in de Tempel. De overpriesters en de schriftgeleerden probeerden, met steun van de vooraanstaande burgers, Hem uit de weg te ruimen, maar zij zagen niet hoe zij dit konden uitvoeren, omdat het gehele volk aan zijn woorden hing

Reflectie op het schilderij

De "relatie" tussen Jezus als persoon en de tempel als plaats, is altijd heel interessant wanneer er in de evangeliën over gesproken wordt. Jezus gebruikt de tempel om te onderwijzen en zo gebruikt Hij hem als de ruimte om mensen dichter bij God te brengen. Maar tegelijk is Hij heel kritisch over wat er in de tempel gebeurt, en over de commercialisering ervan. Hij houdt een 'ideaal' voor van wat de tempel zou moeten zijn, en waarvoor hij gebruikt zou moeten worden. In die zin worden we in ons leven allemaal geconfronteerd met dezelfde spanningen tussen de idealen die we koesteren, en de feitelijke ervaringen die we dagelijks opdoen. Maar toch, naar de tempel gaan, of tegenwoordig de kerk, is precies waar we ons geloof moeten beleven, opbouwen en vieren. Het moet een plaats zijn van heilige aanbidding, zonder al te veel afleiding, zeker geen commerciële afleiding.

De traditie om een speciale plaats in te richten die uitsluitend bestemd is voor de eredienst van God, maakt al vanaf het allereerste begin deel uit van ons christelijk geloof. Door de tempel te zuiveren van kopers en verkopers liet Jezus zien dat deze voor geen ander doel mocht worden gebruikt dan voor de aanbidding van God en dat wij, toen onze kerk werd gesticht en groeide, als gelovigen zulke ruimten nodig hadden om samen te komen en ons geloof te vieren. Het woordkerkwaarmee wij de plaats van de goddelijke eredienst aanduiden, is afgeleid van het Griekse kuriakon (het huis van de Heer"), en belichaamt dit idee van zijn heilig karakter.

Op ons schilderij zien we El Greco die met zijn gebruikelijke levendige gele, roze en blauwe kleuren, gecombineerd met een zeer theatrale compositie, getuige is van de chaos die zich voltrok toen Jezus de tempel reinigde. De woede van Christus komt tot uiting in zijn lichaamsgebaren. Linksboven zien we een reliëfsculptuur van de verdrijving van Adam en Eva uit de Hof van Eden, die de zondigheid van de daden van de handelaars accentueert. Daartegenover staan enkele apostelen voor een ander bas-reliëf-beeldhouwwerk van de oudtestamentische figuur Abraham, die bereid was zijn eigen zoon te offeren op Gods bevel... En zo deed God het ook met zijn eigen zoon Jezus...

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Middenonder
Linksonder
0 Opmerkingen
X Positie
Y Positie

Lezingen gerelateerd aan Lucas 19:45-48

20 november 2020

Lucas 19:45-48

Jullie hebben Gods huis veranderd in een rovershol.

19 november 2020

Lucas 19:41-44

Toen Jezus Jeruzalem naderde, vergoot hij tranen...

17 november 2022

Lucas 19:41-44

Jezus huilt over het komende lot van Jerus...

18 november 2021

Lucas 19:41-44

Feest van de Inwijding van de Basilieken van St...

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 40.000 mensen die onze dagelijkse evangelielezing en kunstoverdenking ontvangen

Toon de registratie- en aanmeldingsformulieren in het betalingsgedeelte voor niet-ingelogde gebruikers.