Simeon en Anna loven het kindje Jezus, 
Geschilderd door Arent de Gelder (1645-1727),
Geschilderd rond 1700,
Olieverf op doek
© Mauritshuis, Den Haag, Nederland

Simeon en Anna loven het kindje Jezus, 
Geschilderd door Arent de Gelder (1645-1727),
Geschilderd rond 1700,
Olieverf op doek
© Mauritshuis, Den Haag, Nederland

Evangelie van 30 december 2019

Er was een profetes, Anna

Lucas 2:36-40

Er was een profetes, Anna de dochter van Phanuel, van de stam van Aser. Zij was al op leeftijd. Haar meisjesjaren waren voorbij en zij was zeven jaar getrouwd geweest voordat zij weduwe werd. Zij was nu vierentachtig jaar oud, verliet nooit de tempel en diende God dag en nacht met vasten en gebed. Juist op dat ogenblik kwam zij voorbij en begon God te loven; en zij sprak over het kind tot allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem.

Toen zij alles gedaan hadden wat de wet des Heren eiste, gingen zij terug naar Galilea, naar hun eigen stad Nazareth. Intussen groeide het kind tot volwassenheid, en hij was vervuld van wijsheid; en Gods gunst was met hem.

Reflectie op het schilderij

De evangelielezing van Lucas van vandaag zegt datintussen groeide het kind tot volwassenheid, en hij was vervuld van wijsheid'... Deze zin vat 90% van het leven van Jezus samen! Jezus bracht dertig, van zijn drieëndertig jaar op aarde door met een gewoon leven in Nazareth. Hij deed dingen die waarschijnlijk de meeste jonge mannen van zijn leeftijd deden: werken, spelen, omgaan met anderen, bidden enz... Deze 'verborgen jaren' waren cruciaal voor Jezus' bediening, want het is in die jaren dat Zijn zending rijpte en dat Hij zich voorbereidde op de dag dat Hij echt actief het Woord van God zou gaan verspreiden. Die dertig jaar die Jezus met zijn ouders in Nazareth doorbracht, laten ons de waarde zien van ons gewone dagelijkse leven.

Maar het is Anna, de profeet, die het laatste woord heeft in het geboorteverhaal dat Lucas ons heeft verteld. Zij wijst op het belang van de geboorte van Jezus Christus, die de wereld voor altijd zou veranderen. Zij heeft een brandende behoefte om anderen te vertellen over de levensveranderende verlossing die door Christus wordt geboden. Zij is een profeet, en zij ziet wat komen gaat, terwijl zij Jezus in haar armen houdt. De tederheid van haar omhelzing, de verlossing omarmend...

Ons schilderij toont Simeon en Anna. De Heilige Geest vertelde de vrome Simeon dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias zou zien. Toen Maria en Jozef hun kind naar de tempel brachten, had de Heilige Geest ook Simeon daarheen geleid. Toen hij het kind zag, herkende Simeon onmiddellijk de Verlosser in Hem. Anna, de profetes, woonde praktisch in de tempel en zij wordt hier samen met Simeon gezien in de lofprijzing van het kind. De schilder, Arendt de Gelder was een leerling van Rembrandt, en zijn invloed is duidelijk zichtbaar.

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
0 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments

Lezingen gerelateerd aan Lucas 2:36-40

26 december 2021

Lucas 2:41-52

Het feest van de Heilige Familie

1 januari 2020

Lucas 2:16-21

Gelukkig Nieuwjaar allemaal.

2 februari 2022

Lucas 2:22-40

De ouders van Jezus namen hem mee naar Jeruzalem om...

1 januari 2021

Lucas 2:16-21

De herders vonden Maria, Jozef en de baby...

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 70.000 mensen die dagelijks onze Evangelielezing en Kunstreflectie ontvangen

Ga naar de inhoud