De Emmaüsgangers,
Tekening door Giovanni Antonio Guardi (1699-1760),
Getekend circa 1750,
Pen en bruine inkt en wassing over zwart krijt
© Sotheby's New York, Van Taddeo tot Tiepolo: The Dr. John O'Brien Collection of Old Master Drawings, 27 januari 2021, lot 237, verkocht $69,000

De Emmaüsgangers,
Tekening door Giovanni Antonio Guardi (1699-1760),
Getekend circa 1750,
Pen en bruine inkt en wassing over zwart krijt
© Sotheby's New York, Van Taddeo tot Tiepolo: The Dr. John O'Brien Collection of Old Master Drawings, 27 januari 2021, lot 237, verkocht $69,000

Evangelie van 20 april 2022

Zij herkenden hem bij het breken van het brood

Lucas 24:13-35

Twee leerlingen van Jezus waren op weg naar een dorp dat Emmaüs heette, zeven mijl van Jeruzalem, en zij spraken samen over alles wat er gebeurd was. Terwijl zij dit bespraken, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep naast hen; maar iets weerhield hen ervan hem te herkennen. Hij zei tot hen: "Over welke zaken praten jullie terwijl jullie langslopen? Zij bleven staan, hun gezichten terneergeslagen.

Toen antwoordde een hunner, Cleopas genaamd, hem: "Gij moet de eenige zijn, die in Jeruzalem vertoeft, die niet weet, wat daar de laatste dagen geschied is. Welke dingen?" vroeg hij. Zij antwoordden: "Alles over Jezus van Nazareth, die door wat hij zei en deed voor God en het gehele volk bewees een groot profeet te zijn, en hoe onze overpriesters en onze leiders hem ter dood veroordeelden en lieten kruisigen. Onze eigen hoop was geweest dat hij degene zou zijn die Israël zou bevrijden. En dit is nog niet alles: twee hele dagen zijn voorbijgegaan sinds het gebeurde, en enkele vrouwen uit onze groep hebben ons verbaasd: zij gingen in de vroege morgen naar het graf, en toen zij het lichaam niet vonden, kwamen zij terug om ons te vertellen dat zij een visioen hadden gezien van engelen die verklaarden dat hij leefde. Enkele van onze vrienden gingen naar het graf en vonden alles precies zoals de vrouwen hadden gemeld, maar van hem zagen zij niets.

Toen zei hij tegen hen: "Jullie dwaze mensen! Zo traag om de volledige boodschap van de profeten te geloven! Was het niet verordend dat de Christus zou lijden en zo in zijn heerlijkheid zou binnentreden? Toen legde hij hun, beginnende bij Mozes en gaande door alle profeten, de passages in de Schriften uit, die over hemzelf gingen.

Toen zij het dorp naderden waarheen zij op weg waren, maakte hij aanstalten om verder te gaan, maar zij drongen er bij hem op aan om bij hen te blijven. Zij zeiden: "Het is bijna avond en de dag is bijna voorbij. Dus ging hij naar binnen om bij hen te blijven. En terwijl hij bij hen aan tafel zat, nam hij het brood en sprak de zegen uit; toen brak hij het en gaf het aan hen. En hun ogen werden geopend en zij herkenden hem; maar hij was uit hun ogen verdwenen. Toen zeiden zij tot elkander: Brandde ons hart niet in ons, toen hij op den weg met ons sprak en ons de Schriften uitlegde?

Zij gingen op weg en keerden naar Jeruzalem terug. Daar troffen zij de Elf aan, samen met hun metgezellen, die tot hen zeiden: "Ja, het is waar. De Heer is opgestaan en is aan Simon verschenen. Toen vertelden zij hun verhaal van wat er onderweg gebeurd was en hoe zij Hem herkend hadden bij het breken van het brood.

Reflectie op de Oude Meester Tekening

De tekening van Giovanni Antonio Guardi van vandaag geeft op prachtige wijze de mystieke aard weer van het breken van het brood. Met bruine inkt, pen, potlood en waterverf laat Guardi het licht bijna flikkeren over het oppervlak, waardoor het blad papier een lichtgevende kwaliteit krijgt. Dit is een studie voor een altaarstuk dat Guardi liet maken in Venetië, waar in het midden van de 18e eeuw een onverzadigbare vraag bestond naar religieuze schilderijen. We zien hoe Jezus, omgeven door een uitbarsting van licht, wordt herkend door de twee discipelen. Zoals in onze evangelielezing van vandaaghun ogen werden geopend en zij herkenden hem'.

Op deze Paaswoensdag wordt ons verteld over de twee discipelen die wegliepen uit Jeruzalem. Zij liepen weg van het verdriet en de teleurstelling die Jeruzalem hen had gebracht. Ze waren diep bedroefd. De stad had hun vriend, Jezus, gedood en daarmee ook hun hoop. Het is juist op dat moment van teleurstelling en ontgoocheling dat Jezus met hen meereisde. Hij reisde met deze twee discipelen om hen te laten inzien dat Jeruzalem niet een plaats was waar alleen zijn kruisiging en dood plaatsvonden... maar ook waar hij opstond uit de dood.

In ons eigen leven willen wij vaak weglopen van plaatsen en situaties die ons teleurstelling en tegenspoed hebben gebracht. We hebben het gevoel dat we zulke hoofdstukken in ons leven willen afsluiten. Dat is goed. Maar zijn deze plaatsen of situaties van teleurstelling niet juist de plaatsen waar de zaden van hoop en nieuw leven worden gevonden? Jezus reist met ons mee in onze moeilijke momenten... en laat ons zien dat een situatie uit het verleden die wij als negatief ervaren, in feite de kiem van nieuw leven kan zijn.

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
3 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments
Patricia O'Brien
Lid
Patricia O'Brien(@marispiper)
11 maanden geleden

Verbazingwekkend hoe zoveel kan worden overgebracht in zo weinig streken. Meesterlijk.
Als 'ons hart in ons brandt' bij zijn woorden, weten we dat we geloven in de opstanding. Alleluia.

Charles Marriott
Lid
Charles Marriott(@chazbo)
11 maanden geleden

Een mooie tekening. Ik vraag me af of hij ooit het beroemde Caravaggio schilderij met hetzelfde onderwerp heeft gezien?
Ik zou een bezoek aan de Raphael-tentoonstelling in de National Gallery ten zeerste aanbevelen. Die religieuze schilderijen zijn zo veel rijker om naar te kijken als je gelovig bent!!!

Patricia O'Brien
Lid
Patricia O'Brien(@marispiper)
11 maanden geleden
Antwoord op  Charles Marriott

Ben je er al geweest? Ik hoor dat het geweldig is... Ik ga binnenkort. Paas zegeningen Charles.

Lezingen gerelateerd aan Lucas 24:13-35

21 april 2022

Lucas 24:35-48

Ze waren nog steeds aan het praten over dit alles toen Jes...

7 april 2021

Lucas 24:13-35

Hij nam het brood en zei de zegen

16 april 2022

Lucas 24: 1-12

Heilige Zaterdag

16 april 2020

Lucas 24:35-48

Jullie zijn getuigen van deze

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit u aan bij meer dan 60.000 mensen die dagelijks onze Evangelielezing en Kunst Bezinning ontvangen.

Naar de inhoud springen