Portret van Paul Verlaine die absint drinkt in het "Café François 1er", 69 boulevard Saint-Michel, 5ème arrondissement, Parijs,
Foto door Paul François Arnold Cardon, Dornac genoemd (1858-1941),
Gefotografeerd in 1892,
Albuminedruk
© Musée Carnavalet, Parijs / Wikimedia

Portret van Paul Verlaine die absint drinkt in het "Café François 1er", 69 boulevard Saint-Michel, 5ème arrondissement, Parijs,
Foto door Paul François Arnold Cardon, Dornac genoemd (1858-1941),
Gefotografeerd in 1892,
Albuminedruk
© Musée Carnavalet, Parijs / Wikimedia

Evangelie van 21 april 2022

Ze waren nog steeds aan het praten over dit alles toen Jezus zelf tussen hen stond

Lucas 24:35-48

De discipelen vertelden hun verhaal over wat er onderweg was gebeurd en hoe zij Jezus hadden herkend bij het breken van het brood.

Ze waren nog steeds aan het praten over dit alles toen Jezus zelf tussen hen stond en zei tot hen: Vrede zij met u. In een toestand van ongerustheid en schrik, dachten zij een geest te zien. Maar hij zei: "Waarom zijn jullie zo opgewonden en waarom rijzen deze twijfels in jullie harten? Kijk naar mijn handen en voeten, ja, ik ben het. Raak mij aan en zie zelf; een geest heeft geen vlees en beenderen zoals jullie kunnen zien dat ik die heb.' En terwijl hij dit zei, toonde hij hun zijn handen en voeten. Hun blijdschap was zo groot dat zij het nog steeds niet konden geloven, en zij stonden daar stomverbaasd; daarom zei hij tot hen: "Hebben jullie hier iets te eten? En zij boden hem een stuk gegrilde vis aan, dat hij aannam en voor hun ogen opat.

Toen zei hij tot hen: "Dit is wat ik bedoelde, toen ik zei, toen ik nog bij u was, dat alles wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes, in de profeten en in de psalmen, in vervulling moet gaan. Toen opende Hij hun verstand om de Schriften te verstaan, en Hij zei tot hen: 'Zo ziet gij, dat er geschreven staat, dat de Christus zou lijden en op de derde dag uit de doden zou opstaan, en dat in zijn naam aan alle volken bekering tot vergeving der zonden zou worden gepredikt, te beginnen uit Jeruzalem. U bent hiervan getuigen.

Reflectie op de oude foto

Na onze lezing van gisteren, waarin de leerlingen Jezus herkenden bij het breken van het brood, horen we vandaag hoe ze het verhaal vertellen aan hun vrienden... en plotseling is daar Jezus weer onder hen! In beide lezingen, gisteren en vandaag, was het Jezus die naar hen toe kwam: hij zette de eerste stap. Als wij zelf dichter naar Christus toe willen groeien, moeten we ons ervan bewust zijn dat Hij al op ons wacht.

Paul Verlaine was een van Frankrijks grootste fin-de-siècle dichters. Hij was wel een kleurrijk figuur. Hij belandde in de gevangenis omdat hij op zijn metgezel, een collega-dichter, had geschoten. In de gevangenis kwam zijn moment van bekering. Een van de ontroerende gedichten (of gebeden zou ik zelfs zeggen) die hij in de gevangenis schreef, luidt als volgtHeer... Onder dit onrustige bladerdak waar mijn hart zijn graf heeft uitgegraven en waar ik de hemel naar mij toe voel stromen vraag ik U, langs welke weg U mij wilt laten komen'. Paul Verlaine vraagt Jezus hem de weg te wijzen waar hij de Heer kan ontmoeten. Later in hetzelfde gedicht, antwoordt Jezus: 'Niet jullie moeten tot mij komen, maar ik heb besloten tot jullie te komen. Kijk naar mijn handen die naar jullie zijn uitgestrekt. Hier, eet, wees gevoed. Laat je geest geopend worden om te begrijpen'. Verlaine legt prachtig vast hoe het Jezus is die al naar ons toekomt voordat we besluiten dat we hem misschien willen ontmoeten.

Ons kunstwerk van Dornac, een van de belangrijkste kunstfotografen aan het einde van de 19e eeuw, toont Paul Verlaine in zijn stamcafé, terwijl hij een glas absint drinkt. Verlaine begreep op het moment van zijn bekering hoe we Jezus kunnen ontmoeten: we moeten gewoon op weg gaan om Jezus te ontmoeten... wetende dat Hij al op de weg is om ons te ontmoeten.

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
3 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments
Michael Trudeau
Lid
Michael Trudeau(@michaeltrudeau)
1 jaar geleden

Een bedwelmend middel gemaakt van alsem. Screwtape zou het goedkeuren.

Patricia O'Brien
Lid
Patricia O'Brien(@marispiper)
1 jaar geleden

Het beeld ziet er ook een beetje spookachtig uit.

Charles Marriott
Lid
Charles Marriott(@chazbo)
1 jaar geleden

Hij zou God zeker niet gevonden hebben in een glas absint - de meest verderfelijke drank ooit uitgevonden, die uiteindelijk leidde tot het verbod ervan. De groene duivel! Ik hoop dat hij nuchter vrede vond.

Lezingen gerelateerd aan Lucas 24:35-48

8 april 2021

Lucas 24:35-48

Vrede zij met u!

23 april 2023

Lucas 24:13-35

Zij herkenden hem bij het breken van het brood

16 april 2022

Lucas 24: 1-12

Heilige Zaterdag

26 mei 2022

Lucas 24:46-53

De Hemelvaart van Onze Heer

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit u aan bij meer dan 60.000 mensen die dagelijks onze Evangelielezing en Kunst Bezinning ontvangen.

Naar de inhoud springen