De Hemelvaart van Christus,
Geschilderd door Hans Süss von Kulmbach (ca.1480-1522),
Olieverf op paneel
Hijgde in 1513
© Metropolitan Museum, New York

De Hemelvaart van Christus,
Geschilderd door Hans Süss von Kulmbach (ca.1480-1522),
Olieverf op paneel
Hijgde in 1513
© Metropolitan Museum, New York

Evangelie van 26 mei 2022

De Hemelvaart van Onze Heer

Lucas 24:46-53

Jezus zei tegen zijn discipelen:

Gij ziet, dat er geschreven staat, dat Christus zou lijden en op de derde dag uit de doden zou opstaan, en dat in zijn naam aan alle volken bekering tot vergeving van zonden zou worden gepredikt, te beginnen bij Jeruzalem. Jullie zijn getuigen hiervan.

En nu zend ik u neder wat de Vader beloofd heeft. Blijf dan in de stad, totdat jullie bekleed zijn met de kracht uit de hoogte.

Toen bracht hij hen naar buiten tot aan de rand van Bethanië, en hij hief zijn handen op en zegende hen. Terwijl hij hen zegende, trok hij zich van hen terug en werd ten hemel opgenomen. Zij aanbaden hem en gingen toen vol vreugde naar Jeruzalem terug; en zij waren voortdurend in de tempel om God te loven.

Reflectie op het schilderij

We leven in een snelle wereld. Auto's worden sneller, leveringen van Amazon worden sneller, internetsnelheden nemen toe... we haasten ons van de ene plaats naar de andere. Dat is niets nieuws, we worden er vaak aan herinnerd en zijn ons er terdege van bewust. Als we op iets of iemand moeten wachten, worden we ongeduldig. Wachten druist in tegen de 21e-eeuwse cultuur: het wordt gezien als iets negatiefs.

Op dit feest van Hemelvaart vertelt Jezus ons dat wachten iets heel goeds kan zijn. Jezus vertelt zijn discipelen dat een tijd van wachten nodig was voor hun tijd van zending. Vlak voor hij opsteeg naar de hemel vertelt hij henBlijf dan in de stad, totdat je bekleed bent met de kracht uit de hoogte'. Het werk van de Heer is zeker dringend, er is geen tijd te verliezen. Toch draagt Jezus hen op om te wachten tot de tijd rijp is om hun zending te beginnen. Hij vraagt hen om zich aan te passen en te werken volgens de tijd van de Heer, in plaats van hun eigen tijd. Binnenkort, ja, zouden zij met hun zending beginnen, maar nu nog niet.

Dat is wat wij hier in het seminarie doen: wij proberen ons aan Gods tijd en ritme aan te passen voordat wij na onze wijding aan onze zending beginnen. En we doen dit wachten in de vorm van gebed. We zijn geneigd te denken aan bidden als God om iets vragen. Dat is zeker geen onbelangrijk deel van het gebed, maar in wezen gaat het bij bidden om wachten. Zitten in stilte met God zal onze houding van hart vormen, op Gods eigen tijd.

Op dit feest van Hemelvaart klinkt het aspect 'wachten' dit jaar bijzonder sterk door. Op 15 juni zal ik, samen met zeven andere broeders seminarist, het grote geschenk van de wijding tot diaconaat ontvangen. We zijn allemaal ouder dan 40 jaar, dus we hebben lang 'gewacht'. Maar het is een mooi wachten geweest. Het feest van Hemelvaart nodigt ons uit om dieper in te gaan op dat gebed van wachten terwijl we ons voorbereiden op onze wijding tot diaken.

Ons schilderij van Hans Süss von Kulmbach richt zich volledig op de apostelen. Alleen Jezus' voeten en onderbenen, gehuld in wolken, verschijnen aan de bovenkant. Hij verlaat de picturale ruimte van ons schilderij. De elf apostelen en Onze Lieve Vrouw blijven over. Zij moeten nu wachten.... voordat ze aan hun missie beginnen.

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Inschrijven
Kennis geven van
3 Opmerkingen
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Guðný Einarsdóttir
Lid
Guðný Einarsdóttir(@gwinny)
3 maanden geleden

Beste Patrick.

Dank u voor al uw werk wat betreft kunst en bijbelverzen.

Mijn hele leven heb ik manieren gevonden om meer te lezen en meer te onthouden. Dit werkt voor mij, een prachtig kunstwerk en een krachtig vers uit de Bijbel.
Wat je schreef over wachten raakte me. Voor een ongeduldig iemand is het heel moeilijk om te wachten, maar ik weet dat wachten tot de Heer mij zijn weg duidelijk maakt het beste is, dus wacht ik. Dan neem ik een stap van geloof - soms een sprong van geloof en voel de zegeningen van boven.
Ik bid dat uw dag, op 15 juni, gevuld zal zijn met zegeningen, en dat wat in het verschiet ligt op tijd duidelijk zal worden.
Nogmaals dank voor het laten zien van kunst en hoe het resoneert met woorden uit de Bijbel, het is een zegen voor mij elke dag.
Guðný.

Charles Marriott
Lid
Charles Marriott(@chazbo)
4 maanden geleden

Dat is best grappig, alleen een paar voeten over! Als hij het wat later had geschilderd was er van Onze Lieve Heer niets meer over geweest!
Niet oneerbiedig bedoeld....

Stella Davis
Lid
Stella Davis(@artwisestella)
4 maanden geleden

Ik stel uw waardevolle inzet en commentaar zeer op prijs, evenals de kennismaking met zoveel mooie kunstwerken.
Ik zal voor je bidden op 15 juni. Wat een dag !
Stella East Anglia UK

Lezingen met betrekking tot Lucas 24:46-53

30 mei 2019

Lucas 24: 46-53

Hij werd naar de hemel gedragen

21 april 2022

Lucas 24:35-48

Ze waren nog steeds aan het praten over dit alles toen Jes...

8 april 2021

Lucas 24:35-48

Vrede zij met u!

18 april 2021

Lucas 24:35-48

Raak me aan en zie voor jezelf

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 40.000 mensen die onze dagelijkse evangelielezing en kunstoverdenking ontvangen

Overslaan naar inhoud