Sint Johannes de Doper
Geschilderd door El Greco (1541-1614),
Geschilderd tussen 1597-1607,
Olieverf op doek
© Legion of Honor Museum, San Francisco

Sint Johannes de Doper
Geschilderd door El Greco (1541-1614),
Geschilderd tussen 1597-1607,
Olieverf op doek
© Legion of Honor Museum, San Francisco

Gospel of 5 december 2021

De roeping van Johannes de Doper

Lucas 3:1-6

In het vijftiende jaar van de regering van Tiberius Caesar, toen Pontius Pilatus gouverneur van Judea was, Herodes tetrarch van Galilea, zijn broer Filippus tetrarch van het land van Ituraea en Trachonitis, Lysanias tetrarch van Abilene, tijdens het pontificaat van Annas en Kajafas kwam het woord van God tot Johannes, zoon van Zacharia, in de woestijn. Hij trok door het hele Jordaangebied en verkondigde een doopsel van bekering tot vergeving van zonden, zoals geschreven staat in het boek van de uitspraken van de profeet Jesaja:

Een stem schreeuwt in de wildernis:

Maak een weg vrij voor de Heer,

zijn paden recht maken.

Elk dal zal worden opgevuld,

elke berg en heuvel zal nederliggen,

kronkelige wegen zullen worden rechtgetrokken

en ruwe wegen glad gemaakt.

En de hele mensheid zal de redding van God zien.

Reflectie op het schilderij

Ik heb het schilderij van El Greco van vandaag één keer gezien, in 1992. Hoewel het schilderij intrigerend is en op een vreemde manier boeit, ben ik er nog steeds niet zeker van of ik het mooi vind of niet. Ja, het is 28 jaar geleden dat ik het zag. In het algemeen kan men zeggen dat onze smaak met de tijd evolueert. Vooral omdat kunst uitdagend is en grenzen verlegt, beweegt en ontwikkelt iemands smaak in de kunst zich. In zijn meest basale vorm betekent smaak gewoon voorkeur. Het is niet iets dat we zo eenvoudig kunnen ontwikkelen als bijvoorbeeld het werken aan onze fysieke conditie: door meer te bewegen ontwikkelen we meer spieren. In de kunst kunnen we naar 100 schilderijen kijken en nog steeds niet begrijpen waar we naar kijken. Of dat denken we toch. Net als onze geloofsreizen is het wandelen met kunst voor iedereen hoogst individueel en uniek en soms kunnen we het gevoel hebben dat onze vooruitgang in het een beetje beter begrijpen van kunst erg traag is .

Dat gezegd hebbende, smaak in kunst mag ook niet te individualistisch zijn. Smaak moet het midden houden tussen de publieke opinie (of de mening van de experts) en onze unieke individuele reactie op een kunstwerk. Als we alleen maar de massa volgen, missen we veel diepgang over de kunstwerken waarnaar we kijken; als we te individualistisch zijn, dan missen we weer de juiste betrokkenheid bij de kunstwerken. Kunst communiceert en gaat dus over uitdaging en reactie; over luisteren naar anderen en persoonlijk reflecteren op wat we zien.

Maar goed, ik dwaal af. Op deze tweede zondag van de Advent vieren we de roeping van Johannes de Doper, degene die de weg bereidt voor Jezus. Waarom staan we zo vroeg in de Advent stil bij de rol van Johannes de Doper? Johannes is de laatste van de profeten van het Oude Verbond. Hij is de brug tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Hij is het scharnier tussen het oude en het nieuwe. Omdat Advent 'komst' betekent, wil de Kerk dat we niet alleen stilstaan bij de eerste komst van Jezus in Bethlehem, maar ook denken aan zijn wederkomst. Johannes herinnert ons eraan dat we ons geestelijk leven op orde moeten brengen, zodat we klaar zijn als Jezus wederkomt.

Wat ons schilderij van El Greco betreft, zien we een magere Johannes de Doper, gekleed in dierenhuiden, die een lange staf met een kruisvormige top vasthoudt. Een ander kleiner kruis staat naast het lam op een rots, en stelt het Agnus Dei voor. De wolken rond zijn hoofd vormen een zacht aureool. In de verte zien we het klooster van El Escorial. In plaats van het meer traditionele Renaissance beeld van Johannes als een begeerlijk figuur van mannelijke schoonheid, schildert El Greco de heilige Johannes als een langgerekte, ietwat vreemde figuur die de hongerdood nabij is, om het offer te benadrukken dat hij voor ons allen bracht...

Deel deze evangelielezing

Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op pinterest
Deel op telegram
Deel op email

**U moet ingelogd zijn om commentaar te geven.

 • test2reg schreef:

  Lovely El Greco

 • Readings related to Luke 3:1-6

  9 januari 2022

  Lucas 3:15-16,21-22

  Feest van de Doop van de Heer

  12 december 2021

  Lucas 3:10-18

  Gaudete Zondag. Verheug je.

  Word lid van onze gemeenschap

  Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

  De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

  MET ONS IN CONTACT KOMEN

  Sluit je aan bij meer dan 40.000 mensen die onze dagelijkse evangelielezing en kunstoverdenking ontvangen

  >
  Overslaan naar inhoud