De drie verleidingen van Christus,
Fresco geschilderd door Sandro Botticelli (1455-1510),
Geschilderd circa 1480-1482,
Fresco
© Sixtijnse Kapel, Vaticaan

De drie verleidingen van Christus,
Fresco geschilderd door Sandro Botticelli (1455-1510),
Geschilderd circa 1480-1482,
Fresco
© Sixtijnse Kapel, Vaticaan

Evangelie van 6 maart 2022

De drie verleidingen in de woestijn

Lucas 4:1-13

Vervuld van de heilige Geest verliet Jezus de Jordaan en werd door de Geest door de woestijn geleid, waar hij veertig dagen lang door de duivel werd verzocht. Gedurende die tijd at hij niets en aan het eind had hij honger. Toen zei de duivel tegen hem: "Als U de Zoon van God bent, zeg dan dat deze steen in een brood verandert. Maar Jezus antwoordde: 'De Schrift zegt: De mens leeft niet van brood alleen.

Toen leidde de duivel hem naar een hoogte en toonde hem in een ogenblik alle koninkrijken van de wereld en zei tot hem: "Ik zal u al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want ze is mij toevertrouwd en ik geef ze aan wie ik maar wil. Aanbid mij dus en alles zal van u zijn. Maar Jezus antwoordde hem: "De Schrift zegt: Gij moet de Here, uw God, aanbidden en Hem alleen dienen.'

Toen leidde hij hem naar Jeruzalem en liet hem op de borstwering van de tempel staan. Indien gij Gods Zoon zijt," zeide hij tot hem, "werp u dan van hier neder, want de Schrift zegt: Hij zal zijn engelen over u aanstellen om u te bewaken, en nog eens: Zij zullen u op hun handen vasthouden, indien gij uw voet aan een steen bezeert.

Maar Jezus antwoordde hem: "Er is gezegd: Je moet de Heer, je God, niet op de proef stellen. Toen de duivel al deze middelen om hem te verleiden had uitgeput, verliet hij hem, om op de vastgestelde tijd terug te komen.

Reflectie op de Fresco Schilderij

Kunstenaars zijn door de eeuwen heen gefascineerd geweest in het uitbeelden van de lezing uit het Evangelie van vandaag, waarin Jezus in de woestijn wordt verzocht door de duivel. De composities variëren van het centraal stellen van de duivel om de verzoekingen te accentueren die we allemaal ervaren tijdens dit aardse leven, tot eenvoudige composities waarop Jezus alleen in de woestijn staat afgebeeld, om zo de spirituele aard van de lezing te benadrukken. In het kunstwerk van vandaag kijken we naar Sandro's Botticelli's Drie bekoringen van Christus, een fresco in de Sixtijnse Kapel. Het is de derde scène in de cyclus van het leven van Christus. De drie verzoekingen van Christus door de duivel zijn te zien op de achtergrond van het schilderij (zie de bijzonderheden hieronder), met de duivel op bedrieglijke wijze vermomd als een kluizenaar. 

Op deze eerste zondag van de veertigdagentijd lezen we hoe Jezus veertig dagen lang in de woestijn door de duivel werd verzocht. In alle drie de Synoptische Evangeliën (Matteüs, Marcus en Lucas) wordt verslag gedaan van de verzoeking in de woestijn. Ons verslag uit Lucas bevat drie momenten van beproeving, die elk onthullen wie Jezus is. In elke verzoeking antwoordt Jezus de duivel met een citaat uit Deuteronomium, waarmee Hij zijn bediening in het Oude Testament verankert, als een voortzetting en vervulling ervan:

  • Verleiding één:  Satan zegt "Als u de Zoon van God bent, zeg dan dat deze steen in een brood verandert'. Jezus antwoordt met een citaat uit Deuteronomium 8:3: "Er staat geschreven: "De mens leeft niet van brood alleen. (Linksboven in ons fresco).
  • Verleiding twee: Satan zegt 'Ik zal je al deze macht en de glorie van deze koninkrijken geven'. Jezus antwoordt met een citaat uit Deuteronomium 6:13: "Er staat geschreven: aanbid de Heer, uw God, en dien alleen Hem" (rechtsboven in ons fresco; we zien ook, achter Jezus, engelen die het altaar voorbereiden voor de viering van de Eucharistie). 
  • Verzoeking drie: Satan zegt (met een citaat uit Psalm 91:11-12) 'Gooi jezelf van de tempel'. Jezus antwoordt weer eenvoudig door Deuteronomium 6:16 te citeren: "Stel de Heer, uw God, niet op de proef". (Bovenaan in het midden van ons schilderij). 

Net nu Jezus zijn antwoorden rechtstreeks aan het Oude Testament koppelt, zien we Sandro Botticelli (op de voorgrond) de oudtestamentische praktijk van de viering van een Joods offer uitbeelden. De hogepriester neemt een met bloed gevulde offerschaal in ontvangst, terwijl verschillende mensen dieren en hout (voor het altaarvuur) als offergaven brengen.

Als we vandaag ons evangelie lezen en naar ons fresco kijken, worden we uitgenodigd om onze eigen verleidingen of zwakheden die ons van God afleiden onder woorden te brengen...

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Inschrijven
Kennis geven van
0 Opmerkingen
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

Lezingen gerelateerd aan Lucas 4:1-13

16 maart 2020

Lucas 4:24-30

Ze waren van plan om Jezus van een klif te gooien

30 augustus 2021

Lucas 4:16-30

Jezus kwam naar Nazara, waar hij was opgegroeid

1 september 2020

Lucas 4:31-37

Jezus zei, "Wees stil! Kom uit hem!

30 januari 2022

Lucas 4:21-30

Toen ze dit hoorden iedereen in de synagoge ...

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 40.000 mensen die onze dagelijkse evangelielezing en kunstoverdenking ontvangen

Overslaan naar inhoud