Fietswiel, 
Ontworpen en uitgevoerd door Marcel Duchamp (1887-1968),
Bedacht in 1913,
Deze versie uitgevoerd in 1951
Metalen wiel op gelakt krukje
© Museum voor Moderne Kunst (Moma), New York

Fietswiel, 
Ontworpen en uitgevoerd door Marcel Duchamp (1887-1968),
Bedacht in 1913,
Deze versie uitgevoerd in 1951
Metalen wiel op gelakt krukje
© Museum voor Moderne Kunst (Moma), New York

Evangelie van 9 januari 2020

Deze tekst wordt vandaag vervuld, terwijl u luistert.

Lucas 4:14-22

Jezus, met de kracht van de Geest in zich, keerde terug naar Galilea; en zijn reputatie verspreidde zich over het gehele platteland. Hij onderwees in hun synagogen en iedereen prees hem.

Hij kwam naar Nazara, waar hij was opgegroeid, en ging op de sabbatdag naar de synagoge, zoals hij gewoonlijk deed. Hij stond op om te lezen en men reikte hem de boekrol van de profeet Jesaja aan. Bij het ontrollen van de boekrol vond hij de plaats waar geschreven staat:

De geest van de Heer is mij gegeven, want hij heeft mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het goede nieuws te brengen, om gevangenen vrijheid te verkondigen en blinden nieuw gezicht, om vertrapten te bevrijden, om het genadejaar van de Heer te verkondigen.

Toen rolde hij de boekrol op, gaf die terug aan de bediende en ging zitten. En alle ogen in de synagoge waren op hem gericht. Toen begon hij tot hen te spreken,Deze tekst wordt vandaag vervuld, terwijl u luistert..' En hij verwierf de goedkeuring van allen, en zij verwonderden zich over de genadevolle woorden die van zijn lippen kwamen.

Reflectie op het 'readymade' conceptuele kunstwerk

Twee punten over de lezing van vandaag. Ten eerste herinnert Jezus ons eraan dat het christelijk geloof openstaat voor iedereen. Voordat Jezus kwam, geloofde men dat redding alleen beschikbaar was voor het Joodse volk. Christus veranderde dit. Redding was open voor iedereen. Wij beschouwen dit nu als vanzelfsprekend, maar het was een onderwerp van grote controverse in de beginjaren van de Kerk. Dankzij het werk van de grote apostelen Petrus en vooral Paulus stond het heil in Christus open voor iedereen: voor Romeinen en Grieken, heidenen en Joden, vrije mensen en slaven... allen konden komen tot de kennis en de liefde van God. Gods barmhartigheid is er voor iedereen!

Het tweede punt dat me opvalt in de lezing van vandaag is: hoe dynamisch is het Woord van God! Jezus zegt: 'deze tekst wordt vandaag vervuld, zelfs terwijl u luistert'. Ja, Gods Woord blijft ook vandaag inspireren en vervuld worden. Het is een voortdurend proces. Als we hier in Rome studeren, en ons in ons eerste studiejaar vooral richten op de vroege Kerk, beseffen we dat de geschiedenis zich altijd herhaalt. Het is een wiel. De tijd waarin wij nu leven verschilt niet zoveel van de tijd van Jezus. Dezelfde zorgen die we delen, dezelfde onrust, politieke onrust, sociale noden, enz... De Schrift heeft een kernbetekenis en een kernboodschap, maar ze is ook de bron van voortdurende openbaring. Dat is de reden waarom elke keer dat we dezelfde passage uit het Evangelie lezen op verschillende momenten in ons leven, het anders tot ons spreekt en meer dingen zich aan ons 'openbaren'. Het is een doorlopend, dynamisch proces. De raderen van de geschiedenis herhalen zich en onze eigen geestelijke raderen worden dagelijks geolied door nieuwe openbaringen uit de Schrift.

Marcel Duchamp ontwierp dit omgekeerde fietswiel bovenop een houten keukenkruk al in 1913, wat zijn tijd zo ongelooflijk vooruit was. Het werk is gemaakt van twee reeds bestaande voorwerpen uit onze dagelijkse leefomgeving. Het beweegbare wiel staat in contrast met de statische kruk. Het object in zijn geheel is statisch en kan nergens heen, maar wanneer het wiel draait is het dynamisch. Hetzelfde geldt voor de Schrift. Het heeft de vaste lezingen, inhoud en tekst. Maar toch is het dynamisch en beweegt het wanneer we besluiten om de wielen in beweging te zetten... en te genieten van de rustgevende beweging...

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Middenonder
Linksonder
0 Opmerkingen
X Positie
Y Positie

Lezingen gerelateerd aan Lucas 4:14-22

30 januari 2022

Lucas 4:21-30

Toen ze dit hoorden iedereen in de synagoge ...

4 september 2019

Lucas 4: 38-44

Simon's schoonmoeder leed aan een hoge...

16 maart 2020

Lucas 4:24-30

Ze waren van plan om Jezus van een klif te gooien

8 maart 2021

Lucas 4:24-30

De mensen van Nazareth waren van plan Jezus te gooien...

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 40.000 mensen die onze dagelijkse evangelielezing en kunstoverdenking ontvangen

Toon de registratie- en aanmeldingsformulieren in het betalingsgedeelte voor niet-ingelogde gebruikers.