Zondag kerkgangers in een boot,
Geschilderd door Carl Wilhelmson (1899-1926),
Geschilderd in 1909,
Olieverf op doek
© Nationaal Museum, Stockholm

Zondag kerkgangers in een boot,
Geschilderd door Carl Wilhelmson (1899-1926),
Geschilderd in 1909,
Olieverf op doek
© Nationaal Museum, Stockholm

Evangelie van 31 augustus 2020

Jezus ging de Synagoge binnen zoals Hij gewoonlijk deed

Lucas 4:16-30

Jezus kwam naar Nazareth, waar hij was opgegroeid, en ging naar de synagoge op de sabbatdag zoals hij gewoonlijk deed. Hij stond op om te lezen en men reikte hem de boekrol van de profeet Jesaja aan. Bij het ontrollen van de boekrol vond hij de plaats waar geschreven staat:

De geest van de Heer is mij gegeven, want hij heeft mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het goede nieuws te brengen, om gevangenen vrijheid te verkondigen en blinden nieuw gezicht, om vertrapten te bevrijden, om het genadejaar van de Heer te verkondigen.

Toen rolde hij de boekrol op, gaf die terug aan de bediende en ging zitten. En alle ogen in de synagoge waren op hem gericht. Toen begon hij tot hen te spreken: "Deze tekst wordt vandaag vervuld, terwijl u luistert. En hij won de goedkeuring van allen, en zij waren verbaasd over de genadevolle woorden die van zijn lippen kwamen. Zij zeiden: "Dit is toch de zoon van Jozef?

Maar hij antwoordde: "Ongetwijfeld zult gij mij het gezegde aanhalen: "Geneesheer, genees uzelf" en mij zeggen: "Wij hebben gehoord wat er in Kapernaüm is gebeurd, doe dat ook hier op uw eigen platteland."

En hij vervolgde: "Ik zeg u plechtig, geen profeet wordt ooit in zijn eigen land aanvaard.

Ik kan u verzekeren dat er in de tijd van Elia veel weduwen waren in Israël, toen de hemel drie jaar en zes maanden gesloten bleef en er een grote hongersnood heerste in het land, maar Elia werd naar geen van hen gezonden: hij werd gezonden naar een weduwe in Zarephath, een stad in Sidonië. En in de tijd van de profeet Elisa waren er vele melaatsen in Israël, maar geen van hen werd genezen, behalve de Syriër Naaman.

Toen zij dit hoorden werd iedereen in de synagoge woedend. Zij sprongen overeind en joegen hem de stad uit; en zij brachten hem naar de top van de heuvel waarop hun stad was gebouwd, met de bedoeling hem naar beneden te gooien, maar hij glipte door de menigte heen en liep weg.

Reflectie op het schilderij

De lezing van vandaag begint met de woordenJezus ging op de sabbatdag naar de synagoge, zoals Hij gewoonlijk deed.'... net zoals we dat op zondag doen als we naar de kerk gaan. Ons schilderij van Carl Wilhelmson speelt zich af in zijn geboorteland Bohuslän, Zweden. Het toont een familie (met grote waardigheid geschilderd), deel uitmakend van de plaatselijke vissersgemeenschap, die het water oversteekt om naar de kerk te gaan, waarschijnlijk 'zoals ze gewoonlijk deden op een zondag. De heldere, levendige kleuren en de aandacht voor details (zie bijvoorbeeld de weerspiegelingen van de boot en het textiel in het water) zorgen voor een prachtig schilderij.

Vooral de woorden in de lezing van vandaag troffen mij: 'zoals Jezus gewoonlijk deed'. Hij was een man van gewoonten en daarom nodigt de lezing van vandaag ons uit om deel te nemen aan Jezus' gewoonten. Het is iets waaraan we gemakkelijk kunnen deelnemen door eenvoudigweg regelmaat in aanbidding en gebed na te volgen. Als wij de gewoonten van Jezus navolgen, dan zullen wij op Hem gaan lijken en dichter naar Hem toegroeien. Christus is de persoon die we uiteindelijk moeten trachten na te volgen in alles wat we doen, denken of zeggen.

Wat is een gewoonte? De Oxford Dictionary definieert een gewoonte als volgt: 'een vaste of regelmatige neiging of gewoonte, vooral één die moeilijk op te geven is'. Hoewel we veel kunnen leren van wat Jezus Zijn discipelen en ons leerde, kunnen we nog meer leren van het in praktijk brengen van wat Hij werkelijk deed... en onszelf toewijden om Jezus' gewoontes na te volgen...

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
0 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments

Lezingen gerelateerd aan Lucas 4:16-30

30 augustus 2021

Lucas 4:16-30

Jezus kwam naar Nazara, waar hij was opgegroeid

21 maart 2022

Lucas 4:24-30

Toen ze dit hoorden iedereen in de synagoge ...

23 januari 2022

Lucas 1:1-4,4:14-21

Ik heb besloten om een geordend verslag te schrijven voor...

9 januari 2020

Lucas 4:14-22

Deze tekst wordt vandaag vervuld, terwijl u...

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit u aan bij meer dan 60.000 mensen die dagelijks onze Evangelielezing en Kunst Bezinning ontvangen.

Naar de inhoud springen