De wonderbaarlijke visvangst,
Cartoons door Rafaël (1482-1520),
getekend in 1515,
Wandtapijt geweven door Pieter van Aelst,
geweven tussen 1515-1519,
Wandtapijt van zijde en wol, met zilverdraad (4,9 m x 4,41 m)
© Vaticaans Museum

De wonderbaarlijke visvangst,
Cartoons door Rafaël (1482-1520),
getekend in 1515,
Wandtapijt geweven door Pieter van Aelst,
geweven tussen 1515-1519,
Wandtapijt van zijde en wol, met zilverdraad (4,9 m x 4,41 m)
© Vaticaans Museum

Evangelie van 17 maart 2021

Als jij het zegt, zal ik de netten uitbetalen

Lucas 5:1-11

Op zekere dag stond Jezus aan de oever van het meer van Gennesaret, terwijl de menigte zich om hem heen verdrong om naar Gods woord te luisteren, toen hij twee boten aan de oever zag liggen. De vissers waren eruit gegaan en waren hun netten aan het wassen. Hij stapte in een van de boten - het was die van Simon - en vroeg hem om een eindje uit de oever te varen. Toen ging hij zitten en onderwees de menigte vanuit de boot.

En toen hij uitgesproken was, zeide hij tot Simon: Steek uit in diep water en haal uw netten uit voor een vangst. Meester', antwoordde Simon, 'wij hebben de hele nacht hard gewerkt en niets gevangen, maar als jij het zegt, zal ik de netten uitbetalen.' En toen zij dit gedaan hadden, vingen zij zo'n grote hoeveelheid vis dat hun netten begonnen te scheuren, zodat zij hun metgezellen in de andere boot seinden om te komen en hen te helpen; toen deze kwamen, vulden zij de twee boten tot het zinken.

Toen Simon Petrus dit zag, viel hij op de knieën van Jezus en zeide: Laat mij, Heer, ik ben een zondig mens. Want hij en al zijn metgezellen waren geheel bevangen door de vangst die zij gedaan hadden; zo ook Jacobus en Johannes, zonen van Zebedeüs, die Simons metgezellen waren. Maar Jezus zeide tot Simon: Wees niet bevreesd, van nu aan zult gij mannen vangen.' Toen brachten zij hun boten weer aan land, lieten alles achter en volgden hem.

Reflectie op het Tapijt

Marcus en Matteüs behandelen ook het verhaal van vandaag, waarin Jezus zijn eerste leerlingen roept. Maar onze evangelielezing van vandaag is anders, want Lucas vertelt het verhaal iets anders. Lucas vertelt ons het verhaal van een wonderbaarlijke visvangst, vlak voor de oproep tot discipelschap. Simon Petrus had de hele nacht gevist zonder iets te vangen. Hij moet uitgeput zijn geweest, terwijl hij zijn netten repareerde, toen Jezus naar hem toe kwam en Simon vroeg om de boot terug het meer op te duwen om een tweede poging tot vissen te wagen. We kunnen de lichte frustratie in Simons stem voelen als hij Jezus antwoordt: "Ik zal het niet doen.als jij het zegt, zal ik de netten uitbetalen'. Wat volgt is levensveranderend. Een enorme visvangst toont de kracht van God voor iedereen te zien. 

De lezing van vandaag wordt vaak gebruikt om ieder van ons te vragen na te denken over ons eigen discipelschap en onze eigen zending in het leven, maar voor mij schemert het gevoel van urgentie door deze lezing heen. Simon kon niet eerst naar huis gaan om uit te rusten na een lange nacht vissen. Nee, Jezus kwam opdagen en ze vertrokken in de boot. Geen tijd te verliezen. Geen tijd te verliezen. Tijd was van essentieel belang.  Onze roeping en onze missie wachten niet tot we denken of voelen dat we er klaar voor zijn. Het gebeurt nu. Vandaag. 

Ons wandtapijt verbeeldt de roeping van Petrus en Andreas op het meer. We zien de vissers het gewicht van de wonderbaarlijke vangst dragen, terwijl Simon voor Christus knielt om zijn goddelijkheid te erkennen, en zijn eigen zondigheid erkent. Dit wandtapijt behoort tot een groep wandtapijten ontworpen door Rafaël. De grote cartoons (geschilderde tekeningen) voor deze wandtapijten werden vanuit Rome naar Vlaanderen vervoerd waar ze vervolgens in het Brusselse atelier van Pieter van Aelst werden geweven. Zeven van de wandtapijten zijn bewaard gebleven en bevinden zich nu in het Victoria and Albert Museum in Londen. De tien originele wandtapijten waren bedoeld om in de Sixtijnse Kapel te worden opgehangen. 

...en een gelukkige Saint Patrick's dag voor jullie allemaal! 

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
0 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments

Lezingen gerelateerd aan Lucas 5:1-11

4 september 2020

Lucas 5:33-39

Niemand scheurt een stuk uit een nieuwe mantel om het...

17 maart 2020

Lucas 5:1-11

Happy Saint Patrick's Day

5 september 2019

Lucas 5: 1-11

Ze lieten alles achter en volgden hem

7 december 2020

Lucas 5:17-26

Jezus zag hun geloof

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 40.000 mensen die onze dagelijkse evangelielezing en kunstoverdenking ontvangen

Skip to content