De wonderbaarlijke visvangst,
Geschilderd door Jacopo Bassano (1510-1592),
Geschilderd in 1545,
Olieverf op doek
© National Gallery of Art, Washington

 

De wonderbaarlijke visvangst,
Geschilderd door Jacopo Bassano (1510-1592),
Geschilderd in 1545,
Olieverf op doek
© National Gallery of Art, Washington

 

Evangelie van 6 februari 2022

Wees niet bang. Van nu af aan zijn het mannen die je zult vangen

Lucas 5:1-11

Op zekere dag stond Jezus aan de oever van het meer van Gennesaret, terwijl de menigte zich om hem heen verdrong om naar Gods woord te luisteren, toen hij twee boten aan de oever zag liggen. De vissers waren eruit gegaan en waren hun netten aan het wassen. Hij stapte in een van de boten - het was die van Simon - en vroeg hem om een eindje uit de oever te varen. Toen ging hij zitten en onderwees de menigte vanuit de boot.

En toen hij uitgesproken was, zeide hij tot Simon: Steek uit in diep water en laat uw netten uit voor een vangst. Meester', antwoordde Simon, 'wij hebben de hele nacht hard gewerkt en niets gevangen, maar als u het zegt, zal ik de netten uitzetten.' En toen zij dit gedaan hadden, vingen zij zo'n grote hoeveelheid vis, dat hun netten begonnen te scheuren, waarop zij hun metgezellen in de andere boot aanriepen om hen te komen helpen; toen deze kwamen, vulden zij de twee boten tot het zinkende punt.

Toen Simon Petrus dit zag, viel hij op de knieën van Jezus en zeide: Laat mij, Heer, ik ben een zondig mens. Want hij en al zijn metgezellen waren geheel bevangen door de vangst, die zij gedaan hadden; zo ook Jacobus en Johannes, zonen van Zebedeüs, die Simons metgezellen waren. Maar Jezus zeide tot Simon: 'Wees niet bang. Van nu af aan zijn het mannen die je zult vangen.' Toen brachten zij hun boten weer aan land, lieten alles achter en volgden hem.

Reflectie op het schilderij

De schoonheid van het schilderij van de Venetiaanse kunstenaar Jacopo Bassano ligt in de manier waarop de briljante kleuren rose, oker en groen zich aftekenen tegen de brede blauwe vlakte van het water. De uitdrukking en de gebaren van Jezus, Petrus en Andreas in de boot aan de linkerkant contrasteren met de dichtere groep van Zebedeüs en zijn zonen Jacobus en Johannes aan de rechterkant, die hard aan het werk zijn terwijl ze de vis binnenhalen. De groene cape van Andreas verbindt beide schepen. We zien Jezus afgebeeld op het moment dat hij beide broers tot zijn dienst roept met de woorden in onze evangelielezing: "Van nu af aan zijn het mannen die jullie zullen vangen". 

Wat opvalt in dit schilderij is dat Jezus niet de meest prominente figuur in de compositie is. Andreas torent centraal boven alle anderen uit. In tegenstelling tot Petrus, Jacobus en Johannes, is er geen groot verhaal over Andreas in de Evangeliën. Toch plaatst Jacopo Bassano hem op de voorgrond. Daardoor kunnen wij ons als kijker beter inleven in wat er gebeurt en denken: "Nou, dat zou ik kunnen zijn die voorover leunt om Jezus en Petrus te horen praten. Dat zou ik kunnen zijn, geroepen om Jezus te volgen'. 

Daarin ligt de kracht van de kunst. Het laat ons in dit geval zien dat discipelschap niet iets is dat alleen in de Evangeliën gebeurde. Discipelschap is een zeer reële uitnodiging die ook vandaag nog plaatsvindt. De kijker uit het midden van de 16e eeuw zou dit schilderij op precies die manier hebben benaderd. Een oproep tot discipelschap zou vanuit het schilderij tot de toeschouwer zijn doorgefluisterd. 

De levendige kleuren van dit schilderij spreken tot onze verbeelding en boeien ons op emotioneel niveau, zodat ook ons gezegd kan worden: "Wees niet bang, vanaf nu zijn het de mannen die je zult vangen"...

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
0 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments

Lezingen gerelateerd aan Lucas 5:1-11

1 september 2022

Lucas 5:1-11

Ze lieten alles achter en volgden hem

5 december 2022

Lucas 5:17-26

Toen hij hun geloof zag, zei hij: 'Mijn vriend, je si...

17 maart 2021

Lucas 5:1-11

Als jij het zegt, zal ik de netten uitbetalen

20 februari 2021

Lucas 5:27-32

Ik ben niet gekomen om de deugdzamen te roepen, maar de zondigen...

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 40.000 mensen die onze dagelijkse evangelielezing en kunstoverdenking ontvangen

Skip to content