De Bruidegom die de Bruid een kroon aanbiedt uit een Canticum Canticorum blokboek,
Anoniem, Nederlands,
Circa 1460/65,
Houtsnede op papier
© Metropolitan Museum, New York

De Bruidegom die de Bruid een kroon aanbiedt uit een Canticum Canticorum blokboek,
Anoniem, Nederlands,
Circa 1460/65,
Houtsnede op papier
© Metropolitan Museum, New York

Evangelie van 2 september 2022

"Het oude is goed" zegt hij

Lucas 5:33-39

De Farizeeërs en de schriftgeleerden zeiden tot Jezus: "De discipelen van Johannes vasten en bidden altijd, en de discipelen van de Farizeeërs ook, maar de uwe gaan door met eten en drinken. Jezus antwoordde: "Gij kunt toch de bedienden van den bruidegom niet doen vasten, terwijl de bruidegom nog bij hen is? Maar de tijd zal komen, dat de bruidegom van hen zal worden weggenomen; dat zal de tijd zijn, dat zij zullen vasten.

Hij vertelde hun ook deze gelijkenis: "Niemand scheurt een stuk van een nieuwe mantel om het op een oude mantel te leggen; als hij dat doet, zal hij niet alleen de nieuwe gescheurd hebben, maar het stuk dat van de nieuwe is genomen zal niet overeenkomen met de oude.

En niemand doet nieuwe wijn in oude schillen; als hij dat doet, zal de nieuwe wijn de schillen doen barsten en er dan uitlopen, en de schillen zullen verloren gaan. Nee, nieuwe wijn moet in verse schillen worden gedaan. En niemand die oude wijn heeft gedronken, wil nieuwe. "Het oude is goed" zegt hij.'

Reflectie op de houtsnede

De laatste woorden van Jezus in de evangelielezing van vandaag zijn: "Het oude is goed". Het is een observatie die bijna recht uit het kerkelijk leven komt. Jezus was zich er zeer van bewust dat sommige mensen, vooral de deskundigen in de Joodse wet in die tijd, sceptisch stonden tegenover zijn nieuwe manier van doen. Zij wilden vasthouden aan de oude manier van doen. Maar dan komt Jezus langs om met zondaars te eten, met prostituees te praten, op de sabbatdag te genezen, tollenaars op te roepen om hem te volgen, enz... Allemaal radicaal nieuwe manieren om dingen te doen.

En zo heeft onze Kerk zich ook door de eeuwen heen bewogen en vernieuwd, van het oude naar het nieuwe. De Kerk is niet veranderd om zich beter aan te passen aan de steeds veranderende culturen door de eeuwen heen, maar zij blijft veranderen om haar getuigenis meer getrouw te maken aan Gods openbaring en Gods woord. Als de Kerk getrouwd is met de cultuur van de dag, dan zal zij de volgende dag een weduwe zijn. Daarom heeft zij een evenwicht nodig tussen het oude en het nieuwe. Niet alleen het oude, niet alleen het nieuwe.

En daar zit grote schoonheid in. Daarom gebruikt Jezus het beeld van zichzelf als de bruidegom en zijn discipelen als de bruiloftsgasten. Het is een zeer feestelijk beeld. Ons geloof en onze Kerk zijn fundamenteel vreugdevol. Het is een vreugde om Gods woord te verkondigen in onze cultuur! Dat is uiteindelijk wat mensen (terug) zal brengen tot het geloof: het zien van de vreugde in christenen. 'Wat is dat toch wat hij/zij heeft? Dat wil ik ook".

Onze houtsneden tonen een scène uit het Hooglied. Dit liefdesgedicht, waarvan traditioneel wordt aangenomen dat het door Salomo is gecomponeerd, werd door de christenen allegorisch geïnterpreteerd als een voorafbeelding van Christus' liefde voor zijn bruid, de Kerk, en, bij uitbreiding, voor de Maagd. Op onze houtsnede uit circa 1460 zien we linksboven de bruid zitten biddend bij een cederboom. Ze verschijnt weer in het midden met twee bedienden. Op haar banderol staat: Zijn gelaat is als Libanon, voortreffelijk als de ceders. . . . Dit is mijn geliefde' (Hooglied van Salomo 5:15, 16). Christus, als de bruidegom, antwoordt: Kom . . . uit Libanon, mijn echtgenote . . . gij zult gekroond worden' (Hooglied van Salomo 4:8).

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
5 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments
Oi Lian Kon
Lid
Oi Lian Kon(@kairos712)
3 maanden geleden

Is het te aanmatigend om over Christus te denken als de bruidegom van de universele Kerk EN van alle gelovigen?
"Want zoals een jongeman een jonge vrouw huwt, zo zal uw bouwer u huwen, en zoals de bruidegom zich over de bruid verblijdt, zo zal uw God zich over u verblijden." Jesaja 62:5

Patricia O'Brien
Lid
Patricia O'Brien(@marispiper)
3 maanden geleden

Oud is goed. Hmmm...toch was Christus hier zo 'flexibel'.
Ik voel een stemming in de kerk deze dagen om terug te keren naar het oude... heel oud. Misschien ligt het aan mij.

Charles Marriott
Lid
Charles Marriott(@chazbo)
3 maanden geleden
Antwoord op  Patricia O'Brien

Patricia - verwijs je naar de Latijnse Mis etc?

marleen de vlieghere
Lid
marleen de vlieghere(@marleen)
3 maanden geleden
Antwoord op  Patricia O'Brien

Ik ben het met je eens!!!

Patricia O'Brien
Lid
Patricia O'Brien(@marispiper)
3 maanden geleden

Bericht voor Patrick: Bedankt. Als ik uitlog en op CA ga als 'vreemdeling' dan zijn alle secties zichtbaar, inclusief commentaren. Als ik inlog, verdwijnen alle teksten, en is 'Today's Reading' de enige optie aan de kop van de pagina. Iemand suggesties? Excuses aan allen voor het stellen van deze vraag hier - ik heb geen andere manier om het aan te pakken.

Lezingen gerelateerd aan Lucas 5:33-39

6 februari 2022

Lucas 5:1-11

Wees niet bang. Vanaf nu zijn het mannen die je...

2 september 2021

Lucas 5:1-11

Ze lieten alles achter en volgden hem

20 februari 2021

Lucas 5:27-32

Ik ben niet gekomen om de deugdzamen te roepen, maar de zondigen...

17 maart 2021

Lucas 5:1-11

Als jij het zegt, zal ik de netten uitbetalen

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 40.000 mensen die onze dagelijkse evangelielezing en kunstoverdenking ontvangen

Skip to content