De Zaaier,
Straatkunst door Morfai (geboren in 1992),
Uitgevoerd in 2008,
Spuitverf op muur
© Morfai Art

De Zaaier,
Straatkunst door Morfai (geboren in 1992),
Uitgevoerd in 2008,
Spuitverf op muur
© Morfai Art

Evangelie van 23 september 2023

De parabel van de zaaier

Lucas 8:4-15

Toen een grote menigte samenkwam en mensen uit elke stad de weg naar Hem vonden, gebruikte Jezus deze gelijkenis:

Een zaaier ging uit om zijn zaad te zaaien. Toen hij zaaide, viel er wat op de rand van het pad en werd vertrapt; en de vogels in de lucht aten het op. En er viel zaad op rotsen, en toen het opkwam verdorde het, omdat het niet vochtig was. En er viel zaad tussen de doornen, en de doornen groeiden er mee en verstikten het. En een deel van het zaad viel in rijke aarde en het groeide en bracht honderdvoudig zijn oogst voort. Dit zeggende riep hij uit: "Luistert, een ieder, die oren heeft om te horen!

Zijn leerlingen vroegen hem wat deze gelijkenis te betekenen had, en hij zei: "De verborgenheden van het koninkrijk Gods zijn u geopenbaard; voor het overige zijn er slechts gelijkenissen, opdat

ze kunnen zien, maar niet waarnemen,

luisteren maar niet begrijpen.

Dit is dus wat de gelijkenis betekent: het zaad is het woord van God. Degenen op de rand van het pad zijn mensen die het gehoord hebben, en dan komt de duivel en voert het woord weg uit hun hart, voor het geval zij zouden geloven en gered worden. Degenen op de rots zijn mensen die, wanneer zij het voor het eerst horen, het woord met vreugde verwelkomen. Maar zij hebben geen wortel; zij geloven voor een tijdje, en in tijd van beproeving geven zij het op. Wat het gedeelte betreft dat in doornen is gevallen, dit zijn mensen die wel hebben gehoord, maar als zij hun weg vervolgen worden zij verstikt door de zorgen en rijkdommen en genoegens van het leven en komen niet tot wasdom. Wat het deel in de rijke aarde betreft, dit zijn mensen met een edel en edelmoedig hart, die het woord gehoord hebben en het tot zich nemen en door hun volharding een oogst opleveren.

Reflectie op het kunstwerk op straat

Eerst was er gewoon het bronzen beeld (links op onze foto) gemaakt door Bernardas Bucas (1903-1979) in Kaunas, de hoofdstad van Litouwen. Het beeld belichaamt het interbellum van de jaren 1930 waarin de boer graan zaait en werkt voor zijn land. Snel vooruit naar 2008. Straatartiest Morfai bevestigde de muur achter het beeld met vergulde bronzen sterren. De compositie werkt alleen 's nachts, want dan wordt met het licht dat op het monument schijnt een schaduw van het beeld op de muur geworpen, die dan overeenkomt met de sterren die worden gezaaid door het schaduwsilhouet van de zaaier... De zaadkorrels zijn sterren geworden ....

Overdag slaat het straatkunstwerk nergens op, het zijn gewoon willekeurige sterren op een muur. Maar als het nacht wordt en de schaduw van het beeld op de muur valt, heeft het kunstwerk wel zin.

Vaak slaan parabels op het eerste gezicht ook nergens op en pas op bepaalde momenten, of als onze persoonlijke omstandigheden veranderen, of als er een bepaald licht schijnt op een bepaald aspect van ons leven, kunnen we zien wat ze betekenen.

Het belangrijkste is altijd om de parabels, zelfs diegene die we heel goed kennen zoals de parabel van de zaaier vandaag, met hernieuwde frisheid te benaderen... net zoals de straatartiest in ons kunstwerk het oude beeld met hernieuwde frisheid benaderde....

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
46 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments
Noelle Clemens
Lid
Noelle Clemens
5 maanden geleden

Een paar gedachten over dit beklemmende kunstwerk: "Hij heeft ook de sterren gemaakt." Genesis 1. Zo'n mooie uitspraak. God, de fons et origo van het creatieve genie, heeft ons ditzelfde geschenk gegeven. Hoe vaak heeft Morfai dit beeld van de zaaier niet gezien, voordat het tot hem doordrong dat er zaden nodig waren om het silhouet compleet te maken, maar dat die niet tevoorschijn zouden komen - dus moesten het sterren zijn. Zoveel verwijzingen naar hen in de Bijbel: "Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om u over deze dingen te getuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en de nakomeling van David, de heldere morgenster." Openbaring 22. En zeker, linksonder in de cluster van sterren is er één, alleen, helder zilver. Ik leerde enkele kinderen met wie ik in Madrid werkte om te zoeken naar 'de heldere morgenster', die op winterochtenden bij zonsopgang verscheen, en om deze te zien als een symbool van hoop, van Gods eeuwige belofte om onze weg te verlichten.

Chazbo M
Lid
Chazbo M
5 maanden geleden
Antwoord op  Noelle Clemens

Ben je een non Noelle? Een godsdienstlerares? Mijn dochter moet lesgeven in RE op haar school, maar die is niet katholiek en ze moet van alles onderwijzen. Maar ze legt altijd de nadruk op het christendom.

Noelle Clemens
Lid
Noelle Clemens
5 maanden geleden
Antwoord op  Chazbo M

Nee! Ik zou totaal ongeschikt zijn... Ik ben een beetje schrijver en voormalig redacteur, met een tijd in postdoctorale landbouwopleidingen voor overzees personeel!

Nik
Lid
Nik
5 maanden geleden
Antwoord op  Noelle Clemens

Knap !

Polly Frans
Lid
Polly Frans
5 maanden geleden
Antwoord op  Noelle Clemens

Zo'n interessant leven Noelle.

Patricia O'Brien
Lid
Patricia O'Brien
5 maanden geleden

Heel erg bedankt allemaal. Het betekent veel om biddende mensen aan je zijde te hebben x

marleen de vlieghere
Lid
marleen de vlieghere
5 maanden geleden
Antwoord op  Patricia O'Brien

Ik bid voor haar, Patricia

spaceforgrace
Lid
spaceforgrace
5 maanden geleden
Antwoord op  Patricia O'Brien

Ik heb vanavond tijdens de nachtwake voor haar, haar familie en jou ook voor Patricia gebeden - en ik heb er ook een wonder bij gevraagd! We zijn allemaal in Zijn handen.

Lezingen gerelateerd aan Lucas 8:4-15

23 september 2019

Lucas 8: 16-18

Niemand steekt een lamp aan om het te bedekken met een kom

18 september 2021

Lucas 8:4-15

Jezus gebruikte deze gelijkenis van de Zaaier

22 september 2023

Lucas 8:1-3

De vrouwen die Jezus vergezelden

19 september 2020

Lucas 8:4-15

De parabel van de Zaaier

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 70.000 mensen die dagelijks onze Evangelielezing en Kunstreflectie ontvangen

Ga naar de inhoud