Een man die met zijn schaduw het kruis draagt,
Foto door Kevin Carden,
Digitaal gemasterde foto,
Uitgebracht in 2014
© Kevin Carden / GoodSalt

Een man die met zijn schaduw het kruis draagt,
Foto door Kevin Carden,
Digitaal gemasterde foto,
Uitgebracht in 2014
© Kevin Carden / GoodSalt

Evangelie van 23 februari 2023

Draag je kruis elke dag en volg mij

Lucas 9:22-25

Jezus zei tegen zijn discipelen:

De Zoon des mensen is voorbestemd om smartelijk te lijden, verworpen te worden door de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden, ter dood gebracht te worden en op de derde dag te worden opgewekt.

Toen zei hij tegen iedereen:

"Indien iemand een volgeling van mij wil zijn, laat hij dan zichzelf verloochenen, dagelijks zijn kruis opnemen en mij volgen. Want een ieder, die zijn leven wil behouden, zal het verliezen; maar wie zijn leven verliest om mijnentwil, die zal het behouden. Wat baat het een mens dan de gehele wereld te hebben gewonnen en zijn eigen ik te hebben verloren of te gronde te hebben gericht?

Reflectie op de foto

Kevin Carden is een hedendaagse fotograaf die gebruik maakt van digitaal bewerkte fotografie om religieuze beelden te produceren. Onze foto toont een man die van de duisternis naar het licht loopt, met een Bijbel in zijn linkerhand, en met een schaduw op de muur die hem een kruis laat dragen. De man loopt rechtop en toont kracht, maar zijn schaduw toont hem gebogen onder het gewicht van zijn kruis. Een eenvoudig, doeltreffend en opvallend beeld.

Wat bedoelt Christus dan wanneer hij in de evangelielezing van vandaag zegt dat we ons kruis moeten opnemen?elke dag'? Elke dag betekent gewoon dat als we Christus echt willen liefhebben, we eigenlijk geen dagen kunnen hebben dat we hem niet liefhebben. Ons kruis opnemen betekent 'nee' zeggen tegen wat vaak een gemakkelijkere weg lijkt, maar het betekent ook 'ja' zeggen om in dienst van Jezus te staan... Juist omdat de oproep om de Heer te volgen iets is wat we dagelijks doen, leert Jezus ons de Vader te vragen: "geef ons heden ons dagelijks brood". Wij hebben dagelijks de middelen nodig die alleen God kan verschaffen om elke dag trouw aan Hem te zijn.

Het dragen van ons kruis betekent niet dat wij ons er zomaar bij neerleggen om te dragen wat ons wordt aangedragen (zoals lijden, verlies van familie, schaamte, pijn, enz...) waaraan niemand van ons kan ontkomen. We moeten veeleer proberen deze uitdagingen met een bezinnende instelling tegemoet te treden. We moeten proberen positief te blijven en kracht vinden in ons geloof om deze uitdagingen aan te gaan. Elke dag roept de Heer ons op hem te volgen, en elke dag proberen wij die oproep te beantwoorden.

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
14 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments
Guy Van Holsbeke
Lid
Guy Van Holsbeke(@guy)
11 maanden geleden

Elke dag roept de Seigneur ons op tot opvolging, en elke dag proberen wij te antwoorden op deze oproep.
Elke dag moeten we de Christus in ons doen herleven!

Andy Bocanegra
Lid
Andy Bocanegra(@bogie29)
11 maanden geleden

Ik vind de foto mooi omdat hij duidelijk maakt dat we niet weten welke lasten mensen dragen door alleen maar naar hun uiterlijk te kijken.

Maria Contreras
Lid
Maria Contreras(@gera)
11 maanden geleden

Elke dag een kruis maken, zegt het Evangelie. Zo komt het dat je elke dag je kruis moet nemen omdat er altijd kleine en grote problemen zijn. Net zoals Jesús een Cirineo had die hem hielp, op de weg naar Calvario, zo vinden wij altijd hulp of kunnen wij cirineos zijn die anderen helpen.
Ik vond deze foto erg mooi omdat het op een duidelijke manier weergeeft wat het Evangelie ons zegt.

Rosemary Hart
Lid
Rosemary Hart(@xanadutheblue)
11 maanden geleden

Ik lees dit en denk... "O jee! Ik ben niet erg goed in het dragen van mijn kruis..." Maar dan komt een ander deel van me in actie. In de jaren 90 had ik PTSD. Ik was slachtoffer geworden van iets dat niet hoorde te gebeuren - ontmaskering bedreigde financiële belangen. Ik zei: "Onzin! Mensenrechten gaan boven geld! Ik ga deze misstand aan de kaak stellen!" Het was moeilijk - ik voelde zeker het gewicht en de pijn van mijn kruis - maar toen wees God me de weg! De waarheid kwam naar buiten, en niets kon ooit nog hetzelfde zijn! God haalde me uit het dal van de schaduw des doods en ik hoef er alleen maar aan te denken om me te verheugen!

Niets in mijn leven zal ooit nog zo slecht zijn. Vergeleken daarmee zijn andere problemen slechts tijdelijke ergernis.... maar ik geef toe - ik ben meestal niet zo goed in het dragen van mijn kruis...

Chazbo M
Lid
Chazbo M(@chazbo)
11 maanden geleden

Natuurlijk moeten we soms in ons leven het kruis dragen, zowel wanneer het ons slecht gaat als om de lasten van anderen te verlichten. Maar er zijn zeker ook andere tijden waarin het leven goed is en we met een zuiver geweten gelukkig en zorgeloos kunnen zijn. Joie de vie' is niet zondig. Het is wanneer 'joie de vie' alles is wat we zoeken en natuurlijk is het er niet altijd. Pieken en dalen zijn ons levenspatroon.

Nunzia Russo
Lid
Nunzia Russo(@nunzia)
11 maanden geleden

Oggi sembra chiaro che il Vangelo ci sta dicendo che senza Vangelo rischiamo di perderci e proprio per questo dobbiamo rimetterlo al centro della nostra vita.

Moira Cunningham
Lid
Moira Cunningham(@moira-cunningham)
11 maanden geleden

Ik moet mezelf er elke dag aan herinneren dat ik overbelast ben als ik probeer om te gaan met zorgen en angst. Ik bid om een toename van vertrouwen in Jezus. Lieve Heer geef ons vrede in ons hart als het verre van vredig is.

spaceforgrace
Lid
spaceforgrace(@spaceforgrace)
11 maanden geleden

Ik denk dat onze individuele vastenreizen betekenen dat sommige dagen ons kruis lichter aanvoelt dan andere. Ik hoop dat dit een van die dagen is voor ons allemaal. God is goed.

Chazbo M
Lid
Chazbo M(@chazbo)
11 maanden geleden
Antwoord op  spaceforgrace

Ja spacey.... dat is wat ik probeer te zeggen in mijn commentaar hierboven.

Siobhan Burn
Lid
Siobhan Burn(@siobhan-burn)
11 maanden geleden

Ik herinner me graag dat zelfs Jezus zijn kruis niet alleen hoefde te dragen. Simon was erbij en Christus zal ons niet alleen laten als we ons kruis opnemen. Het zou een troost zijn om Zijn aanwezigheid op de foto te zien, misschien bedoelt de kunstenaar die voorstelling in het licht vooruit, maar ik denk dat Christus naast je staat onder dat kruis.

Mike Baird
Lid
Mike Baird(@mikeb)
1 jaar geleden

Jezus maakt aan zijn naaste volgelingen bekend wat hemzelf te wachten staat: zijn passie, zijn dood, zijn opstanding. Vervolgens nodigt hij iedereen uit om hem te volgen in hetzelfde proces van dood en verrijzenis.

Op het eerste gezicht is het geen aantrekkelijk voorstel. Lucas' publiek wist alles over het kruis. Het was niet alleen een zware last. Het was een wreed instrument van een pijnlijke dood. Jezus erkent dat het leven wreed en pijnlijk kan zijn. Maar de pijn van dit leven is nooit het einde van ons verhaal, het is slechts de titelpagina. Mijn echte levensverhaal begint na de opstanding, het leven met God in onvoorstelbare heerlijkheid.

Dus, ja... ik kies ervoor Jezus te volgen, mijn leven te verliezen voor hem. Hij heeft me beloofd dat hij me zal redden.

Jezus, het leven heeft pijn, U volgen kan pijnlijk zijn. Ik claim uw belofte dat u volgen door de pijn en de dood heen leidt tot leven en leven ten volle.
Heilige Philip Neri, bid alsjeblieft voor me.

Chazbo M
Lid
Chazbo M(@chazbo)
11 maanden geleden
Antwoord op  Mike Baird

Je bent erg toegewijd aan St Philip Neri...?

Mike Baird
Lid
Mike Baird(@mikeb)
11 maanden geleden
Antwoord op  Chazbo M

Ha! Hallo Charles. Ja, blijkbaar ben ik een fan van Sint Philip Neri.
Ik ben betrokken bij een evangelisatieproject van onze parochie in de vorm van de Alpha-cursus (Heb je daar wel eens van gehoord?). Het lezen over de heilige Philip Neri maakte indruk op mij met zijn evangalisatiemethoden die erg lijken op de Alpha-cursus.
Hij zag dat het kloosterleven de gewone mensen in Rome niet bereikte, dus begon hij met parochiebijeenkomsten. Dit waren een reeks avondbijeenkomsten in een zaal (het Oratorium), met gebeden, gezangen en lezingen uit de Schrift, de kerkvaders en het Martyrologium, gevolgd door een lezing over een of andere religieuze kwestie die ter overweging werd voorgelegd.
Om eerlijk te zijn, alle heiligen zijn reuzen in het geloof die indruk op mij maken. Sint Thérèse van Lisieux is een andere favoriet. Ik daag iedereen uit om haar Verhaal van een ziel te lezen en niet veranderd te worden.

spaceforgrace
Lid
spaceforgrace(@spaceforgrace)
11 maanden geleden
Antwoord op  Mike Baird

Ik aanbad ooit een kerk gewijd aan deze inspirerende heilige. Het was in een eenvoudig vervallen stadje, maar had een prachtig interieur met een groot schilderij van de heilige achter het altaar. Zijn verhaal is het kennen waard, een man met een zeer genereus hart. Ik bid ook voor een succesvolle Apha-cursus, ik heb er ooit een paar helpen organiseren en wist niet dat ze nog liepen.

Lezingen gerelateerd aan Lucas 9:22-25

15 februari 2024

Lucas 9:22-25

Neem elke dag je kruis op en volg mij

22 september 2021

Lucas 9:1-6

Jezus zond hen uit om het koninkrijk van God te verkondigen

25 september 2019

Lucas 9: 1-6

Neem niets voor de reis

13 maart 2022

Lucas 9:28-36

Terwijl Jezus bad, werden zijn kleren schitterend ...

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 70.000 mensen die dagelijks onze Evangelielezing en Kunstreflectie ontvangen

Ga naar de inhoud