Wat betekent dit?,
Installatie door Joseph Kosuth (geboren in 1945),
Geschilderd in 2007,
Neon bord
© Sprüth-Magers Galerie, Londen

Wat betekent dit?,
Installatie door Joseph Kosuth (geboren in 1945),
Geschilderd in 2007,
Neon bord
© Sprüth-Magers Galerie, Londen

Evangelie van 26 september 2020

Ze waren bang om hem te vragen wat hij bedoelde

Lucas 9:43-45

Op het moment dat iedereen vol bewondering was over alles wat hij deed, zei Jezus tegen zijn leerlingen: "Wat jullie betreft, jullie moeten deze woorden voortdurend in je gedachten houden: "De Mensenzoon zal overgeleverd worden aan de macht van de mensen." Maar zij verstonden hem niet, toen hij dit zeide; het was voor hen verborgen, opdat zij de beteekenis er van niet zouden zien, en zij waren bevreesd hem te vragen naar hetgeen hij juist gezegd had.

Reflectie op het Neon kunstwerk

In onze evangelielezing van vandaag lezen we hoe de discipelenbegrepen Jezus niet en waren bang om Hem te vragen over wat Hij net had gezegd'. Het is gemakkelijk voor ons om te denken dat de discipelen erg traag waren in het begrijpen van Jezus. Maar achteraf gezien zou dat natuurlijk een ongenadige opmerking zijn. Voor ons allemaal geldt dat terugkijken op onze eigen ervaringen soms kan leiden tot openbaringsmomenten, wanneer we plotseling begrijpen waarom iets jaren geleden werd gezegd, of waarom we bepaalde beproevingen moesten doorstaan. Als volwassenen herinneren we ons vormende ervaringen die toen weinig zin hadden, maar nu we met volwassen ogen en een beter begrip van de wereld om ons heen kijken, zijn die vroege ervaringen zinvol en passen ze in het plaatje van wie we zijn geworden.

Onze lezing van vandaag geeft ons het gevoel dat wij allen op geloofsreis zijn en dat wij bepaalde dingen nu weliswaar niet begrijpen, maar later misschien wel. De discipelen, ook al leefden zij zo dicht bij Christus, hadden ook precies die ervaring. Denk bijvoorbeeld aan de Transfiguratie, waar Christus' binnenste kring, Petrus, Jacobus en Johannes, getuige waren van iets verbazingwekkends en niet volledig begrepen wat zij zagen. Pas na de verrijzenis begrepen zij de Transfiguratie.

Het leven biedt beproevingen en ervaringen die ons even in verwarring brengen. We kunnen ons afvragen, zoals in ons neonlichtkunstwerk, 'Wat betekent dit? van Joseph Kosuth, een van de Amerikaanse pioniers van conceptuele kunst en installatiekunst. Maar wij moeten, zoals Petrus, Jacobus en Johannes, erop vertrouwen dat God altijd de leiding heeft en ons de waarheid zal openbaren op Zijn eigen tijd.

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
0 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments

Lezingen gerelateerd aan Lucas 9:43-45

27 februari 2020

Lucas 9:22-25

Draag je kruis elke dag en volg mij

23 juni 2019

Lucas 9: 11-17

Toen nam Hij vijf broden en twee vissen

28 september 2020

Lucas 9:46-50

Iedereen die dit kleine kind in mijn naam verwelkomt...

27 september 2021

Lucas 9:46-50

Want de minste onder u allen, dat is degene die...

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit u aan bij meer dan 60.000 mensen die dagelijks onze Evangelielezing en Kunst Bezinning ontvangen.

Naar de inhoud springen