Volg Mij en Ik zal u vissers van mensen maken,
Geëtst door Thomas Vivares & Jean-Baptist-Claude Chatelain,
Ets op papier,
Geëtst en gedrukt in 1769
© National Galleries of Scotland, Edinburgh

Volg Mij en Ik zal u vissers van mensen maken,
Geëtst door Thomas Vivares & Jean-Baptist-Claude Chatelain,
Ets op papier,
Geëtst en gedrukt in 1769
© National Galleries of Scotland, Edinburgh

Evangelie van 13 januari 2020

Volg mij en ik zal u tot vissers van mensen maken.

Markus 1:14-20

Nadat Johannes was gearresteerd, ging Jezus naar Galilea. Daar verkondigde hij de blijde boodschap van God. De tijd is gekomen', zei hij, 'en het koninkrijk van God is nabij. Bekeert u en gelooft de blijde boodschap.

Terwijl Hij langs het Meer van Galilea wandelde, zag Hij Simon en zijn broer Andreas een net in het meer werpen - want zij waren vissers. En Jezus zei tegen hen: 'Volg mij en ik zal u tot vissers van mensen maken..' En terstond verlieten zij hun netten en volgden hem.

Toen hij een eindje verder ging, zag hij Jacobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes; ook zij waren in hun boot, hun netten aan het repareren. Hij riep hen onmiddellijk en terwijl zij hun vader Zebedeüs in de boot achterlieten met de mannen die hij in dienst had, gingen zij hem achterna.

Bespiegeling over de Ets op Papier

Twee delen in onze evangelielezing van vandaag: het eerste deel is Jezus die twee discipelen vraagt om 'Kom en volg Hem'; in het tweede deel belooft Hij hen te kerenin vissers van mensen'. Wanneer Jezus Simon en Andreas vraagt Hem te volgen, was dat heel anders dan de Joodse tradities van die tijd, waar rabbi's ook volgelingen zochten. Ja, de rabbi's hadden ook volgelingen, maar een rabbi riep geen volgelingen tot zich. Wanneer je een discipel van een rabbi werd, volgde je hem niet persoonlijk, maar studeerde je onder hem en interpreteerde je de wet volgens de instructies van de rabbi. MAAR toen Jezus de discipelen riep, riep Hij hen op om te volgen Hem... om Hem te volgen persoonlijk. Dit was geen oproep om eenvoudigweg een godsdienst of een reeks leerstellingen te volgen, maar een oproep om een persoon te volgen. Dit is de essentie van het Christendom: Het christendom gaat in de eerste plaats over een persoon... de persoon van Jezus Christus. Ja, de Schriften bevatten tal van leringen en instructies voor het leven, maar niets van dat alles doet er toe als deze niet verbonden zijn met de persoon van Jezus! Als je Christus weghaalt, heb je geen christendom.

Een tijdje terug was ik met een jongeman aan het praten over dit element van 'het volgen van Christus'. Ik legde uit dat het niet hetzelfde was als iemand volgen op Twitter of Instagram, waar we gewoon korte, eigenzinnige, leuke, zelfs tot nadenken stemmende berichten 'volgen' gedurende de dag, geplaatst op sociale media. Jezus volgen betekent niet gewoon hem bijhouden of hem regelmatig in de gaten houden, zoals we op sociale media doen. De oproep om Jezus te volgen is eerder de oproep tot discipelschap, wat betekent dat je Hem je volledige loyaliteit, gehoorzaamheid en vertrouwen geeft. 

Hij wil niet alleen je loyaliteit en vertrouwen, maar hij wil veranderen jullie. Hij wil je maken tot iets wat je voorheen niet was en je tot vissers van mensen maken. Jezus gebruikte de uitdrukking "vissers van mensen" voor Simon en Andreas omdat zij vissers waren. Het was een woordspeling en een woordspeling op hun beroep. Ze waren gewend om vis te vangen. Van nu af aan zouden ze mensen vangen... Ja, de roeping om Jezus te volgen omvat ook de roeping om andere mensen tot God te brengen... het komt met verantwoordelijkheden...

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
0 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments

Lezingen bij Marcus 1:14-20

10 januari 2023

Markus 1:21-28

In tegenstelling tot de schriftgeleerden, onderwees Jezus hen met gezag...

9 januari 2023

Markus 1:14-20

Volg mij en ik zal u tot vissers van mensen maken.

15 januari 2020

Markus 1:29-39

Lang voor zonsopgang stond hij op om te bidden

14 februari 2021

Markus 1:40-45

Zeg niets tegen niemand

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 70.000 mensen die dagelijks onze Evangelielezing en Kunstreflectie ontvangen

Naar de inhoud springen