Christus in de woestijn,
Geschilderd door Ivan Kramskoi (1837-1887),
Olieverf op doek,
Geschilderd in 1872
© Tretjakov Galerij, Moskou

Christus in de woestijn,
Geschilderd door Ivan Kramskoi (1837-1887),
Olieverf op doek,
Geschilderd in 1872
© Tretjakov Galerij, Moskou

Evangelie van 15 januari 2020

Lang voor zonsopgang stond hij op om te bidden

Markus 1:29-39

Toen Jezus de synagoge verliet, ging hij met Jacobus en Johannes regelrecht naar het huis van Simon en Andreas. Simons schoonmoeder nu was met koorts in bed gekropen, en zij vertelden hem dadelijk over haar. Hij ging naar haar toe, nam haar bij de hand en hielp haar overeind. En de koorts verliet haar en zij begon op hen te wachten.

Die avond, na zonsondergang, brachten zij allen die ziek waren en die door duivels bezeten waren naar hem toe. De hele stad kwam bij de deur en hij genas velen die aan de een of andere ziekte leden; ook dreef hij vele duivels uit, maar hij liet hen niet spreken, omdat zij wisten wie hij was.

In de morgen, lang voor zonsopgang, stond hij op en verliet het huis, ging naar een eenzame plaats en bad daar. Simon en zijn metgezellen gingen hem zoeken en toen zij hem vonden zeiden zij: "Iedereen is naar u op zoek. Hij antwoordde: "Laten wij elders heengaan, naar de naburige plattelandssteden, opdat ik ook daar kan prediken, want daarom ben ik gekomen. En hij trok door geheel Galilea, predikende in hun synagogen en duivelen uitdrijvende.

Reflectie op het schilderij

De evangelielezing van vandaag vertelt ons veel over de manier waarop Jezus Zijn bediening deed. De discipelen zeggen tegen Jezus: ''Iedereen is op zoek naar jou'. Met een lange rij mensen buiten wachtend om genezen te worden, wat doet Jezus? Hij wil verder gaan naar een andere plaats. Hij preekt, geneest en gaat weer verder. Hij predikt, geneest en gaat weer verder, steeds weer opnieuw... Jezus laat daarmee zien dat we niet alles kunnen doen als we helpen Zijn woord te verspreiden. We kunnen niet iedereen bereiken. Of zelfs als we iedereen zouden bereiken, zou niet iedereen luisteren. We moeten dus in beweging blijven en gaan waar de Geest ons heenzendt, ook als dat betekent dat er nog steeds mensen in nood zullen zijn op de plaats die je achterliet...

De andere zin die opvalt is 'In de morgen, lang voor zonsopgang, stond hij op en verliet het huis en ging naar een eenzame plaats en bad daar'. Jezus wilde heel vroeg weg, om de menigte te vermijden en tijd te hebben om te bidden. Keer op keer horen we in de Evangeliën dat Jezus wegging om tijd door te brengen met Zijn Vader in gebed. Jezus koesterde Zijn eigen geestelijke band met Zijn hemelse Vader en zorgde zorgvuldig voor Zijn eigen gebedsleven. Als Jezus de tijd kon vinden om voor zijn geestelijk leven te zorgen, hoeveel te meer kunnen wij dan de tijd vinden...

Ons schilderij toont Jezus biddend, na de dorpen te hebben verlaten. Ivan Kramskoy schilderde dit in 1872 en gebruikte voornamelijk koude kleuren om de kille ochtendschemering op de achtergrond te weerspiegelen. De peinzende Christusfiguur draagt een donkere mantel met daaronder een rode tuniek, symbolisch voor zijn passie die nog zou komen. Het schilderij legt de nadruk op Jezus' menselijke natuur en toont zijn geest in actie, tussen de fysieke eisen van zijn bediening door. Dit is geen heldhaftige, zegevierende Christus. Hij is afgebeeld als een nederige, eenvoudige, menselijke Christus met een vermoeide gelaatsuitdrukking... maar toch onthult Zijn hoofd tegen de zachte hemel en boven de rotsachtige aarde, reeds Zijn ware majesteit en kracht...

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Middenonder
Linksonder
0 Opmerkingen
X Positie
Y Positie

Lezingen bij Marcus 1:29-39

12 januari 2021

Markus 1:21-28

Jezus onderwees met autoriteit

14 februari 2021

Markus 1:40-45

Zeg niets tegen niemand

24 januari 2021

Markus 1:14-20

Ik zal van jullie vissers van mensen maken.

10 januari 2021

Markus 1:7-11.

Jij bent mijn zoon, de geliefde

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 40.000 mensen die onze dagelijkse evangelielezing en kunstoverdenking ontvangen

Toon de registratie- en aanmeldingsformulieren in het betalingsgedeelte voor niet-ingelogde gebruikers.