Christus op de Olijfberg,
Geschilderd door Josef Untersberger (1864-1933),
Geschilderd in 1912,
Olieverf op doek
© Christian Art

Christus op de Olijfberg,
Geschilderd door Josef Untersberger (1864-1933),
Geschilderd in 1912,
Olieverf op doek
© Christian Art

Evangelie van 13 januari 2021

Jezus ging naar een eenzame plek en bad

Markus 1:29-39

Toen Jezus de synagoge verliet, ging hij met Jacobus en Johannes regelrecht naar het huis van Simon en Andreas. Simons schoonmoeder nu was met koorts in bed gekropen, en zij vertelden hem dadelijk over haar. Hij ging naar haar toe, nam haar bij de hand en hielp haar overeind. En de koorts verliet haar en zij begon op hen te wachten.

Die avond, na zonsondergang, brachten zij allen die ziek waren en die door duivels bezeten waren naar hem toe. De hele stad kwam bij de deur en hij genas velen die aan de een of andere ziekte leden; ook dreef hij vele duivels uit, maar hij liet hen niet spreken, omdat zij wisten wie hij was.

s Morgens, lang voor zonsopgang, stond hij op en verliet het huis, en ging naar een eenzame plek en bad daar. Simon en zijn metgezellen gingen hem zoeken en toen zij hem vonden zeiden zij: "Iedereen is naar u op zoek. Hij antwoordde: "Laten wij elders heengaan, naar de naburige plattelandssteden, opdat ik ook daar kan prediken, want daarom ben ik gekomen. En hij trok door geheel Galilea, predikende in hun synagogen en duivelen uitdrijvende.

Reflectie op het schilderij

In ons Evangelie van vandaag lezen we wat het geheim is van Jezus' bediening: gebed. Nadat we gelezen hebben over Jezus die mensen rondom Hem geneest en onreine geesten uitdrijft, lezen we dat 'In de morgen, lang voor zonsopgang, stond Jezus op en verliet het huis, ging naar een eenzame plaats en bad daar. Dit is de sleutel tot Jezus' dienst op aarde: tijd doorbrengen in gebed met Zijn hemelse Vader.

De Evangeliën staan vol met verhalen over Jezus die aan het bidden is: na de voeding van de 5000 (Mat 14:23), die we een paar dagen geleden hebben besproken, ging Hij bidden in de heuvels; nadat Hij een melaatse had genezen (Lucas 5:16) lezen we 'Maar Jezus trok zich vaak terug op eenzame plaatsen en badVoordat Jezus de 12 apostelen koos (Lucas 6:12), lezen weJezus ging naar een berghelling om te bidden, en bracht de nacht door biddend tot God'.. Op alle belangrijke momenten van Zijn leven, bad Jezus. 

Ons schilderij van de Oostenrijkse kunstenaar Josef Untersberger toont Christus biddend, uitkijkend over de stad Jeruzalem. De kunstenaar heeft met opzet een beperkt kleurenpalet gebruikt met alleen groenen (symbool voor een nieuw begin), blauwen (symbool voor kalmte en harmonie) en paars voor Jezus' mantel (die de koninklijkheid van Christus de Koning uitbeeldt). Een zeer zacht gloeiende lichtcontour straalt van Jezus uit. Hij is blootsvoets, een teken van nederigheid en ook een teken dat Hij daar al een hele tijd is... biddend.

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
0 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments

Lezingen bij Marcus 1:29-39

31 januari 2021

Markus 1:21-28

Jezus onderwees met autoriteit

11 januari 2022

Markus 1:21-28

In tegenstelling tot de schriftgeleerden, onderwees hij hen met gezag

13 januari 2022

Markus 1:40-45

De melaatsheid verdween meteen en hij was genezen.

10 januari 2022

Markus 1:14-20

"Volg mij en ik zal u tot vissers van ...

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 40.000 mensen die onze dagelijkse evangelielezing en kunstoverdenking ontvangen

Skip to content