Christus geneest een lepralijder,
Geschilderd door Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669),
Rietpen, bruine inkt en gewassen met witte gouache op papier,
Getekend circa 1650
© Rijksmuseum, Amsterdam

Christus geneest een lepralijder,
Geschilderd door Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669),
Rietpen, bruine inkt en gewassen met witte gouache op papier,
Getekend circa 1650
© Rijksmuseum, Amsterdam

Evangelie van 16 januari 2020

Omdat hij medelijden met hem had, raakte Jezus hem aan

Markus 1:40-45

Een melaatse kwam naar Jezus en smeekte op zijn knieën: "Als U wilt", zei hij, "kunt U mij genezen. Jezus, die medelijden met hem had, strekte zijn hand uit en raakte hem aan. "Natuurlijk wil ik dat! zei hij. "Word genezen! En de melaatsheid verliet hem terstond en hij was genezen. Jezus zond hem terstond weg en gebood hem streng: "Zeg tegen niemand iets, maar ga heen en toon u aan de priester en breng het door Mozes voorgeschreven offer voor uw genezing als bewijs van uw genezing. De man ging weg, maar begon er daarna vrijelijk over te spreken en het verhaal overal te vertellen, zodat Jezus in geen enkele stad meer openlijk naar binnen kon gaan, maar buiten moest blijven op plaatsen waar niemand woonde. Desondanks kwamen mensen uit de wijde omtrek naar hem toe.

Reflectie op de Tekening op Papier

Een van de eerste woorden die we opmerken bij het lezen van het Evangelie van vandaag is dat 'Omdat hij medelijden met hem had, strekte Jezus zijn hand uit en raakte hem aan'. Ja, Jezus was vervuld van medelijden. Jezus genas niet alleen mensen uit een gevoel van verplichting of om te laten zien dat door te genezen mensen zouden luisteren naar wat hij te zeggen had... Nee, Hij was niet alleen maar berekenend over Zijn bediening. Jezus had oprecht medeleven met mensen. Hij gaf om mensen en hun noden. Toen de melaatse Hem benaderde, was hij oprecht ontroerd en van streek over de situatie. Jezus aarzelde geen seconde om te genezen. Hij zegt 'natuurlijk wil ik je genezen', waarop hij de man aanraakte.

Maar Jezus raakte niet zomaar een man aan, nee, hij raakte een melaatse aan. Hij raakte iemand aan die ernstig ziek en besmettelijk was. De toeschouwers moeten met afschuw hebben toegekeken hoe Jezus zijn hand uitstak. Door dit te doen, trad Jezus binnen in de fysieke pijn en symptomen van de ziekte van de melaatse. Jezus stelde zich bloot aan de ziekte. Maar dat alles deed er voor Jezus niet toe, want Hij had medelijden met deze man. Opnieuw overstemt medelijden alles en alle zorgen die Hij zou hebben gehad. Waarschijnlijk was de melaatse al jaren niet meer aangeraakt, dus ook de omhelzing, de aanraking van Jezus zou voor de melaatse van evenveel belang zijn geweest als de genezing zelf.

Christus raakt ons aan... maar wij kunnen ook Christus aanraken... In de woorden van Paus Franciscus: 'Wij raken het vlees van Christus aan in hen die verstoten zijn, hongerig, dorstig, naakt, gevangen, ziek, werkloos, vervolgd, op zoek naar een schuilplaats'. Onze mooie, eenvoudige tekening van Rembrandt, weerspiegelt de schoonheid en eenvoud van zo'n gebaar...

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Middenonder
Linksonder
0 Opmerkingen
X Positie
Y Positie

Lezingen bij Marcus 1:40-45

14 januari 2020

Markus 1:21-28

Hij onderwees hen met gezag

13 januari 2021

Markus 1:29-39

Jezus ging naar een eenzame plek en bad

31 januari 2021

Markus 1:21-28

Jezus onderwees met autoriteit

12 januari 2022

Markus 1:29-39

Hij ging naar een eenzame plek en bad daar.

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 40.000 mensen die onze dagelijkse evangelielezing en kunstoverdenking ontvangen

Toon de registratie- en aanmeldingsformulieren in het betalingsgedeelte voor niet-ingelogde gebruikers.