Biechtstoel, studie 49,
Gefotografeerd door Michael Kenna (geboren in 1953),
Chiesa Di Santa Maria Assunta, Minozzo, Reggio Emilia, Italië,
Gefotografeerd in 2015,
© Michael Kenna, met dank aan Beetles + Huxley

Biechtstoel, studie 49,
Gefotografeerd door Michael Kenna (geboren in 1953),
Chiesa Di Santa Maria Assunta, Minozzo, Reggio Emilia, Italië,
Gefotografeerd in 2015,
© Michael Kenna, met dank aan Beetles + Huxley

Evangelie van 17 januari 2020

Mijn kind, je zonden zijn vergeven

Markus 2:1-12

Toen Jezus naar Kapernaüm terugkeerde, deed het woord de ronde, dat hij wedergekeerd was; en er verzamelden zich zooveel menschen, dat er geen plaats meer was, zelfs niet voor de deur. Hij was bezig hun het woord te verkondigen, toen er mensen kwamen, die hem een verlamde brachten, die door vier mannen werd gedragen; maar omdat de menigte het onmogelijk maakte de man bij hem te brengen, haalden zij het dak weg van de plaats, waar Jezus was; en toen zij een opening hadden gemaakt, lieten zij de draagbaar zakken, waarop de verlamde lag. Toen Jezus hun geloof zag, zei Hij tot de verlamde: 'Mijn kind, je zonden zijn vergeven.' En daar zaten enige schriftgeleerden, en zij dachten bij zichzelf: "Hoe kan deze man zo spreken? Hij lastert. Wie anders dan God kan zonden vergeven? Jezus, die innerlijk wist, dat dit was, wat zij dachten, zeide tot hen: Waarom hebt gij deze gedachten in uw hart? Wat is gemakkelijker: tegen de verlamde zeggen: "Uw zonden zijn vergeven" of zeggen: "Sta op, pak uw brancard en loop"? Maar om u te bewijzen, dat de Zoon des mensen op aarde de macht heeft zonden te vergeven," - Hij wendde zich tot de verlamde - "beveel ik u: sta op, neem uw brancard op en ga naar huis. En de man stond op, pakte meteen zijn draagbaar en liep voor iedereen uit, zodat zij allen stomverbaasd waren en God loofden en zeiden: "Zoiets hebben wij nog nooit gezien.

Reflectie op de foto

De gevierde landschapsfotograaf Michael Kenna (geb. 1953), maakte een serie over de meest geheime ruimtes van Noord-Italiaanse kerken. Veel van de foto's zijn van biechtstoelen. Toen Michael Kenna werd geïnterviewd over zijn serie, waarvan we hier slechts één illustratie laten zien, zei hij: "Deze beelden symboliseren wat ik blijf zoeken - het onzichtbare binnen het zichtbare, het ontastbare vervat in het tastbare... Als woorden, gedachten en emoties visueel konden worden gemaakt, zouden deze containers van herinneringen een veelheid van dicht opeengepakte verborgen geheimen onthullen, opgebiecht, uitgewisseld en weggegooid, in ruil voor wat gebeden en de zegen en vergeving van een priester."

De tekst van vandaag gaat helemaal over vergeving. Wat op het eerste gezicht een eenvoudig verhaal over genezing zou kunnen zijn, verandert in een gespannen, bijna theologische confrontatie. Jezus vergeeft de zonden van de verlamde, zonder dat Hem dat gevraagd wordt. De aanwezige schriftgeleerden beschouwen dit als godslastering. Alleen God kan zonden vergeven. Maar Jezus gebruikt zijn macht om het lichaam te genezen als een teken dat Hij ook de macht heeft om de ziel te genezen. Marcus signaleert in ons evangelie van vandaag al de aanklacht op grond waarvan de Joodse autoriteiten Jezus later zullen kruisigen: godslastering. Jezus is hier dus niet terughoudend en maakt voor zichzelf een enorme en belangrijke claim: dat Hij God is. Door te beweren dat Hij zonden kan vergeven, stelt Hij Zichzelf gelijk aan Zijn Vader.... en wanneer Hij onze zonden in de biecht vergeeft, worden wij werkelijk herboren...

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Middenonder
Linksonder
0 Opmerkingen
X Positie
Y Positie

Lezingen bij Marcus 2:1-12

16 januari 2021

Markus 2:13-17

Ik ben niet gekomen om de deugdzamen te roepen, maar de zondaars

14 januari 2022

Markus 2:1-12

De Zoon des Mensen heeft de autoriteit op aarde om te vergeven...

15 januari 2022

Markus 2:13-17

Jezus zei tegen Levi, de zoon van Alphaeus: 'Volg...

20 januari 2020

Markus 2:18-22

Niemand doet nieuwe wijn in oude wijnvaten

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 40.000 mensen die onze dagelijkse evangelielezing en kunstoverdenking ontvangen

Toon de registratie- en aanmeldingsformulieren in het betalingsgedeelte voor niet-ingelogde gebruikers.