Vergeef ons onze overtreding
Spuitbussen door Banksy,
Uitgevoerd in 2010
Spuitverf op doek,
uitgegeven als poster in 2011
© Banksy / Wikimedia / Ongediertebestrijding

 

Vergeef ons onze overtreding
Spuitbussen door Banksy,
Uitgevoerd in 2010
Spuitverf op doek,
uitgegeven als poster in 2011
© Banksy / Wikimedia / Ongediertebestrijding

 

Evangelie van 14 januari 2022

De Zoon des mensen heeft de autoriteit op aarde om zonden te vergeven

Markus 2:1-12

Toen Jezus naar Kapernaüm terugkeerde, deed het woord de ronde, dat hij wedergekeerd was; en er verzamelden zich zooveel menschen, dat er geen plaats meer was, zelfs niet voor de deur. Hij was bezig hun het woord te verkondigen, toen er mensen kwamen, die hem een verlamde brachten, die door vier mannen werd gedragen; maar omdat de menigte het onmogelijk maakte de man bij hem te brengen, haalden zij het dak weg van de plaats, waar Jezus was; en toen zij een opening hadden gemaakt, lieten zij de draagbaar zakken, waarop de verlamde lag. Toen Jezus hun geloof zag, zeide hij tot den lamme: Mijn kind, uw zonden zijn vergeven. En daar zaten enige schriftgeleerden, en zij dachten bij zichzelf: "Hoe kan deze man zo spreken? Hij lastert. Wie anders dan God kan zonden vergeven? Jezus, die innerlijk wist, dat dit was, wat zij dachten, zeide tot hen: Waarom hebt gij deze gedachten in uw hart? Wat is gemakkelijker: tegen de verlamde zeggen: "Uw zonden zijn vergeven" of zeggen: "Sta op, pak uw brancard en loop"? Maar om u te bewijzen dat de Zoon des mensen heeft de autoriteit op aarde om zonden te vergevenHij wendde zich tot de verlamde en zei: 'Ik beveel je op te staan, je brancard op te pakken en naar huis te gaan. En de man stond op, nam meteen zijn draagbaar op en liep voor iedereen uit, zodat zij allen stomverbaasd waren en God loofden en zeiden: "Zoiets hebben wij nog nooit gezien.

Reflectie op de Street Art Poster

Onze evangelielezing van vandaag zegt datde Zoon des mensen heeft de autoriteit op aarde om zonden te vergeven'. Dus voor ons, ontvangers van deze vergeving van zonden, wat betekent dat precies? Vergeving is niet het einde, maar een begin. Vergeving is niet het einde van een slecht hoofdstuk of een moeilijkere periode in het leven; vergeving heeft een positieve uitwerking op de toekomst. Het is het begin van een nieuw leven. Dus na het verlaten van de biechtstoel kunnen we ons allemaal opgelucht voelen dat de oude zonden vergeven zijn, maar het is even belangrijk om de biechtstoel te verlaten in het besef dat we een echte nieuwe start hebben gekregen, een nieuwe dageraad. De Heilige Geest heeft zojuist de ketenen van de oude zonden weggenomen, en zal ons nu helpen om opnieuw te beginnen, zodat wij echte medewerkers van God kunnen worden in het nieuwe leven en de vrijheid die ons zijn gegeven.

Maar we zullen slechts zo vrij blijven als ons eigen vermogen om anderen te vergeven. En dat is niet altijd gemakkelijk. Vaak zullen we kiezen voor een halve vergeving, bijvoorbeeld door te denken: "Ik zal vergeven, maar nooit vergeten". Maar we moeten niet vergeten dat vergeven een daad van moed is, niet van zwakte. Het vergt moed om te vergeven, want het vergt inspanning en soms zelfs pijn. Vergeven betekent bereid zijn om gekwetst en gewond te raken. Maar dat is wat echte moed is! We moeten de eerste stap zetten, de eerste stap zetten. We kunnen niet eenvoudigweg wachten tot de ander de eerste stap zet en dan pas vergeven. Dat zou betekenen dat we onderhandelen met God en Zijn kostbare geschenk van vergeving. Christus vergaf, en dat is het. Hij onderhandelde niet eerst en wachtte ook niet tot iemand de eerste stap zou zetten. 

Banksy's Vergeef ons onze overtreding straatkunst illustreert wat vergeving niet is. Hier zien we een knielende jongen naast een pot verf, die een aureool boven zichzelf heeft geschilderd en daarmee impliceert dat hij zijn eigen zonden heeft vergeven. Voor vergeving is altijd de ander nodig. Het is God die ons zal vergeven, of onze naaste, of een medeseminarist, vriend, of collega... En het houdt in dat ieder van ons de ander vergeeft, niet alleen met woorden, maar in het diepst van zijn hart... de moed hebben om de deuren te openen naar een nieuw begin, een nieuwe dageraad. 

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
0 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments

Lezingen bij Marcus 2:1-12

17 januari 2020

Markus 2:1-12

Mijn kind, je zonden zijn vergeven

17 januari 2022

Markus 2:18-22

Feest van Sint Antonius de Abt

15 januari 2021

Markus 2:1-12

Sta op, pak je brancard en loop

17 januari 2023

Markus 2:23-28

David ging het huis van God binnen toen Abiathar...

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 40.000 mensen die onze dagelijkse evangelielezing en kunstoverdenking ontvangen

Skip to content