De discipelen plukken maïs op de sabbat,
Gegraveerd door Gustave Doré (1832-1883),
Gravure op papier,
Geëxecuteerd in 1866-70
© Privé-verzameling, Londen

De discipelen plukken maïs op de sabbat,
Gegraveerd door Gustave Doré (1832-1883),
Gravure op papier,
Geëxecuteerd in 1866-70
© Privé-verzameling, Londen

Evangelie van 21 januari 2020

De sabbat is gemaakt voor de mens, niet de mens voor de sabbat

Markus 2:23-28

Op een sabbatdag maakte Jezus een wandeling door het korenveld, en zijn discipelen begonnen korenaren te plukken. En de Farizeeën zeiden tot hem: "Kijk, waarom doen zij op de sabbatdag iets wat verboden is? En hij antwoordde: 'Hebt gij nooit gelezen wat David deed in zijn tijd van nood, toen hij en zijn volgelingen honger hadden - hoe hij het huis Gods binnenging toen Abiathar hogepriester was, en de offerbroden at die alleen de priesters mochten eten, en hoe hij ook wat gaf aan de mannen met hem?'

En hij zei tegen hen: 'De sabbat is gemaakt voor de mens, niet de mens voor de sabbatde Zoon des mensen is zelfs meester van de sabbat.

Reflectie op de gravure

De gravure die vandaag getoond wordt, is van La Grande Bible de Tours, een reeks van 241 houtgravures, ontworpen door de Franse kunstenaar Gustave Doré (1832-1883) voor een nieuwe luxe-editie van de bijbel, die hij in 1866 uitgaf. De illustraties waren een immens succes en zijn wereldwijd ontelbare malen gereproduceerd, en hebben de beeldende kunst en de populaire cultuur op vele manieren beïnvloed. Het is nog steeds een weelderig boek dat iedereen, van geïnteresseerden in de Schrift tot liefhebbers van grote kunst, van tijd tot tijd zou moeten raadplegen, omdat het zo rijk is aan levendige voorstellingen van de belangrijkste scènes uit het Oude en Nieuwe Testament. Doré herhaalde niet gewoon wat kunstenaars in vorige eeuwen hadden gedaan, maar hij gaf een geheel nieuwe en frisse visuele interpretatie van de Bijbel.

In de evangelielezing van vandaag horen we over de Farizeeën die boos werden over wat de discipelen van Jezus deden op de sabbatdag. De discipelen hadden korenaren geplukt op het veld. De Farizeeën beschuldigden de discipelen niet van stelen, maar veeleer van het niet in acht nemen van de sabbatdag. Het vieren van de sabbat was uiterst belangrijk voor de Joden, en het was vooral belangrijk voor de Farizeeën, die er prat op gingen de wet tot in de kleinste details te volgen. Door hard te zijn voor andere mensen, benadrukten de Farizeeërs hun eigen belangrijkheid in de maatschappij. Er mocht niet geoogst worden op de sabbat. Hoewel de Farizeeën Jezus uitdaagden, reageert Hij niet direct op hun beschuldigingen. In plaats daarvan antwoordt Hij kalm dat 'de sabbat is gemaakt voor de mens, niet de mens voor de sabbat'. Hij legt uit dat God in zijn goedheid één dag per week voor ons heeft gereserveerd om Hem te aanbidden, Hem te danken en uit te rusten.

Waar het op neerkomt is: het is altijd geoorloofd goed te doen! De wet is een middel om een doel te bereiken, maar niet het doel op zich. Hoewel de wet er is om leiding te geven en grenzen te stellen, is zij er vooral om het ons mogelijk te maken en te beschermen dat wij onze naasten kunnen liefhebben, goed kunnen doen en vrijgevig kunnen zijn. Goed doen is meer dan alleen de wet naleven. Jezus wijst erop dat de wet niet bedoeld is om technische details en blokkades op te werpen die je verhinderen je naaste lief te hebben en goed te doen...

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
0 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments

Lezingen bij Marcus 2:23-28

17 januari 2020

Markus 2:1-12

Mijn kind, je zonden zijn vergeven

14 januari 2023

Markus 2:13-17

Jezus ging naar de oever van het meer...

14 januari 2022

Markus 2:1-12

De Zoon des Mensen heeft de autoriteit op aarde om te vergeven...

20 januari 2020

Markus 2:18-22

Niemand doet nieuwe wijn in oude wijnvaten

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit u aan bij meer dan 60.000 mensen die dagelijks onze Evangelielezing en Kunst Bezinning ontvangen.

Naar de inhoud springen