Beelden van de Twaalf Apostelen op de gevel van de Sint-Pietersbasiliek,
Gevel ontworpen door Carlo Maderno (1556-1629),
Gebeeldhouwd in 1612-1613
© Christian Art Today

Beelden van de Twaalf Apostelen op de gevel van de Sint-Pietersbasiliek,
Gevel ontworpen door Carlo Maderno (1556-1629),
Gebeeldhouwd in 1612-1613
© Christian Art Today

Evangelie van 24 januari 2020

Jezus benoemde de Twaalf Apostelen

Markus 3:13-19

Jezus ging de heuvels in en riep degenen die hij wilde. Zij kwamen naar hem toe en benoemde hij er twaalfZij moesten zijn metgezellen zijn en uitgezonden worden om te prediken, met de macht om duivels uit te drijven. En zo stelde hij de Twaalf aan: Simon, aan wie hij de naam Petrus gaf, Jacobus, de zoon van Zebedeüs en Johannes, de broer van Jacobus, aan wie hij de naam Boanerges of 'Zonen van de donder' gaf; vervolgens Andreas, Filippus, Bartholomeüs, Mattheüs, Thomas, Jacobus, de zoon van Alphaeüs, Thaddaeus, Simon de Zeloot en Judas Iskariot, de man die hem zou verraden.

Bespiegeling over de Twaalf Apostelen op de gevel van de Sint-Pietersbasiliek

Wij denken misschien dat wij Jezus hebben gekozen, maar in feite heeft Hij ons eerst gekozen! Net als bij de twaalf apostelen. Hij koos hen uit, zoals in de lezing van vandaag... Voor de kunstillustratie van vandaag hoefde ik niet veel verder te kijken dan de gevel van de Sint-Pietersbasiliek hier in Rome. De beelden, alle gebeeldhouwd in 1612-1613, tonen Jezus met de Twaalf Apostelen, of om precies te zijn elf apostelen en Johannes de Doper. De ontbrekende apostel is Petrus, omdat hij (samen met Paulus) een apart standbeeld kreeg op het Sint-Pietersplein voor deze zelfde gevel.

Om het gemakkelijker te maken, heb ik alle apostelen op de foto aangeduid en hierbij een kleine samenvatting van wie zij waren (van links naar rechts):

 • St. Thaddeus: Judas, ook bekend als Judas Thaddaeus. Hij is patroonheilige van 'verloren zaken'.
 • Mattheus: was een tollenaar en schreef een van de vier evangeliën
 • St. Philip: predikte in Griekenland, Syrië en Phrygië. Hij is de patroonheilige van de hoedenmakers.
 • St. Thomas: wordt vaak "Twijfelaar Thomas" genoemd omdat hij twijfelde aan de verrijzenis, maar later gevolgd door zijn geloofsbelijdenis, "Mijn Heer en mijn God
 • Jacobus de Oudere: wordt beschouwd als de eerste apostel die de marteldood stierf. Hij is patroonheilige van Spanje.
 • Johannes de Doper: profeet die de weg bereidde voor het begin van Christus' ambt
 • St. Andreas: eerste apostel en broer van de heilige Petrus. Gekruisigd aan een X-vormig kruis
 • St John de Evangelist: Patroonheilige van de schrijvers. Bijzonder geliefd door Christus. Wordt vaak afgebeeld met een kelk in de hand.
 • St. Jacobus de Jongere: Broer van de heilige Judas. De eerste bisschop van Jeruzalem. Omgekomen toen hij van het dak van de tempel werd geslingerd.
 • St. Bartholemew: leed en stierf in Armenië. Afgebeeld met mes, het instrument dat werd gebruikt om hem levend te villen.
 • St. Simon: afgebeeld met zaag, omdat hij, volgens de legende, de marteldood stierf toen hij in stukken werd gezaagd
 • St Matthias: volgde Jezus vanaf het doopsel van Johannes tot de Hemelvaart. Attribuut is de lans aangezien hij door een lans werd gedood.

Het woord apostel betekent "zij die gezonden zijn'. De lezing van vandaag is waar ze werkelijk apostelen werden... vanaf dat moment werden ze uitgezonden voor de bediening...

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
0 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments

Lezingen bij Marcus 3:13-19

23 januari 2021

Markus 3:20-21

De familieleden van Jezus waren ervan overtuigd dat hij buiten zinnen was...

28 januari 2020

Markus 3:31-35

Feest van de heilige Thomas van Aquino

23 januari 2023

Markus 3:22-30

Hoe kan Satan Satan uitdrijven?

27 januari 2020

Markus 3:22-30

Hoe kan Satan Satan uitdrijven?

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 70.000 mensen die dagelijks onze Evangelielezing en Kunstreflectie ontvangen

Ga naar de inhoud