Martelaarschap van de Apostelen,
Schilderij van Stefan Lochner (1400-1451),
Geschilderd rond 1435,
Olieverf op notenhoutpaneel
© Städel Museum, Frankfurt am Main

Martelaarschap van de Apostelen,
Schilderij van Stefan Lochner (1400-1451),
Geschilderd rond 1435,
Olieverf op notenhoutpaneel
© Städel Museum, Frankfurt am Main

Evangelie van 22 januari 2021

Hij stelde er twaalf aan als zijn metgezellen

Markus 3:13-19

Jezus ging de heuvels in en riep degenen die hij wilde. Zij kwamen tot hem en hij stelde er twaalf aan.Zij moesten zijn metgezellen zijn en uitgezonden worden om te prediken, met de macht om duivels uit te drijven. En zo benoemde hij de Twaalf: Simon, aan wie hij de naam Petrus gaf, Jacobus, de zoon van Zebedeüs en Johannes, de broer van Jacobus, aan wie hij de naam Boanerges of 'Zonen van de donder' gaf; vervolgens Andreas, Filippus, Bartholomeüs, Mattheüs, Thomas, Jacobus, de zoon van Alphaeüs, Thaddaeus, Simon de Zeloot en Judas Iskariot, de man die hem zou verraden.

Reflectie op de geschilderde panelen

Stefan Lochner, de schilder van onze twee panelen, was een van de belangrijkste Keulse kunstenaars uit de 15e eeuw. Onze panelen stellen het martelaarschap van de Twaalf Apostelen voor. Het linkerluik toont de heiligen Petrus, Paulus, Andreas, Johannes de Evangelist, Jacobus de Meerdere en Bartholomeüs; het rechterluik toont de marteldood van de heiligen Thomas, Filippus, Jacobus de Mindere, Mattheüs, Simon, Judas en Matthias (Matthias heeft Judas vervangen). Alle scènes zijn zeer realistisch gedetailleerd en schuwen de gruwelijke dood die de apostelen hebben moeten doorstaan niet. Zo benadrukt de kunstenaar het offer dat de apostelen brachten voor ieder van ons ....

Jezus wist toen Hij de Twaalf koos, zoals in onze lezing van vandaag, dat deze Twaalf uiteindelijk alles zouden geven om de Blijde Boodschap te helpen verspreiden, zelfs hun eigen leven. Door de Twaalf Apostelen te kiezen, bereidde Hij zich al voor op de tijd na Zijn dood. De Twaalf zouden dienen als de kern van de toekomstige kerk. Door te getuigen van Jezus' reddende daden in de wereld, zouden zij uiteindelijk Jezus' missie voortzetten na Zijn dood. 

Elke apostel moest vrijmoedigheid, moed, liefde en vuur hebben om de boodschap van Christus onder de wereld te verspreiden. Zij werden uiteindelijk gemarteld, en juist hun martelaarschap garandeerde de verspreiding van de Blijde Boodschap, want 'het bloed van de martelaren is het zaad van de kerkTertullianus.

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
0 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments

Lezingen bij Marcus 3:13-19

20 januari 2021

Markus 3:1-6

Is het tegen de wet om op de sabbatdag...

23 januari 2023

Markus 3:22-30

Hoe kan Satan Satan uitdrijven?

20 januari 2022

Markus 3:7-12

Feest van Sint Sebastiaan

22 januari 2020

Markus 3:1-6

De man met de verdorde hand

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit u aan bij meer dan 60.000 mensen die dagelijks onze Evangelielezing en Kunst Bezinning ontvangen.

Naar de inhoud springen