Zelfisolatie,
Geschilderd door Irina An,
Geschilderd in 2020
Acryl op doek
© Irena An, kunstenaar, alle rechten voorbehouden

Zelfisolatie,
Geschilderd door Irina An,
Geschilderd in 2020
Acryl op doek
© Irena An, kunstenaar, alle rechten voorbehouden

Evangelie van 22 januari 2022

Jezus' familie was ervan overtuigd dat hij gek was

Markus 3:20-21

Jezus ging naar huis, en opnieuw verzamelde zich zulk een menigte, dat zij niet eens een maaltijd konden gebruiken. Toen zijn familieleden dit hoorden, gingen zij op weg om zich over hem te ontfermen, overtuigd dat hij gek was.

Reflectie op het schilderij

Elke keer als deze lezing voorbij komt, ben ik altijd een beetje geamuseerd door de zin die Mark schrijft: 'Jezus' familie was ervan overtuigd dat hij gek was'.  Het plaatst Jezus prachtig in de vriendelijke omgeving van zijn natuurlijke familie, net zoals wij over onze eigen familie zouden schrijven. Om deze zin verder te begrijpen moeten we kijken naar wanneer Marcus zijn Evangelie schreef en voor wie hij het schreef. Algemeen wordt aangenomen dat hij zijn werk schreef in of rond het jaar 70 na Christus, zo'n 40 jaar na de dood van Christus. Om een volgeling van Jezus te zijn in het Romeinse Rijk in die tijd was grote moed nodig. Het betekende dat je de menigte en hun aanbidding van de Romeinse goden niet moest volgen. Dit leidde ertoe dat de christenen werden geïsoleerd en zelfs vervolgd. Er zouden veel beledigingen zijn geuit aan het adres van de eerste christenen, die zeiden dat ze gek waren geworden door zich bij deze nieuwe "sekte" aan te sluiten. Dus als de eerste christenen dan in ons evangelie volgens Marcus te horen krijgen dat Jezus' eigen familieovertuigd dat hij gek was', zou grote troost en bemoediging hebben gebracht. 

De lezing van vandaag moet dus niet letterlijk gelezen worden als een historisch verslag van het gedrag van Jezus' natuurlijke familie tegenover Hem. Nee, onze korte passage van vandaag moet gelezen worden als een oproep van Marcus aan de eerste christengemeenschappen om door te gaan en standvastig te zijn in hun geloof. Laat de mensen daarbuiten maar zeggen dat jullie gek zijn, zoals Jezus in zijn eigen tijd met soortgelijke kritiek te maken kreeg, zelfs van zijn eigen familie. Ik denk dat er waarschijnlijk nog steeds families zijn die zouden denken dat hun toegewijde christelijke broers zussen, neven, etc., een beetje gek zijn. Hoe kun je deel willen uitmaken van een kerk die er zulke standpunten op na houdt?', kunnen we zeggen ....

Soms kan dit leiden tot een gevoel van isolement in ons geloof. We willen doorgaan als christenen, onze vriendschap met Christus verdiepen, maar we kunnen ons eenzaam voelen in ons gezin en met onze vrienden. De keuze om Jezus te volgen kan een eenzame zijn. Het kunstwerk van vandaag geeft dit gevoel van eenzaamheid weer, dat we van tijd tot tijd kunnen ervaren. Maar het is juist daar dat we Jezus kunnen vinden en een onbreekbare band met Hem kunnen smeden. 

Deel deze evangelielezing

Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op pinterest
Deel op telegram
Deel op email

**U moet ingelogd zijn om commentaar te geven.

Lezingen met betrekking tot Marcus 3:20-21

28 januari 2020

Markus 3:31-35

Feest van de heilige Thomas van Aquino

21 januari 2022

Markus 3:13-19

Feest van Sint Agnes

20 januari 2022

Markus 3:7-12

Feest van Sint Sebastiaan

21 januari 2021

Markus 3:7-12

Jezus trok zich terug met zijn discipelen aan de oever van het meer

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 40.000 mensen die onze dagelijkse evangelielezing en kunstoverdenking ontvangen

>
Overslaan naar inhoud