Sint Sebastiaan,
Geschilderd door Gerrit van Honthorst (1592-1656),
Geschilderd circa 1623
Olieverf op doek
© National Gallery, Londen

 

Sint Sebastiaan,
Geschilderd door Gerrit van Honthorst (1592-1656),
Geschilderd circa 1623
Olieverf op doek
© National Gallery, Londen

 

Evangelie van 20 januari 2022

Feest van Sint Sebastiaan

Markus 3:7-12

Jezus trok zich met zijn discipelen terug aan de oever van het meer, en grote menigten uit Galilea volgden hem. Uit Judea, Jeruzalem, Idumaea, Transjordanië en het gebied van Tyrus en Sidon kwamen grote aantallen naar hem toe, die gehoord hadden van alles wat hij deed. En hij vroeg zijn discipelen om een boot voor hem klaar te houden vanwege de menigte, om te voorkomen dat hij zou worden verpletterd. Want hij had zovelen genezen, dat allen die op enigerlei wijze gekweld waren, zich verdrongen om hem aan te raken. En de onreine geesten, wanneer zij hem zagen, vielen voor hem neer en riepen: "U bent de Zoon van God! Maar hij waarschuwde hen met klem om hem niet bekend te maken.

Reflectie op het schilderij

Vandaag vieren we het feest van Sint Sebastiaan (256-288 n.Chr.). Op ons schilderij van Gerrit van Honthorst (1592-1656) zien we een bijna levenloze Sint Sebastiaan doorboord door vier pijlen. De pijl door zijn been lijkt in onze ruimte te komen met bloed dat uit de spitse punt druipt. Sebastiaan was een Romeinse centurio die zich tot het christendom bekeerde. Toen de autoriteiten van zijn bekering hoorden, beval de Romeinse keizer Diocletianus Sebastiaan's medesoldaten om hem aan een paal vast te binden en hem met pijlen te doden. Wonder boven wonder hebben de pijlen hem niet gedood. De weduwe van Castulus, Irene van Rome, ging zijn lichaam ophalen om het te begraven, maar ontdekte dat hij nog leefde. Zij bracht hem terug naar haar huis en verzorgde hem tot hij weer gezond was. 

Later confronteerde Sint Sebastiaan keizer Diocletianus zelf en sprak hem toe over zijn wreedheden tegen de christenen. Deze vrijheid van meningsuiting van een persoon die dood gewaand werd, verbaasde de keizer ten zeerste. Diocletianus gaf daarop bevel om Sebastiaan te laten grijpen en dood te slaan, waarna zijn lichaam in de riolen van Rome werd gegooid. Een vrome vrouw, Lucina genaamd, die door de martelaar in een visioen was vermaand, verzamelde het lichaam en begroef het in de catacomben bij de ingang van het kerkhof van Calixtus, waar nu de Basiliek van Sint Sebastiaan staat, waarin zich ook Bernini's Salvator Mundi buste van Christus bevindt. 

Onze evangelielezing van vandaag laat zien hoezeer Jezus' reputatie in de hele regio was gegroeid. Zijn magnetisme trok zo veel mensen aan, niet alleen daar en toen, maar ook door de eeuwen heen. Het is ditzelfde magnetisme van Christus dat Sint Sebastiaan inspireerde om zijn leven voor Hem te geven.

Deel deze evangelielezing

Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op pinterest
Deel op telegram
Deel op email

**U moet ingelogd zijn om commentaar te geven.

Lezingen bij Marcus 3:7-12

21 januari 2022

Markus 3:13-19

Feest van Sint Agnes

24 januari 2022

Markus 3:22-30

Als een koninkrijk verdeeld is tegen zichzelf, dat ki...

28 januari 2020

Markus 3:31-35

Feest van de heilige Thomas van Aquino

27 januari 2020

Markus 3:22-30

Hoe kan Satan Satan uitdrijven?

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 40.000 mensen die onze dagelijkse evangelielezing en kunstoverdenking ontvangen

>
Overslaan naar inhoud