De zaaier in de regen,
Tekening door Vincent van Gogh (1853 - 1890),
Getekend in Saint-Rémy-de-Provence,
Maart-april 1890,
Potlood, pen en rietpen en inkt, op papier
© Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Stichting)

 

De zaaier in de regen,
Tekening door Vincent van Gogh (1853 - 1890),
Getekend in Saint-Rémy-de-Provence,
Maart-april 1890,
Potlood, pen en rietpen en inkt, op papier
© Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Stichting)

 

Gospel of 26 januari 2022

Luister! Stel je een zaaier voor die erop uitgaat om te zaaien

Markus 4:1-20

Jezus begon te onderwijzen aan de oever van het meer, maar er kwam zo'n grote menigte om hem heen staan, dat hij in een boot op het meer stapte en daar ging zitten. De mensen zaten langs de hele oever, aan de rand van het water. Hij onderwees hun vele dingen in gelijkenissen, en in de loop van zijn onderricht zei hij tot hen: 'Luister! Stel je een zaaier voor die erop uitgaat om te zaaien. En het gebeurde, toen hij zaaide, dat een deel van het zaad op de rand van het pad viel, en de vogels kwamen en aten het op. En een deel van het zaad viel op rotsachtige grond, waar het weinig aarde vond, en het schoot meteen op, omdat er geen diepte van aarde was; en toen de zon opkwam, werd het verschroeid en omdat het geen wortels had, verdorde het. En wanneer de zon opkwam, werd het verschroeid en omdat het geen wortels had, verdorde het. En er viel zaad in doornen, en de doornen groeiden op en verstikten het, en het bracht geen oogst voort. En er waren zaden die in rijke aarde vielen en die, groot en sterk wordend, gewas voortbrachten, en dertig, zestig, ja honderdvoudig opbrachten. En hij zei: "Luister, wie oren heeft om te horen!

Toen hij alleen was, vroegen de Twaalf en de anderen die zijn gezelschap vormden, wat de gelijkenissen betekenden. Hij zei hun: "Het geheim van het koninkrijk Gods is u gegeven, maar tot hen die er buiten staan, komt alles in gelijkenissen, opdat zij zien en weer zien, maar niet bemerken; opdat zij horen en weer horen, maar niet begrijpen; anders zouden zij zich bekeren en vergeven worden.

Hij zei tot hen: "Begrijpen jullie deze gelijkenis niet? Hoe zullen jullie dan een van de gelijkenissen begrijpen? Wat de zaaier zaait is het woord. Zij die aan de rand van de weg staan waar het woord gezaaid wordt, zijn mensen die het nog niet gehoord hebben of Satan komt en voert het woord weg dat in hen gezaaid is. Evenzo zijn zij, die het zaad ontvangen op stukken rots, mensen die, wanneer zij voor het eerst het woord horen, het meteen met vreugde verwelkomen. Maar zij hebben geen wortel in zich, zij houden geen stand; als er een beproeving komt, of een vervolging wegens het woord, vallen zij terstond af. Dan zijn er anderen die het zaad in doornen ontvangen. Zij hebben het woord gehoord, maar de zorgen van deze wereld, de verlokking van rijkdom en alle andere hartstochten komen binnen om het woord te verstikken, en zo brengt het niets voort. En er zijn er die het zaad ontvangen hebben in rijke grond: zij horen het woord en nemen het aan en brengen een oogst op, dertig en zestig en honderdvoudig.

Reflectie op de Tekening op Papier

De tekening van vandaag is van Vincent Van Gogh, gemaakt in maart-april 1890. Het toont een zaaier in de regen. De strakke diagonale lijnen geven de regen weer die over de velden en de boer stroomt, met zijn huis in de verte. Deze tekening werd gemaakt in het jaar dat Van Gogh stierf. In de 13 jaar voor zijn dood maakte Vincent meer dan 1.000 tekeningen. In zijn brieven verwijst hij vaak naar het feit dat hij graag tekende omdat het hem hielp zijn depressie te verwerken. In 1880, 27 jaar oud, schreef hij het volgende aan zijn broer, Theo:

"Welnu, in die ellende voelde ik mijn energie herleven en ik zei tegen mezelf: ik kom er wel overheen, ik ga weer aan het werk met mijn potlood, dat ik in mijn diepe neerslachtigheid terzijde had gelegd, en ik ga weer tekenen, en vanaf dat moment heb ik het gevoel dat alles anders voor me is geworden, en nu ben ik op de goede weg en mijn potlood is iets gewilliger geworden en lijkt dat met de dag meer te worden. Mijn te lange en te intense ellende had mij zo ontmoedigd dat ik niet in staat was iets te doen."

Persoonlijk houd ik veel van Vincents tekeningen, omdat ze ons op de een of andere manier een beter beeld geven van Van Gogh als persoon dan als kunstenaar. Zijn schilderijen, barstend van kleur, kunnen het oog enigszins afleiden en ons zijn werk slechts laten waarderen als een vrolijk, kleurrijk, decoratief doek. Zijn tekeningen zijn meer 'echt'. In onze tekening zien we de boer voorovergebogen, voorovergebogen. Er rust een last op zijn schouders die verder gaat dan alleen het zware werk van het zaaien van het zaad op het veld. 

Onze gelijkenis van de zaaier vertelt ons over waar het zaad valt, maar richt onze aandacht ook op de zaaier zelf. De zaaier vertegenwoordigt God en het zaad is Zijn boodschap. Net als het gezaaide zaad, schiet het woord van God wortel en groeit het in ons als persoon, als we besluiten het zaad te verwelkomen en het te koesteren. Het zaaien door God is een zuivere daad van liefde. Terwijl de gelijkenis zich concentreert op de aarde, vertelt zij ons ook over de zaaier. De tijden zijn niet echt veranderd sinds Jezus deze gelijkenis vertelde. Gods woord wordt nog steeds verkondigd, maar wij kunnen nog steeds onverschillig staan tegenover Zijn boodschap... toch blijft God zaaien... door alle stormen, winden en regen heen, zoals zo mooi geïllustreerd wordt in onze tekening.

Deel deze evangelielezing

Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op pinterest
Deel op telegram
Deel op email

**U moet ingelogd zijn om commentaar te geven.

Lezingen bij Marcus 4:1-20

30 januari 2021

Markus 4:35-41

De golven braken in de boot

13 juni 2021

Markus 4:26-34

De struik steekt grote takken uit, zodat de...

29 januari 2020

Markus 4:1-20

Stel je een zaaier voor die gaat zaaien

29 januari 2021

Markus 4:26-34

Het Koninkrijk van God is als een mosterdzaadje

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 40.000 mensen die onze dagelijkse evangelielezing en kunstoverdenking ontvangen

>
Overslaan naar inhoud