De opvoeding van de dochter van Jaïrus,
Schilderij van Henry Thomson (1773-1843),
Geschilderd en tentoongesteld in 1820,
Olieverf op doek
© Tate Britain, Londen

De opvoeding van de dochter van Jaïrus,
Schilderij van Henry Thomson (1773-1843),
Geschilderd en tentoongesteld in 1820,
Olieverf op doek
© Tate Britain, Londen

Evangelie van 31 januari 2023

De opwekking van de dochter van Jaïrus

Markus 5:21-43

Toen Jezus in de boot naar de overkant was overgestoken, verzamelde zich een grote menigte om hem heen en hij bleef aan de oever van het meer staan. Toen kwam een van de synagogebeambten, Jaïrus, die Hem zag, viel aan Zijn voeten en smeekte Hem ernstig: "Mijn dochtertje is ernstig ziek. Kom toch en leg haar de handen op om haar beter te maken en haar leven te redden.' Jezus ging met hem mee en een grote menigte volgde hem; zij verdrongen zich rondom hem.

Er was nu een vrouw, die twaalf jaar aan een bloeding had geleden; na een lange en pijnlijke behandeling door verschillende doktoren had zij alles uitgegeven wat zij had, zonder er beter van te worden, integendeel, zij werd slechter. Zij had over Jezus gehoord en kwam door de menigte achter hem staan en raakte zijn mantel aan. Als ik zelfs maar zijn kleren kan aanraken', zei ze tegen zichzelf, 'dan zal ik weer beter worden'. En de bron van het bloeden droogde terstond op, en zij voelde in zich, dat zij van haar klacht genezen was. Onmiddellijk wetende, dat de kracht van Hem was uitgegaan, keerde Jezus Zich om in de menigte en zeide: Wie heeft mijn klederen aangeraakt? Zijn discipelen zeiden tot hem: "Zie je hoe de menigte zich om je heen verdringt en toch zeg je: "Wie heeft mij aangeraakt?" Maar hij bleef om zich heen kijken om te zien wie het gedaan had. Toen kwam de vrouw naar voren, angstig en bevend, omdat zij wist wat haar was overkomen, en zij viel aan zijn voeten en vertelde hem de hele waarheid. Mijn dochter', zei hij, 'uw geloof heeft u gezond gemaakt; ga heen in vrede en wees vrij van uw klacht'.

Terwijl hij nog sprak, kwamen er mensen uit het huis van de synagogebeambte die zeiden: "Uw dochter is dood, waarom zou u de Meester nog meer problemen bezorgen? Maar Jezus had deze opmerking van hen gehoord en hij zei tegen de ambtenaar: "Wees niet bang, maar heb vertrouwen. En hij liet niemand met hem meegaan, behalve Petrus en Jacobus en Johannes, de broer van Jacobus. Zo kwamen zij bij het huis van de ambtenaar en Jezus zag alle commotie, met mensen die ongeremd weenden en jankten. Hij ging naar binnen en zei tegen hen: "Waarom al die commotie en dat gehuil? Het kind is niet dood, maar slaapt.' Maar ze lachten hem uit. Hij wendde hen allen af en ging met de vader en de moeder van het kind en zijn eigen metgezellen naar de plaats waar het kind lag. En hij nam het kind bij de hand en zei tegen haar: "Talitha, kum!" wat betekent, "Kleine meid, ik zeg je op te staan. Het meisje stond meteen op en begon rond te lopen, want ze was twaalf jaar oud. Zij waren stomverbaasd, en hij beval hen dit aan niemand mee te delen en zei dat zij haar iets te eten moesten geven.

Reflectie op het schilderij

Dit grote schilderij (ongeveer 250 x 300 cm.) werd voor het eerst tentoongesteld in de Royal Academy in Londen in 1820. Het verbeeldt het wonder dat in onze evangelielezing van vandaag wordt beschreven, de opwekking van de dochter van Jaïrus. Jaïrus was een leider van de synagoge en zijn dochter lag op sterven. De dochter staat in het midden van het doek. Zij is de enige horizontale figuur tussen verticale staande figuren. Ze is al klaargemaakt voor de begrafenis, in linnen gewikkeld en gekroond met bloemen. Jaïrus riep Jezus om hulp en ondanks de scepsis van de aanwezige rouwenden werd de dochter gered en weer tot leven gewekt. Toen Jezus het meisje genas, "stond hij niemand toe met hem mee te gaan, behalve Petrus en Jacobus en Johannes, de broer van Jacobus. Zij zijn allen afgebeeld op dit schilderij.

Als ons geloof ruimte schept voor de Heer om te werken, zoals het geloof van Jaïrus, dan zal de Heer niet toestaan dat de dood het laatste woord heeft. Jaïrus is een voorbeeld van geloof in het aangezicht van de dood. Jezus zal ons leven op een genezende en levengevende manier aanraken, zolang wij de ruimte scheppen waarin Hij kan werken. Hij gaat niet op afstand met ons om, maar wil ons huis en ons hart binnenkomen om zijn werk te doen... we hoeven alleen maar die deur te openen....

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
11 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments
Chazbo M
Lid
Chazbo M
1 jaar geleden

Ik ben erg getroffen door het feit dat de vrouw die Jezus' kleren aanraakte een deel van zijn energie wegnam zonder zijn toestemming. Hij genas haar onvrijwillig en zij verzwakte Hem tijdelijk. Ik ken geen andere gebeurtenis in de evangeliën waar dat gebeurde?

Patricia O'Brien
Lid
Patricia O'Brien
1 jaar geleden

Het evangelie van vandaag is zo prachtig - twee wonderen - met Christus die op weg gaat om de dochter van Jaïrus te genezen, en een ander gebeurt, bijna per ongeluk, onderweg! Verbazingwekkend! Ik hou van de manier waarop de vrouw denkt ... als ik zijn mantel maar kan aanraken ... ze wist gewoon dat dat genoeg was. Jezus vraagt ons alleen ons vertrouwen op hem te stellen, dat is alles.
Ik herinner me dat ik enkele jaren geleden ernstig ziek in het ziekenhuis lag. Ik kon nauwelijks communiceren, maar een vriendelijke, zachte verpleegster verzorgde me vaak. Haar naam was Talitha. Ik dacht dat ze een engel was die naar mij gestuurd was - wat ze natuurlijk ook was.
Alle zegen voor de voortdurende onderzoeken Patric.

Maria Jose Beriain
Lid
Maria Jose Beriain
1 jaar geleden

Las lecturas de ayer y la de hoy, son impresionantes...a mi gustaría que el Señor, Jesús, hiciera esos milagros ahora...hay tanta gente que necesita sanarse corporal y espiritualmente....!!!
Patrick, succes met de examens...
Moge Dios de sabiduría geven om deze waardevolle kunst en religie te blijven steunen.

Peter Hagan
Lid
Peter Hagan
1 jaar geleden

Een mooie evangelielezing en overdenking. Dank u, diaken Patrick. Ik hoop dat je examens goed gaan.

spaceforgrace
Lid
spaceforgrace
1 jaar geleden

Als jong meisje schreef ik een verhaal over wat er gebeurde nadat de dochter van Jaïrus was opgewekt. Het werd opgestuurd naar een jezuïetenvriend en werd nooit meer gezien. Alles stond in die tijd op papier! Dit herinnert me er altijd aan hoe graag ik deel wilde uitmaken van die evangelieverhalen. Nu denk ik graag dat die verhalen deel uitmaken van mij.

spaceforgrace
Lid
spaceforgrace
1 jaar geleden

Dank je. Ik hoop dat je vandaag mooie woorden schrijft in je examen. Gods zegen.

Lezingen bij Marcus 5:21-43

29 januari 2024

Markus 5:1-20

De onreine geesten kwamen naar buiten en gingen de ...

1 februari 2022

Markus 5:21-43

Wees niet bang, heb alleen vertrouwen

4 februari 2020

Markus 5:21-43

Wees niet bang, heb alleen vertrouwen

30 januari 2023

Markus 5:1-20

De onreine geesten gingen in de Gadarene zwijnen...

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 70.000 mensen die dagelijks onze Evangelielezing en Kunstreflectie ontvangen

Ga naar de inhoud