Het voeden van de vijfduizend, 
Geschilderd door Joachim Patinir, ook Patenier genoemd (1480-1524),
Geschilderd circe 1510,
Olieverf op paneel,
© Monasterio de El Escorial, Spanje

Het voeden van de vijfduizend, 
Geschilderd door Joachim Patinir, ook Patenier genoemd (1480-1524),
Geschilderd circe 1510,
Olieverf op paneel,
© Monasterio de El Escorial, Spanje

Evangelie van

Het voeden van de vijfduizend

Markus 6:34-44

Toen Jezus aan land ging zag hij een grote menigte, en hij kreeg medelijden met hen, omdat zij waren als schapen zonder herder, en hij stelde zich aan om hen uitvoerig te onderrichten. Het werd al laat en zijn leerlingen kwamen naar hem toe en zeiden: "Dit is een eenzame plaats en het wordt al laat. Stuur ze maar weg, dan kunnen ze naar de boerderijen en dorpen in de omtrek gaan om iets te eten te kopen. Hij antwoordde: "Geef hun zelf iets te eten. Zij antwoordden: "Moeten wij dan tweehonderd denarii uitgeven voor brood, dat zij kunnen eten?" "Hoeveel broden hebt gij?" vroeg hij. Ga en zie.' En toen zij het gevonden hadden, zeiden zij: 'Vijf, en twee vissen.' Toen gebood hij hun, alle menschen in groepen op het groene gras bijeen te brengen, en zij gingen in vierkanten van honderd en vijftig op den grond zitten. Toen nam hij de vijf broden en de twee vissen, hief zijn ogen ten hemel en sprak de zegen uit; toen brak hij de broden en gaf ze aan zijn discipelen om onder de mensen uit te delen. Ook de twee vissen deelde hij onder hen allen uit. Zij aten allen zoveel als zij wilden. Zij verzamelden twaalf manden vol met restjes brood en stukjes vis. Zij die van de broden gegeten hadden, telden vijfduizend man.

Reflectie op het geschilderde paneel

Patinir was een pionier van de landschapsschilderkunst als een zelfstandig genre binnen de kunsten. Zeer weinig schilders voor hem verkenden de landschapsschilderkunst. Ons schilderij uit circa 1510 is een van de eerste schilderijen in de westerse kunst die de kracht van dergelijke landschappen ten volle verkent. In zekere zin is het voeden van de vijfduizend in het onderste derde deel van het paneel slechts secundair aan de uitgestrekte vergezichten die worden afgebeeld. Het groen op de voorgrond gaat over in grijstinten in de verte; de bedrijvigheid op de rivier, God de Vader in de wolken, de kastelen in de verte, alles doet ons eerst kijken naar het bovenste tweederde deel van het schilderij, dat puur landschap is. Stel je nu voor dat je een reusachtige X trekt vanuit alle vier de hoeken van het doek, en wat vinden we op het kruispunt? In het hart van ons schilderij en in het hart van de lezing van vandaag: een biddende man.

Ja, gebed staat centraal in dit wonder van het voeden van de 5.000. Jezus wilde wat tijd met zijn discipelen doorbrengen om te bidden, dus gingen ze samen op een boot naar een afgelegen plek. Maar toen veel mensen hen zagen vertrekken, verspreidde het nieuws zich snel tussen de dorpen (afgebeeld op de achtergrond van ons schilderij) en verzamelde zich een enorme menigte van vijfduizend mensen voor hen; zij wilden Jezus zien en hem horen prediken. Net als voor Jezus kan het vinden van privé-tijd om na te denken, te bidden en anderen te helpen, naast het doen van ons dagelijks werk, soms onmogelijk lijken. Wij komen in die situaties vaak in de verleiding om één van deze dagelijkse bezigheden af te zeggen. En welke is het gemakkelijkst af te zeggen? Het gebed. Wij weten dat dit de activiteit is die wij het meest zouden moeten koesteren, maar toch is het vaak de eerste die wij geneigd zijn op te geven.

Heer Jezus, zoals U de vijf vissen en twee broden vermenigvuldigde die aan U werden gegeven, aanvaard dan ook onze kleine gebedsoffers, zodat grote dingen op wonderbaarlijke wijze kunnen worden volbracht...

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Inschrijven
Kennis geven van
0 Opmerkingen
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

Lezingen bij Marcus 6:34-44

7 januari 2020

Markus 6:34-44

Het voeden van de vijfduizend

29 augustus 2022

Markus 6:17-29

De onthoofding van Johannes de Doper

5 februari 2022

Markus 6:30-34

Zij waren als schapen zonder herder

9 januari 2021

Markus 6:45-52

De discipelen zagen Jezus lopen op het meer

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 40.000 mensen die onze dagelijkse evangelielezing en kunstoverdenking ontvangen

Overslaan naar inhoud