Miniatuur wandelstok,
Gebeeldhouwd door Gavin Turk (geboren 1967), 
Zilver, brons,
30cm. lang, oplage van 10,
Uitgevoerd in 1994
© Gavin Turk kunstenaar

Miniatuur wandelstok,
Gebeeldhouwd door Gavin Turk (geboren 1967), 
Zilver, brons,
30cm. lang, oplage van 10,
Uitgevoerd in 1994
© Gavin Turk kunstenaar

Evangelie van 6 februari 2020

Neem niets mee voor de reis, behalve een staf

Markus 6:7-13

Jezus trok rond in de dorpen en onderwees. Toen riep hij de Twaalf bijeen en begon hen uit te zenden in paren om hen gezag te geven over de onreine geesten. En hij droeg hen op om neem niets mee voor de reis behalve een staf - geen brood, geen rugzak, geen koperen munt voor hun portemonnee. Zij moesten sandalen dragen, maar, voegde hij er aan toe: "Neem geen reserve tuniek mee. En hij zei tot hen: "Als jullie ergens een huis binnengaan, blijf er dan totdat jullie de wijk verlaten hebben. En als een plaats jullie niet welkom heet en de mensen weigeren naar jullie te luisteren, schudt dan bij het weggaan het stof onder jullie voeten vandaan als een teken aan hen.' Zo gingen zij op weg om bekering te prediken; en zij dreven vele duivels uit en zalfden vele zieken met olie en genazen hen.

Reflectie op de Miniatuur Wandelstok

Ons kunstwerk is van Gavin Turk, een van de originele "YBAs" ("Young British Artists") die in de jaren 1990 de Brit-Art gingen domineren. In een carrière die meer dan 20 jaar omspant, heeft Turk een hele taal gecreëerd om authenticiteit en vooroordelen in vraag te stellen. Ons beeld vandaag lijkt gewoon een foto van een wandelstok, maar het is een miniatuur wandelstok gegoten in brons. Op het eerste gezicht lijkt het dus een vrij gewoon functioneel voorwerp. Maar door de afmetingen drastisch te verkleinen en ook door het materiaal van het voorwerp te veranderen van hout in brons, maakt het het onbruikbaar. Het verandert een normaal voorwerp in een kunstwerk...

Jezus laat in het evangelie van vandaag zien wat een teamspeler Hij is. Hij delegeert zijn autoriteit en zendt de twaalf discipelen in paren uit. Hij stuurt ze niet zomaar weg, Hij geeft ze daadwerkelijk de autoriteit om de boodschap van God te helpen verspreiden. Maar Christus richt zich niet alleen tot de apostelen; Hij stuurt ons allen op missie. Wij allen delen Christus' zending door ons doopsel. Door onze doop zijn wij leden geworden van Zijn lichaam, een lichaam dat zich uitstrekt naar alle mannen en vrouwen om hen tot God te leiden. Ja, ons doopsel brengt een verantwoordelijkheid met zich mee om van Christus te getuigen en te proberen zijn liefde, wijsheid, zorg, bezorgdheid, empathie, vreugde en zijn helende aanraking te brengen aan hen die in nood zijn, geestelijk en lichamelijk... En wie is er in zo'n nood? Iedereen!

De sandalen en de staf of wandelstok die Jezus in onze lezing noemt, staan symbool voor vastberadenheid en focus. We moeten voorwaarts blijven gaan, gericht op wat voor ons ligt en als we moe worden hebben we de wandelstok om ons te helpen, want het zal een lange lange reis worden... Deze lezing gaat dus over volharding in onze inspanningen om Christus te helpen zijn Koninkrijk op te bouwen...

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
0 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments

Lezingen bij Marcus 6:7-13

1 februari 2023

Markus 6:1-6

Een profeet wordt alleen veracht in zijn eigen land, ...

29 augustus 2020

Markus 6:17-29

De man ging weg en onthoofdde Johannes de Doper.

8 januari 2021

Markus 6:34-44

Het voeden van de vijfduizend

10 februari 2020

Markus 6:53-56

Allen die Hem aanraakten werden genezen

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 40.000 mensen die onze dagelijkse evangelielezing en kunstoverdenking ontvangen

Skip to content