Waterdruppels Nr. 10, 1977,
Geschilderd door Kim Tsang Yuel (Koreaan, geboren 1929),
Geschilderd in 1977,
Olieverf op doek
© Christie's Hong Kong

Waterdruppels Nr. 10, 1977,
Geschilderd door Kim Tsang Yuel (Koreaan, geboren 1929),
Geschilderd in 1977,
Olieverf op doek
© Christie's Hong Kong

Evangelie van 12 februari 2020

Onreine Harten

Markus 7:14-23

Jezus riep het volk bij zich en zei: "Luister naar mij, jullie allemaal, en begrijp het. Niets wat van buiten in een mens komt, kan hem onrein maken; het zijn de dingen die uit een mens komen, die hem onrein maken. Als iemand oren heeft om te horen, laat hem dan hiernaar luisteren.

Toen hij het huis weer was binnengegaan, weg van de menigte, ondervroegen zijn discipelen hem over de gelijkenis. Hij zeide tot hen: Begrijpt gij het ook niet? Zien jullie niet dat wat van buitenaf in een mens komt, hem niet onrein kan maken, omdat het niet in zijn hart komt, maar door zijn maag en in het riool naar buiten gaat?' (En hij zeide: Het is datgene, wat uit den mensch komt, dat hem onrein maakt. Want het is van binnenuit, uit de harten van de mensen, dat kwade bedoelingen naar boven komenontucht, diefstal, moord, overspel, gierigheid, kwaadaardigheid, bedrog, onfatsoenlijkheid, afgunst, laster, hoogmoed, dwaasheid. Al deze slechte dingen komen van binnenuit en maken een mens onrein.

Reflectie op het schilderij

Gisteren wolken, vandaag water... Water is een bijna universeel erkend symbool, dat de ideeën van zuiverheid en geestelijke reiniging belichaamt. Dat is waar Christus het over heeft in de lezing van vandaag. Zuiverheid in het leven en gemeenschap met God hangen af van de aanwezigheid van God in je hart, en de daaruit voortvloeiende gehoorzaamheid aan Hem... niet alleen in het eenvoudig gehoorzamen aan regels...

De Farizeeën en schriftgeleerden hadden al deze lijsten, regels, voorschriften en rituelen ontwikkeld. Naarmate de tijd verstreek, kreeg hun belang, meer respect dan de eigenlijke woorden van God. Zij maakten het Woord van God ondergeschikt aan hun regels. Dat is waartegen Jezus protesteert: door mensen gemaakte regels brengen je misschien in gemeenschap met mensen, maar niet noodzakelijkerwijs met God!

Onze Koreaanse kunstenaar van vandaag, Kim Tsang Yuel, heeft zijn leven gewijd aan de beheersing van het schilderen van perfecte, voortreffelijke, zuivere waterdruppels op een vlak, monochroom doek, licht behandeld in aardetinten. In de loop der jaren ben ik deze schilderijen in vele verschillende formaten tegengekomen en elke keer als ik ze zie, verleidt de schoonheid van deze geschilderde druppels mij. In het echte leven weet je bij het zien van waterdruppels dat ze er maar tijdelijk zijn. Dit schijnbaar vluchtige moment is zo kort dat het in de natuur nauwelijks wordt opgemerkt. Maar de kunstenaar, door deze druppels te schilderen, legt ze vast voor de eeuwigheid.

Toen hij geïnterviewd werd over zijn kunst, zei hij: "Ik zie herhaling in termen van gebed. Je herhaalt en herhaalt tot het alle andere gedachten blokkeert, en je overgaat in een lege staat'. Goed kijken naar de kleinste dingen in het universum, zoals de eenvoudige schoonheid van een druppel zuiver water, of het nu in de echte wereld is of op dit schilderij, laat ons zien waartoe God in staat is voor ons!

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Middenonder
Linksonder
0 Opmerkingen
X Positie
Y Positie

Lezingen bij Marcus 7:14-23

9 februari 2022

Markus 7:14-23

Het zijn de dingen die uit een man komen die...

12 februari 2021

Markus 7:31-37

Hhh

14 februari 2020

Markus 7:31-37

Hij laat de doven horen en de stommen spreken

11 februari 2020

Markus 7:1-13

De farizeeërs en schriftgeleerden verzamelden zich rond Jezus

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 40.000 mensen die onze dagelijkse evangelielezing en kunstoverdenking ontvangen

Toon de registratie- en aanmeldingsformulieren in het betalingsgedeelte voor niet-ingelogde gebruikers.