Christus en de Syro-Phoenicische vrouw,
Geschilderd door Pieter Lastman (1583-1653),
Geschilderd circa 1625,
Olieverf op doek
© Lempertz, Oude Meesters, Beeldhouwkunst & 19e Eeuwse Kunstverkoop, Lot 2045

Christus en de Syro-Phoenicische vrouw,
Geschilderd door Pieter Lastman (1583-1653),
Geschilderd circa 1625,
Olieverf op doek
© Lempertz, Oude Meesters, Beeldhouwkunst & 19e Eeuwse Kunstverkoop, Lot 2045

Evangelie van 13 februari 2020

Jezus en de Syro-Fenicische vrouw

Markus 7:24-30

Jezus verliet Gennesaret en ging op weg naar het gebied van Tyrus. Daar ging hij een huis binnen en wilde niet dat iemand wist dat hij daar was, maar hij kon niet ongemerkt passeren. Een vrouw, wier dochtertje een onreine geest had, hoorde dadelijk van hem en kwam en viel aan zijn voeten. Deze vrouw was een heiden, van geboorte een Syrophoenicianen zij smeekte hem om de duivel uit haar dochter te verdrijven. En hij zeide tot haar: De kinderen moeten eerst gevoed worden, want het is niet billijk het voedsel der kinderen te nemen en het aan de huishonden te geven. Maar zij sprak: "Ja, mijnheer," antwoordde zij, "maar de huishonden onder de tafel mogen de restjes van de kinderen opeten. En hij zei tegen haar: 'Omdat je dit zegt, mag je blij naar huis gaan: de duivel is uit je dochter verdwenen.' Toen ging zij naar huis en vond het kind op bed en de duivel was verdwenen.

Reflectie op het schilderij

Deze vrouw van niet-joodse achtergrond kan ons iets leren over bidden. Volharding! In haar spontane interactie met Jezus neemt zij de houding aan om Christus te blijven vragen, ook al kreeg zij aanvankelijk niet het antwoord dat zij wilde. De diepte van het geloof van de vrouw, als van een vertrouwend kind, is een voorbeeld voor ons. Zij heeft haar dochter niet lichamelijk tot Jezus gebracht, maar in haar ogen levert het vooruitzicht van genezing op lange afstand geen moeilijkheden op. Christus kan alles en alles van overal doen!

Er zijn maar heel weinig kunstwerken die deze passage uit het Evangelie over Jezus en de Syro-Phoenicische vrouw uitbeelden. Ik vraag me af waarom kunstenaars zich in de loop der tijd niet met dit verhaal hebben verbonden of hebben besloten het af te beelden. Dit is waarschijnlijk vooral te wijten aan het kunstmecenaat. Mensen die kunstopdrachten gaven, vroegen de kunstenaars eenvoudigweg niet om een schilderij te maken rond deze passage uit het Evangelie. In het ontwaken van de Renaissance begon de volledige afhankelijkheid van Evangeliethema's af te nemen, omdat er een gevoel van humanisme begon te ontstaan. Net als de rest van de samenleving in die tijd, ontstond ook bij kunstenaars het verlangen om de natuurlijke wereld om hen heen te verklaren door middel van observatie. Kunst werd dus meer individualistisch en interpretatief in plaats van de beelden en bijbelse thema's van vroeger te behouden. Alleen de grote bijbelse thema's werden dus nog geschilderd, maar de 'kleinere' bijbelse verhalen, als ik ze zo mag noemen, werden niet meer door kunstenaars uitgebeeld.

In ons schilderij van vandaag van de Nederlandse kunstenaar Pieter Lastman (zijn leerling was Rembrandt), wordt het geloof van de vrouw en haar absolute vertrouwen in de Heer uitgebeeld door de twee kleine hondjes in het midden van het schilderij te plaatsen. Ze stuiteren van vreugde. Ja, honden werden door kunstenaars gebruikt om trouw, loyaliteit en absolute afhankelijkheid van hun meester te symboliseren. Ze blijven aan de zijde van hun meester in goede en slechte dagen...

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
0 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments

Lezingen bij Marcus 7:24-30

10 februari 2021

Markus 7:14-23

Het is wat er uit een man komt dat hem on...

8 februari 2022

Markus 7:1-13

De traditie en de gebruiken van de Farizeeërs

11 februari 2022

Markus 7:31-37

"Hij laat doven horen en stommen spreken

29 augustus 2021

Markus 7:1-8,14-15,21-23

Hun harten zijn ver van mij

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 40.000 mensen die onze dagelijkse evangelielezing en kunstoverdenking ontvangen

Skip to content