Extreem Onderscheiding,
Schilderij van Nicolas Poussin (1594-1665),
Geschilderd circa 1638,
Olieverf op doek
© Nationale Galerie van Schotland, Edinburgh

Extreem Onderscheiding,
Schilderij van Nicolas Poussin (1594-1665),
Geschilderd circa 1638,
Olieverf op doek
© Nationale Galerie van Schotland, Edinburgh

Evangelie van 5 september 2021

Jezus raakte zijn tong aan met speeksel

Markus 7:31-37

Terugkerend uit het gebied van Tyrus, ging Jezus via Sidon naar het Meer van Galilea, dwars door de streek van Decapolis. En zij brachten hem een dove man, die een spraakgebrek had; en zij vroegen hem, of hij hem de hand wilde opleggen. Hij nam hem apart, weg van de menigte, stak zijn vingers in de oren van de man en raakte zijn tong aan met speeksel. Toen zuchtte hij, opziende naar den hemel, en zeide tot hem: Efatha', dat is: Wees geopend. En zijn oren werden geopend, en de banden van zijn tong werden losgemaakt en hij sprak duidelijk. En Jezus beval hun dit aan niemand te vertellen, maar hoe meer hij aandrong, hoe meer zij het openbaar maakten. Hun bewondering was onbegrensd. "Hij heeft alles goed gedaan", zeiden zij, "hij laat doven horen en stommen spreken".

Reflectie op het schilderij

Telkens als ik de lezing uit het Evangelie van vandaag lees, valt mij het fysieke element van de genezing op. Jezus gebruikt speeksel en aanraking. Dit fysieke element wordt heel erg voortgezet in en maakt deel uit van de sacramenten die we vieren. In het doopsel gebruiken we water en olie. Bij de Ziekenzalving worden het voorhoofd en de handen gezalfd met Heilige Olie. In de Eucharistie worden brood en wijn het Lichaam en Bloed van Christus... de lichamelijke kant van de sacramenten is belangrijk. Dit zijn allemaal uiterlijke tekenen om ons innerlijke genade te geven. Het uiterlijke fysieke deel gaat hand in hand met de inwendige, spirituele deel. Het materiële en het geestelijke deel zijn onafscheidelijk!

Dit doek van Nicolas Poussin, geschilderd in Rome in 1638, toont een stervende man die met olie wordt gezalfd. Het schilderij maakt deel uit van een reeks van zeven scènes die de sacramenten van de katholieke kerk voorstellen. Dominant in de compositie is de priester in een gele mantel, vergezeld van twee acolieten, van wie er een een exemplaar van de liturgie vasthoudt waarop het woord "Unc-tio" is te onderscheiden. Het is vooral de uitdrukking van de toeschouwers die zo mooi in beeld is gebracht. De moeder van de stervende wiegt zachtjes zijn hoofd. Ze is in de schaduw, maar zo aanwezig bij de stervende man. De vrouw van de man die aan zijn voeten zit, bedekt haar gezicht met een uitdrukking van ontroostbaar verdriet. Zijn dochter, die haar handen in stil gebed houdt, kijkt weg en probeert troost te vinden door met God te praten. Door in dit schilderij zoveel hoofdpersonen af te beelden, elk met verschillende emoties, laat Poussin ons zien dat de dood niet alleen de stervenden treft, maar ook degenen die zij achterlaten...

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
0 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments

Lezingen bij Marcus 7:31-37

11 februari 2021

Markus 7:24-30

Feest van Onze Lieve Vrouw van Lourdes

10 februari 2023

Markus 7:31-37

Feest van Sint Scholastica

11 februari 2022

Markus 7:31-37

"Hij laat doven horen en stommen spreken

9 februari 2021

Markus 7:1-13

De discipelen aten zonder hun handen te wassen...

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 40.000 mensen die onze dagelijkse evangelielezing en kunstoverdenking ontvangen

Skip to content