Vierdelige miniatuur van scènes uit het leven van Christus: de uitverkiezing van de discipelen; Christus die zich in de woestijn waagt; Christus die de vijfduizend voedt; Christus die de zieken geneest,
Uit de Vie de Jésus-Christ, door Aubert, David (scribent), Meester van de Vlaamse Boethius,
Gent, Vlaanderen, in het Frans,
Uitgevoerd in 1479, Royal 16 G. III, f.86.
© Alamy / British Library, Londen

 

Vierdelige miniatuur van scènes uit het leven van Christus: de uitverkiezing van de discipelen; Christus die zich in de woestijn waagt; Christus die de vijfduizend voedt; Christus die de zieken geneest,
Uit de Vie de Jésus-Christ, door Aubert, David (scribent), Meester van de Vlaamse Boethius,
Gent, Vlaanderen, in het Frans,
Uitgevoerd in 1479, Royal 16 G. III, f.86.
© Alamy / British Library, Londen

 

Evangelie van 12 februari 2022

Het voeden van de vierduizend

Markus 8:1-10

Een grote menigte had zich verzameld, en zij hadden niets te eten. Toen riep Jezus zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen: "Ik heb medelijden met al deze mensen; ze zijn nu al drie dagen bij mij en hebben niets te eten. Als ik ze hongerig naar huis stuur, zullen ze onderweg instorten; sommigen zijn van heel ver gekomen.' Zijn discipelen antwoordden, "Waar zou iemand brood vandaan kunnen halen om deze mensen te voeden op een verlaten plek als deze? Hij vroeg het hen, "Hoeveel broden heb je? Zeven' zeiden zij. Toen gebood hij de menigte op de grond te gaan zitten, en hij nam de zeven broden, brak ze na gedankt te hebben en gaf ze aan zijn leerlingen om uit te delen; en zij verdeelden ze onder de menigte. Zij hadden ook een paar kleine visjes, waarover hij zegende en ze ook liet uitdelen. Zij aten zoveel als zij wilden, en zij verzamelden zeven manden vol van de overgebleven restjes. Nu waren er ongeveer vierduizend mensen geweest. Hij zond hen weg en ging onmiddellijk met zijn discipelen in de boot, naar de streek van Dalmanutha.

Bespiegeling over de Vlaamse pagina van het verluchte handschrift

De korte evangelielezing van vandaag over de voeding van de vierduizend laat zien hoe anders Jezus denkt dan zijn leerlingen. Beiden stellen een vraag. Maar de vraag van de discipelen is een beetje een defaitistische vraag. Zij vragen: "Waar zou iemand brood vandaan kunnen halen op zo'n verlaten plek? We voelen de wanhoop al door de manier waarop ze de vraag formuleren. In Jezus' vraag zien we al initiatief, oplossingen en positiviteit: "Hoeveel broden heb je? Wanneer we geconfronteerd worden met een overweldigende of zelfs bedreigende situatie, kan het stellen van de juiste soort vragen al een deel van de oplossing zijn. Sommige vragen zullen ons vooruit helpen; andere zullen ons doen wegzinken in wanhoop. 

Als christenen geloven wij dat wij Gods instrumenten zijn hier op aarde. Zoals de heilige Teresa van Ávila schreefChristus heeft geen ander lichaam dan het uwe; geen handen, geen voeten op aarde dan de uwe; het zijn de ogen waarmee Hij met ontferming naar deze wereld kijkt,...Het is daarom belangrijk dat ook wij onze vragen aan God op de juiste manier stellen. Onze vragen weerspiegelen al een bepaalde houding tegenover Hem. Aan God vragen: "Waarom geeft U mij dit ding niet?" zal ons minder helpen groeien dan vragen: "Denkt U dat het krijgen van dit ding goed voor mij zou zijn? Ze weerspiegelen verschillende geestelijke houdingen. 

Ons Vlaams verlucht manuscript uit 1479 toont het voeden van de vierduizend in het linker benedenpaneel (de andere panelen tonen de uitverkiezing van de discipelen, Christus die de woestijn intrekt en Christus die de zieken geneest). We zien de peinzende en vragende discipelen bezorgd staan aan de linkerkant, terwijl Jezus al bezig is met het vermenigvuldigen van de broden. Zijn voeding van de menigte gaat tot op de dag van vandaag door: tijdens de mis, met zijn woord en met zijn lichaam en bloed. 

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Inschrijven
Kennis geven van
0 Opmerkingen
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

Lezingen bij Marcus 8:1-10

17 februari 2020

Markus 8:11-13

Een zucht recht uit Jezus' hart

12 september 2021

Markus 8:27-35

Maar u,' vroeg hij, 'wie zegt u dat ik ben?

18 februari 2022

Markus 8:34-9:1

Iedereen die zijn leven verliest omwille van mij, zal het redden.

21 februari 2020

Markus 8:34-9:1

Neem je kruis op en volg mij

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 40.000 mensen die onze dagelijkse evangelielezing en kunstoverdenking ontvangen

Overslaan naar inhoud