Witte Penseelstreek I,
Schilderij van Roy Lichtenstein (1923-1997),
Geschilderd in 1956,
Olie en magna op doek
© Sotheby's New York, 29 juni 2020, lot 107, verkocht $25 miljoen

Witte Penseelstreek I,
Schilderij van Roy Lichtenstein (1923-1997),
Geschilderd in 1956,
Olie en magna op doek
© Sotheby's New York, 29 juni 2020, lot 107, verkocht $25 miljoen

Evangelie van 18 februari 2023

Daar in hun aanwezigheid werd Jezus getransfigureerd

Markus 9:2-13

Jezus nam Petrus en Jacobus en Johannes met zich mee en leidde hen een hoge berg op, waar zij alleen konden zijn. Daar in hun aanwezigheid werd hij getransfigureerd: zijn kleren werden verblindend wit, witter dan een aardse bleker ze zou kunnen maken. Elia verscheen aan hen met Mozes; en zij spraken met Jezus. Toen sprak Petrus tot Jezus: "Rabbi," zei hij "het is wonderbaarlijk dat wij hier zijn; laten wij daarom drie tenten maken, één voor u, één voor Mozes en één voor Elia. Hij wist niet wat hij moest zeggen; ze waren zo bang. En er kwam een wolk die hen in de schaduw bedekte en er kwam een stem uit de wolk: 'Dit is mijn Zoon, de Geliefde. Luister naar hem. Toen zij plotseling omkeken, zagen zij niemand meer bij hen, maar alleen Jezus.

Toen zij van de berg afkwamen, waarschuwde hij hen dat zij aan niemand mochten vertellen wat zij gezien hadden, totdat de Zoon des mensen uit de doden was opgestaan. Zij volgden deze waarschuwing nauwgezet op, hoewel zij onder elkaar discussieerden over wat "opstaan uit de doden" kon betekenen. En zij stelden hem de vraag: "Waarom zeggen de schriftgeleerden, dat Elia eerst moet komen?" "Het is waar," zeide hij, "dat Elia eerst moet komen en zien, dat alles in orde is; maar hoe komt het, dat de Schriften van den Zoon des mensen zeggen, dat hij smartelijk lijden moet en met verachting behandeld worden? Maar ik zeg u, dat Elia gekomen is, en zij hebben hem behandeld, zooals zij wilden, zooals de Schriften over hem zeggen.

Reflectie op de Pop Art Schilderij

In onze evangelielezing van vandaag zien we een groot contrast tussen het glorieuze tafereel op de berg en het gesprek dat Jezus met zijn discipelen had toen ze van de berg afkwamen. Toen Jezus op de berg was, zagen Petrus, Jacobus en Johannes hem in glorie. Toen ze van de berg afkwamen, zagen ze hem gewoon als hun goede vriend. In feite ging het gesprek toen niet over glorie, maar over lijden en dood. Wat een contrast!

De evangelielezing weerspiegelt prachtig iets van het ritme van ons eigen leven als mens en als volgelingen van de Christus. Er zal altijd licht en duisternis zijn. Er zullen altijd momenten zijn waarop we ons zo dicht bij God voelen en verwarmd worden door zijn heerlijkheid; en andere momenten waarop we worstelen met donkere tijden. Het kan soms voelen als zwart-wit contrasten. Maar het belangrijkste is te beseffen dat God voor Jezus evenzeer aanwezig was op de heuvel van Golgotha als op de berg van Transfiguratie! God is er altijd, wat we ook meemaken....

Als het leven een penseelstreek zou zijn, zou het eruit zien als deze penseelstreek van Roy Liechtenstein, met wat wit en wat zwart. De sterk gestileerde penseelstreek is perfect gecentreerd tegen de voor de kunstenaar kenmerkende achtergrond van Ben-Day stippen. De penseelstreek van een schilder zou iets spontaans, impulsiefs moeten zijn, maar hier heeft Liechtenstein er een zeer beheerst esthetisch beeld van gemaakt. Het is zwart-wit, maar de hemelse blauwe stippen op de achtergrond geven het schilderij een zeer vrolijke kwaliteit.

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
23 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments
Enrique Rodolfo Ansaldi
Lid
Enrique Rodolfo Ansaldi
1 jaar geleden

Una pincelada... La transfiguración es una obra muy breve frentes a los 33 años de Dios Hecho Hombre los cuales son una pincelada de la Eterna Santísima Trinidad.

Chris Coco
Lid
Chris Coco
1 jaar geleden

Mijn oudste zoon en ik werken samen. Het is soms erg moeilijk omdat ik verwacht dat hij in wezen mij is. De Heilige Geest gaf me een ingeving na vele hulpvragen. Ik staarde naar de familiekat die nu op leeftijd is. Ik voelde me plotseling zo dicht bij dit huisdier van ons. Dit trouwe schepsel had ons door zoveel heen begeleid. Ik welde op en dankte God voor zo'n goede vriend. Na een moment besefte ik dat deze formule een geschenk was en als zodanig moest worden toegepast. Hetzelfde gevoel bekroop me toen ik aan mijn oudste zoon dacht. Dit was het antwoord op mijn gebed. De Heer werkt op mysterieuze wijze.

Chazbo M
Lid
Chazbo M
1 jaar geleden
Antwoord op  Chris Coco

Inderdaad. Dieren hebben een ziel - anima betekent ziel in het Latijn. Alleen geen zielen zoals wij....

Silvia Moiron
Lid
Silvia Moiron
1 jaar geleden
Antwoord op  Chris Coco

Cómo me gustan los gatos. Ik heb er zelf één. Ik voel me geïdentificeerd met mijn vriend Benedicto XVI, een fan van kippen en voetbal. 🐈‍⬛⚽️

Laatst bewerkt 1 jaren geleden door Silvia Moiron
Silvia Moiron
Lid
Silvia Moiron
1 jaar geleden

Beste vrienden: De reflecties van jullie hebben mij geholpen om te begrijpen, en hebben mijn alma verhoogd🕊

Pido disculpas, seguramente entiendo muy poco of casi nada de arte. Este cuadro se vendió en 25 millones de dólares?

Chazbo M
Lid
Chazbo M
1 jaar geleden
Antwoord op  Silvia Moiron

Si Silvia. En mijn mening mucho, mucho dinero. Prefiero los pintores de los siglos diez y seis y siete. Mi espanol es un poco basico!

Silvia Moiron
Lid
Silvia Moiron
1 jaar geleden
Antwoord op  Chazbo M

Carlos, muchas gracias por su respuesta.

Qué increíble el precio de esta obra! 🎊

Fulgentius B
Lid
Fulgentius B
1 jaar geleden

Ik hou van deze site - en van de briljante commentaren die elke dag worden gegeven!

Misschien zullen we op een dag onze eigen schilderijen ook kunnen delen....

Carmel UK

Chazbo M
Lid
Chazbo M
1 jaar geleden
Antwoord op  Fulgentius B

Dat zou mooi zijn behalve dat ik alleen pondshop Lowry kan doen!!!

Patricia O'Brien
Lid
Patricia O'Brien
1 jaar geleden

De Gedaanteverandering moet een van de meest aangrijpende momenten zijn in het leven van die drie. Ik vraag me af of ze van de berg afkwamen en dachten: "Is dat echt gebeurd?" Jezus beveelt hen opnieuw het voor zich te houden. Maar die onvergetelijke glimp van glorie moet hen bijgebleven zijn en hen op de been houden.
Btw, jullie hebben vast allemaal gehoord dat de oudste Hebreeuwse Bijbel te koop is bij Sotheby's!https://www.christianpost.com/news/worlds-oldest-hebrew-bible-could-sell-for-50m-at-auction.html

Anthony
Lid
Anthony
1 jaar geleden

"ze zagen alleen Jezus
Hou je ogen op Jezus gericht, broeders en zusters.

spaceforgrace
Lid
spaceforgrace
1 jaar geleden

Ik hou van dit schilderij - je hebt gelijk Patrick, het is zo vol contrast. De beweging van de verf, zo energiek overgebracht en met zo'n illusie van snelheid dat de verf nooit droog lijkt! Tegenover de starheid van de achtergrond staat de mengeling, zoals jij zegt, van de verschuivingen van ons leven met de stilte van het Goddelijke. Ik hoop alles wat beweegt in de vloeistof van mijn dag te omarmen en ook dat ik enkele momenten van stilte met Hem mag vinden. Ik bid dat iedereen vandaag wat heilige stilte vindt.

Patricia O'Brien
Lid
Patricia O'Brien
1 jaar geleden
Antwoord op  spaceforgrace

Bedankt voor dat gebed SFG. Ik vind Lichtenstein uitstekend - zo origineel.

Rya Lucas
Lid
Rya Lucas
1 jaar geleden

Antwoord aan Mike en Chazbo: gezegend zijn jullie, vaders! Gezegend is jullie liefde voor jullie zonen. En gezegend zijn de zonen. Ik heb warme gevoelens voor jullie beiden!

Chazbo M
Lid
Chazbo M
1 jaar geleden
Antwoord op  Rya Lucas

Sentimientos calidos. Ik ben in de Spaanse modus gegleden!

Mike Baird
Lid
Mike Baird
1 jaar geleden

Er ligt kracht in een gesproken woord in het seizoen. Er zijn momenten in het leven die unieke kansen bieden om te spreken. Ik denk aan gelegenheden als bruiloften, verjaardagen, en in mijn eigen geval onlangs, pensionering. Dit zijn momenten waarop je "spreekrecht" hebt. Het zijn tijden om een zegen uit te spreken.

Dit geldt vooral voor ons vaders. Ik herinner me dat ik op de dertiende verjaardag van mijn zoon een "Dit is mijn geliefde zoon"-speech hield. Sommige familieleden maakten me belachelijk, maar ik herinner me dat mijn zoon groter werd en zijn borstkas uitzette toen ik sprak. Ik ben blij dat ik de kans greep.

Jezus, help mijn woorden altijd leven gevend te zijn en niet leven nemend.
De heiligen Petrus, Jacobus en Johannes, bid alstublieft voor mij.

Chazbo M
Lid
Chazbo M
1 jaar geleden
Antwoord op  Mike Baird

Ik vertelde mijn zoon, toen hij een jonge tiener was, dat ik trots op hem was. Hij vond dat heel grappig! Hij is nu in de dertig en een uitstekende kerel met een zeer positieve levenshouding. We hebben niets gemeen (hij is een fitnessfanaat) maar we houden van elkaar. Ik zeg hem dat het prima is om een lichaam in goede vorm te hebben, maar vergeet je ziel niet......

spaceforgrace
Lid
spaceforgrace
1 jaar geleden
Antwoord op  Chazbo M

Ik ben nu bij mijn dochter. Ze voelt zich buitengesloten door alles wat er met haar broer aan de hand is. Ik moet haar vandaag vertellen hoe trots ik op haar ben. Bedankt voor deze tijdige herinnering.

spaceforgrace
Lid
spaceforgrace
1 jaar geleden
Antwoord op  Mike Baird

Ik begeleidde laatst een jongere. Zoals de meeste jongeren heeft ze een uitgesproken mening over dingen, meestal gebaseerd op dingen die ze op internet heeft gelezen. Ik juichte haar toe omdat ze voor haar overtuigingen uitkwam, maar zei ook: "We moeten allemaal leren wanneer het tijd is om te spreken, en wanneer het tijd is om te zwijgen.
Ik denk graag dat ze het in de gaten had.

Patricia O'Brien
Lid
Patricia O'Brien
1 jaar geleden
Antwoord op  spaceforgrace

Hoe waar: "een tijd voor elk doel onder de hemel"

Chazbo M
Lid
Chazbo M
1 jaar geleden
Antwoord op  spaceforgrace

Het doet de haren rijzen als je luistert naar het wereldbeeld van millenials. Ik weet niet waar te beginnen. Het christendom en vele andere concepten die ons oudere volk levendig hielden, worden in twijfel getrokken. Is er iets mis om een deel van je identiteit op te hangen aan je nationaliteit? Spanjaarden, Duitsers, Italianen, wat dan ook? Het is allemaal goed.

Lezingen bij Marcus 9:2-13

21 februari 2022

Markus 9:14-29

Alles is mogelijk voor iedereen die gelooft

26 september 2021

Markus 9:38-43,45,47-48

Hij zou beter in de zee gegooid worden met een...

24 februari 2022

Markus 9:41-50

En als uw hand u doet zondigen, snij hem dan...

25 februari 2024

Markus 9:2-10

De berg op, in hun aanwezigheid, werd Jezus ...

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 70.000 mensen die dagelijks onze Evangelielezing en Kunstreflectie ontvangen

Ga naar de inhoud