Boom van Jesse / Arbre de Jessé,
Verlicht miniatuurtje van Jacques de Besançon (actief rond 1480 - 1500),
Tonen 43 generaties. Hieronder, de geboorte en kindertijd van Mary
Schilderen en vergulden op perkament
Uitgevoerd circa 1485
© Bibliothèque Nationale de France, Parijs

Boom van Jesse / Arbre de Jessé,
Verlicht miniatuurtje van Jacques de Besançon (actief rond 1480 - 1500),
Tonen 43 generaties. Hieronder, de geboorte en kindertijd van Mary
Schilderen en vergulden op perkament
Uitgevoerd circa 1485
© Bibliothèque Nationale de France, Parijs

Evangelie van 17 december 2019

De afstamming van Jezus Christus

Mattheüs 1:1-17

Een genealogie van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham:

Abraham was de vader van Isaac,

Isaac de vader van Jacob,

Jacob, de vader van Juda en zijn broers,

Juda was de vader van Perez en Zerah, Tamar was hun moeder,

Perez was de vader van Hezron,

Hezron, de vader van Ram,

Ram was de vader van Amminadab,

Amminadab, de vader van Nahshon,

Nahshon, de vader van Salmon,

Salmon was de vader van Boaz, Rachab was zijn moeder,

Boaz was de vader van Obed, Ruth was zijn moeder,

Obed was de vader van Jesse;

en Jesse was de vader van koning David.

David was de vader van Salomo, wiens moeder de vrouw van Uriah was geweest,

Salomo was de vader van Rehoboam,

Rehoboam de vader van Abijah, Abijah de vader van Asa,

Asa was de vader van Josafat,

Josafat, de vader van Joram,

Joram, de vader van Azaria,

Azaria was de vader van Jotham,

Jotham, de vader van Ahaz,

Ahaz, de vader van Hizkia,

Hizkia was de vader van Manasse,

Manasse, de vader van Amon,

Amon, de vader van Josia;

en Josiah was de vader van Jechoniah en zijn broers.

Toen vond de deportatie naar Babylon plaats.

Na de deportatie naar Babylon:

Jechoniah was de vader van Shealtiel,

Shealtiel, de vader van Zerubbabel,

Zerubbabel was de vader van Abiud,

Abiud, de vader van Eliakim,

Eliakim de vader van Azor,

Azor was de vader van Zadok,

Zadok, de vader van Achim,

Achim de vader van Eliud,

Eliud was de vader van Eleazar,

Eleazar de vader van Matthan,

Matthan de vader van Jacob;

en Jacob was de vader van Jozef, de man van Maria;

uit haar werd Jezus geboren, die Christus wordt genoemd.

De som der generaties is dus: veertien van Abraham tot David; veertien van David tot de Babylonische deportatie; en veertien van de Babylonische deportatie tot Christus.

Reflectie op de Verlichte Perkament Pagina

In het Nieuwe Testament wordt de afstamming van Jezus door twee van de evangelieschrijvers nagegaan: Mattheus in dalende volgorde (beginnend bij Abraham) en Lucas in opgaande volgorde (beginnend bij Jezus). De De boom van Jesse, zoals hier afgebeeld, is een afbeelding in de kunst van de voorouders van Christus, afgebeeld in de vorm van een boom die ontspringt aan Jesse van Betlehem, de vader van koning David. Dit is het oorspronkelijke gebruik van de stamboom en heeft vorm gegeven aan de huidige schematische voorstellingen van familiegenealogie.

Er zijn nogal wat verrassingen in deze lijst van Jezus' voorouders als je ze zorgvuldig doorneemt. We moeten ook begrijpen dat de genealogie van Matteüs revolutionair is voor zijn tijd, in die zin dat er vijf vrouwen in voorkomen. Bovendien waren vier van de vrouwen heidenen. Voeg daarbij de aanwezigheid van enkele opmerkelijke zondaars (zoals Juda en Koning David), en de bedoeling van onze evangeliepassage van vandaag is duidelijk: het benadrukken van de inclusiviteit van Jezus' zending en dat Hij werkelijk voor iedereen kwam.

Deze genealogie omspant de hele heilsgeschiedenis, van Abraham tot David, in zes groepen van 7 namen (7 is het volmaakte getal voor Hebreeën), met Jezus als het hoogtepunt van het verhaal. Deze geboorte, zegt Mattheüs, is waar Israël tweeduizend jaar op heeft gewacht... en over 8 dagen vieren we Zijn geboorte opnieuw... Het Woord dat vlees is geworden.

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Middenonder
Linksonder
0 Opmerkingen
X Positie
Y Positie

Lezingen gerelateerd aan Mattheüs 1:1-17

8 september 2022

Mattheüs 1:18-23

De Verjaardag van de Heilige Maagd

22 december 2019

Mattheüs 1:18-24

De droom van Sint Jozef

8 september 2021

Mattheüs 1:1-16,18-23

De Verjaardag van de Heilige Maagd Maria

18 december 2019

Mattheüs 1:18-24

Joseph was een man van eer

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 40.000 mensen die onze dagelijkse evangelielezing en kunstoverdenking ontvangen

Toon de registratie- en aanmeldingsformulieren in het betalingsgedeelte voor niet-ingelogde gebruikers.