F.10v Jesseboom met de twaalf oudtestamentische profeten en de Maagd,
De 'Holkham Bijbel Prentenboek',
in Anglo-Normandisch Frans, met wat Engelse tekst
Circa 1327-1335
Perkamenten codex, binding na 1600
© British Library, Londen

F.10v Jesseboom met de twaalf oudtestamentische profeten en de Maagd,
De 'Holkham Bijbel Prentenboek',
in Anglo-Normandisch Frans, met wat Engelse tekst
Circa 1327-1335
Perkamenten codex, binding na 1600
© British Library, Londen

Evangelie van 17 december 2021

Een genealogie van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham

Mattheüs 1: 1-17

Een genealogie van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham:

Abraham was de vader van Isaac,

Isaac de vader van Jacob,

Jacob, de vader van Juda en zijn broers,

Juda was de vader van Perez en Zerah, Tamar was hun moeder,

Perez was de vader van Hezron,

Hezron, de vader van Ram,

Ram was de vader van Amminadab,

Amminadab, de vader van Nahshon,

Nahshon, de vader van Salmon,

Salmon was de vader van Boaz, Rachab was zijn moeder,

Boaz was de vader van Obed, Ruth was zijn moeder,

Obed was de vader van Jesse;

en Jesse was de vader van koning David.

David was de vader van Salomo, wiens moeder de vrouw van Uriah was geweest,

Salomo was de vader van Rehoboam,

Rehoboam de vader van Abijah, Abijah de vader van Asa,

Asa was de vader van Josafat,

Josafat, de vader van Joram,

Joram, de vader van Azaria,

Azaria was de vader van Jotham,

Jotham, de vader van Ahaz,

Ahaz, de vader van Hizkia,

Hizkia was de vader van Manasse,

Manasse, de vader van Amon,

Amon, de vader van Josia;

en Josiah was de vader van Jechoniah en zijn broers.

Toen vond de deportatie naar Babylon plaats.

Na de deportatie naar Babylon:

Jechoniah was de vader van Shealtiel,

Shealtiel, de vader van Zerubbabel,

Zerubbabel was de vader van Abiud,

Abiud, de vader van Eliakim,

Eliakim de vader van Azor,

Azor was de vader van Zadok,

Zadok, de vader van Achim,

Achim de vader van Eliud,

Eliud was de vader van Eleazar,

Eleazar de vader van Matthan,

Matthan de vader van Jacob;

en Jacob was de vader van Jozef, de man van Maria;

uit haar werd Jezus geboren, die Christus wordt genoemd.

De som der generaties is dus: veertien van Abraham tot David; veertien van David tot de Babylonische deportatie; en veertien van de Babylonische deportatie tot Christus.

Reflectie op de pagina van het manuscript

Een maand geleden hebben we gekeken naar een andere pagina uit het Holkham Bijbel Prentenboek (klik hier om te lezen). Vandaag bekijken we de 10e illustratie in de vroeg 14e-eeuwse Bijbel, waarop de Jesseboom staat afgebeeld met de twaalf oudtestamentische profeten en de Maagd.

Matthew's genesisof oorsprongsverslag, van Jezus geeft ons een stamboom die op het eerste gezicht eentonig lijkt om te lezen. Het begint bij Abraham en gaat zo naar beneden naar Jezus. De genealogie van Lucas gaat in de omgekeerde richting, van Jezus tot Adam. Ongeacht de afdalende of opgaande richting, beide verslagen wortelen Jezus in het geslacht van David, zoon van Jesse. De traditie om stambomen af te beelden (wat we tegenwoordig nog steeds doen) gaat terug tot de Middeleeuwen. De meeste van deze 14e-eeuwse afbeeldingen tonen een liggende figuur van Jesse, uit wiens navel een opgaande stamboom groeit. De stam groeit uiteindelijk verticaal tot aan de top Maria en/of Jezus te zien zijn.

Nu we midden in de Advent zitten, wortelt onze evangelielezing de komst van Jezus stevig in het Israëlitische volk. Wat zo mooi is aan de stamboom, en ons grote hoop geeft, is dat de genealogie heiligen en zondaars bevat, goede mensen, corrupte heersers... en laat zien hoe God genadig werkt met iedereen en via iedereen. Het wortelt Jezus stevig in ons menselijk verhaal... een verhaal dat vandaag de dag nog steeds geschreven wordt...

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
0 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments

Lezingen bij Mattheüs 1: 1-17

8 september 2022

Mattheüs 1:18-23

De Verjaardag van de Heilige Maagd

19 maart 2020

Mattheüs 1:16,18-21,24

Joseph, die een man van eer was

17 december 2019

Mattheüs 1:1-17

De afstamming van Jezus Christus

22 december 2019

Mattheüs 1:18-24

De droom van Sint Jozef

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit u aan bij meer dan 60.000 mensen die dagelijks onze Evangelielezing en Kunst Bezinning ontvangen.

Naar de inhoud springen