De bezweerder,
Schilderij van Jheronimus Bosch (circa 1450-1516),
Geschilderd tussen 1496 en 1520,
Olieverf op paneel
© Stedelijk Museum Saint-Germain-en-Laye, Frankrijk

De bezweerder,
Schilderij van Jheronimus Bosch (circa 1450-1516),
Geschilderd tussen 1496 en 1520,
Olieverf op paneel
© Stedelijk Museum Saint-Germain-en-Laye, Frankrijk

Evangelie van 9 juli 2022

Jezus instrueerde de Twaalf

Mattheüs 10:24-33

Jezus instrueerde de Twaalf als volgt: 'De discipel is niet superieur aan zijn leraar, noch de slaaf aan zijn meester. Het is genoeg voor de leerling dat hij wordt als zijn leraar, en de slaaf als zijn meester. Indien zij de meester van het huis Beëlzebul hebben genoemd, wat zullen zij dan niet zeggen van zijn huisgezin?

Wees daarom niet bang voor hen. Want alles wat nu bedekt is, zal worden onthuld, en alles wat nu verborgen is, zal duidelijk worden gemaakt. Wat ik u in het donker zeg, zegt gij in het daglicht; wat gij fluisterend hoort, verkondigt het van de huizenhoofden.

Wees niet bang voor hen die het lichaam doden maar de ziel niet kunnen doden; vrees veeleer hem die lichaam en ziel in de hel kan vernietigen. Kunt gij niet twee mussen voor een stuiver kopen? En toch valt er niet één op de grond zonder dat uw Vader het weet. Waarom, elke haar op je hoofd is geteld. U hoeft dus niet bang te zijn; u bent meer waard dan honderden mussen.

Indien iemand zich voor Mij verklaart in tegenwoordigheid van de mensen, zal Ik mij voor hem verklaren in tegenwoordigheid van mijn Vader in de hemelen. Maar wie Mij in de tegenwoordigheid der mensen verstoot, zal Ik verstoten in de tegenwoordigheid van mijn Vader in de hemel.'

Reflectie op het schilderij

Jezus gaat in onze lezing verder met het geven van instructies aan zijn discipelen, voordat hij hen op hun eerste onafhankelijke missie stuurt om de Blijde Boodschap te verspreiden. Zijn instructies gelden ook voor ons, maar de belangrijkste boodschap in de lezing van vandaag is waarschijnlijk dat onze bediening focus vereist!

 

De meeste kunstwerken hebben ook een focus, vooral in schilderijen. Vaak wordt één bepaald deel uitgelicht, of wordt een perspectief op één detail toegespitst. Deze focus leidt het oog van de kijker naar één bepaald deel van het schilderij. Een kunstenaar die een landschap tekent - bijvoorbeeld een berg, een klein huis met een weg ernaartoe, en misschien wat schapen en mensen - moet beslissen wat het focuspunt is. Is het het huis, de mensen of de berg? Door het brandpunt te bepalen zal de kijker het schilderij gemakkelijker kunnen lezen en het onderwerp van het schilderij beter begrijpen.

 

Ons schilderij van Jheronimus Bosch heeft een zeer duidelijk brandpunt. Als we diagonale lijnen trekken vanuit elke hoek, is het middelpunt van het schilderij de beker van de goochelaar. Ons oog gaat er direct naar toe, zelfs voordat we de figuren zien. De goochelaar rechts vangt zijn vervoering op en vermaakt zijn publiek met een spel van bekers en ballen. Het centrale personage links is de man van stand vooraan die voorover leunt en zijn ogen gericht heeft op de parel in de hand van de goochelaar, terwijl hij zich er niet van bewust is dat hij van zijn geldbuidel wordt ontdaan. Zijn aandacht is elders gericht, dus wordt zijn geld gestolen. Beesten worden in het schilderij gebruikt om menselijke eigenschappen die bedrog en slachtofferschap mogelijk maken verder te symboliseren. De kleine uil uit de mand om het middel van de goochelaar betekent zijn intelligentie. Een kikker die uit de mond van het hoofdpersonage springt, staat voor de mate waarin het slachtoffer het verstand heeft losgelaten en is gezwicht voor dierlijke impulsen.

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
3 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments
Patricia O'Brien
Lid
Patricia O'Brien(@marispiper)
8 maanden geleden

We worden zo vaak in beslag genomen, nietwaar? Zo gemakkelijk in de ban van dingen die weinig betekenis hebben... vergeten wat echt belangrijk is.

Ik had het geluk Den Bosch te bezoeken ter gelegenheid van het eeuwfeest van Heironymus Bosch en zag dus dit schilderij. Bijna al zijn schilderijen werden teruggebracht naar zijn stad - het was de meest gedenkwaardige gebeurtenis. De mensen vierden echt hun 'zoon'! Zijn schilderijen hebben vaak een briljant uitgebeelde boodschap voor de kijker - en meestal een zeer ongemakkelijke!
Nog iets - als Bosch Christus afbeeldt op een schilderij, is het resultaat absoluut prachtig.

Charles Marriott
Lid
Charles Marriott(@chazbo)
8 maanden geleden

Wat een mooi klein schilderij. Ik ben nooit gevallen voor die beker goochelaars die je vroeger zag in Oxford Street. Ik heb ze al een tijdje niet meer gezien. Ik ben voortdurend getroffen door de domheid van het menselijk ras - ik weet dat dat een sterk woord is. Bertrand Russell zei dat hij enorm medelijden had met de mensheid. Er is meer te zeggen over deze onderwerpen.

Patricia O'Brien
Lid
Patricia O'Brien(@marispiper)
8 maanden geleden
Antwoord op  Charles Marriott

Nog veel meer!

Lezingen bij Matteüs 10:24-33

8 juli 2021

Mattheüs 10:7-15

Je ontving zonder betaling, geef zonder betaling

26 december 2019

Mattheüs 10:17-22

Saint Stephen's Day

4 mei 2022

Mattheüs 10:17-20

De Geest van uw Vader zal in u spreken

8 juli 2020

Mattheüs 10:1-7

Jezus riep zijn Twaalf Discipelen bijeen

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit u aan bij meer dan 60.000 mensen die dagelijks onze Evangelielezing en Kunst Bezinning ontvangen.

Naar de inhoud springen