Fotogalerij met uitzichten van Rome,
Schilderij van Giovanni Paolo Pannini (1691-1765),
Geschilderd in 1757,
Olieverf op doek
© Museum van Schone Kunsten, Boston

Fotogalerij met uitzichten van Rome,
Schilderij van Giovanni Paolo Pannini (1691-1765),
Geschilderd in 1757,
Olieverf op doek
© Museum van Schone Kunsten, Boston

Evangelie van 7 juli 2022

Voorzie jezelf niet van goud of zilver

Mattheüs 10:7-15

Jezus instrueerde de Twaalf als volgt: Verkondig, als je gaat, dat het koninkrijk van de hemel nabij is. Genees de zieken, wek de doden op, reinig de melaatsen, drijf duivels uit. Gij hebt zonder last ontvangen, geef zonder last. Voorzie jezelf niet van goud of zilver, zelfs niet met een paar koperen voor uw portemonnees, zonder rugzak voor de reis of reserve tuniek of schoeisel of een staf, want de werkman verdient zijn levensonderhoud.

In welke stad of dorp gij ook zijt, vraagt iemand, die te vertrouwen is, en blijft bij hem, tot gij vertrekt. En als gij zijn huis binnengaat, groet het, en indien het huis het verdient, laat dan uw vrede daarop nederdalen; indien het niet verdient, laat dan uw vrede tot u wederkeren. En indien iemand u niet welkom heet, of niet luistert naar hetgeen gij te zeggen hebt, schudt dan, als gij het huis of de stad verlaat, het stof van uwe voeten. Ik zeg u plechtig: op den dag des oordeels zal het met het land van Sodom en Gomorra niet zoo hard gaan als met die stad.

Reflectie op het schilderij

De evangelielezing van vandaag volgt op die van gisteren. Jezus gaat door met het geven van zendingsinstructies aan de eerste discipelen, en dus ook aan de hele Kerk. Een van de praktische wijsheden die hij ons meegeeft, is dat we ons niet moeten bezwaren met bezittingen. Natuurlijk zijn dingen goed om te hebben, binnen bepaalde grenzen, maar bezittingen bepalen niet wie we zijn. Het hebben van een grote bibliotheek betekent niet noodzakelijkerwijs dat we geleerd zijn; een grote verzameling kunst (zoals in ons schilderij) maakt ons nog geen kunstkenners; een grote verzameling devotionele voorwerpen betekent niet dat we een diep geloof hebben. Al deze dingen zijn slechts bezittingen: zij bepalen niet wie wij werkelijk zijn in de ogen van God.

Ons schilderij van Giovanni Paolo Pannini toont een extravagante verzameling van wereldse bezittingen. Dit schilderij was een van de vier vergelijkbare schilderijen die de Duc de Choiseul bestelde ter herinnering aan zijn verblijf in Rome als Frans ambassadeur bij het Vaticaan. Pannini, die de meest gevierde landschapschilder van Rome werd, was opgeleid aan een school voor decorontwerpers in Bologna. We kunnen zijn theatrale achtergrondtraining in ons schilderij zien. De hertog zit in het midden van een enorme kunstgalerij, omringd door beeldhouwwerken van Michelangelo en Bernini, en honderden andere wereldse bezittingen. Om hem heen hangen Pannini's minutieus gedetailleerde weergaven van Romeinse gebouwen, fonteinen en monumenten uit de zeventiende en achttiende eeuw, waaronder het Sint-Pietersplein, de Trevifontein en de Spaanse Trappen.

Geen van deze schilderijen of beelden bepaalden wie de Duc de Choiseul was in de ogen van God. Alleen zijn hart deed dat...

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Middenonder
Linksonder
4 Opmerkingen
X Positie
Y Positie
Oi Lian Kon
Lid
Oi Lian Kon(@kairos712)
4 maanden geleden

Petrus zei: "Ik heb geen zilver of goud, maar wat ik heb geef ik u; in de naam van Jezus Christus van Nazareth, sta op en wandel. Handelingen 3:6. Heer, geef mij de genade om alleen te vertrouwen op de naam en de kracht van Jezus.

Patricia O'Brien
Lid
Patricia O'Brien(@marispiper)
5 maanden geleden

Dat is een heel interessant punt, Patrick - over kunstcollecties en vrome voorwerpen. Ik zou daar geloofspraktijken en observanties aan toe willen voegen...sommigen hechten daar veel waarde aan - een beetje zoals het wassen van de handen tot aan de elleboog!
Dan is er het gebed - ik vraag me soms af "Waarom bid ik de rozenkrans? (oefening) Zou het niet beter zijn om gewoon een paar echte woorden tot Onze Lieve Heer te zeggen?"

Charles Marriott
Lid
Charles Marriott(@chazbo)
5 maanden geleden

Centrum? Er wordt in de Evangeliën veel gesproken over de naderende komst van het Koninkrijk van God. Hoe de dingen vrij dramatisch gaan worden, vrij snel. En dat deden ze niet. Je zou kunnen argumenteren dat het Koninkrijk van God uit het zicht is verdwenen in onze wereld.

Patricia O'Brien
Lid
Patricia O'Brien(@marispiper)
5 maanden geleden
Antwoord op  Charles Marriott

Nou, de Goede Heer zei dat het op een uur zal zijn dat je niet verwacht, hè? Mensen worden het wachten beu en vallen in slaap - zoals de dwaze bruidsmeisjes. Hoe dan ook Chazbo, je bent wakker ?

Lezingen bij Mattheüs 10:7-15

4 mei 2022

Mattheüs 10:17-20

De Geest van uw Vader zal in u spreken

4 mei 2020

Mattheüs 10:17-20

Feest van de Engelse Martelaren

15 juli 2019

Mattheüs 10:34 - 11:1

Het is geen vrede die ik kom brengen, maar een zwaard

3 december 2022

Mattheus 9:35-10:1,5,6-8

Ga liever naar de verloren schapen van het huis van Israël

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 40.000 mensen die onze dagelijkse evangelielezing en kunstoverdenking ontvangen

Toon de registratie- en aanmeldingsformulieren in het betalingsgedeelte voor niet-ingelogde gebruikers.