Aanbidding van het Kind Jezus door Johannes de Doper,
Geschilderd door Lucas Cranach de Oudere (1472-1553),
Geschilderd circa 1535,
Olieverf op paneel
© Museo Lázaro Galdiano, Madrid

Aanbidding van het Kind Jezus door Johannes de Doper,
Geschilderd door Lucas Cranach de Oudere (1472-1553),
Geschilderd circa 1535,
Olieverf op paneel
© Museo Lázaro Galdiano, Madrid

Evangelie van 9 december 2021

De minste in het koninkrijk der hemelen is groter dan Johannes de Doper is

Mattheüs 11:11-15

Jezus sprak tot de menigte: "Ik zeg u plechtig, van alle kinderen die uit vrouwen geboren zijn, is er nooit een grotere gezien dan Johannes de Doper; maar de minste in het koninkrijk der hemelen is groter dan hij. Sinds de komst van Johannes de Doper, tot op dit ogenblik, is het koninkrijk der hemelen aan geweld onderhevig geweest en de geweldenaars nemen het in bezit. Want het was naar Johannes dat alle profetieën van de profeten en van de Wet toe leidden; en hij, als gij mij wilt geloven, is de Elia die zou wederkomen. Als iemand oren heeft om te horen, laat hem dan luisteren!'

Reflectie op het schilderij

Ik wil kort ingaan op Jezus' zinsnede 'maar de minste in het koninkrijk der hemelen is groter dan Johannes de Doper is'. Op het eerste gezicht klinkt dit nogal raadselachtig. Eerst zegt Jezus, 'Ik zeg u plechtig, van alle kinderen geboren uit vrouwen, is er nooit een grotere gezien dan Johannes de DoperEn toch blijft Jezus zeggen dat wij allen nog groter zijn dan hij... Wij zijn groter, niet omdat wij beter zijn dan hij, of slimmer of heiliger dan hij, maar omdat wij meer genade hebben gekregen. Door de evangeliën weten we alles over Jezus' openbare leven, zijn onderricht, zijn verrijzenis, zijn uitingen van liefde, zijn wonderen, enz. Johannes de Doper heeft deze dingen nooit gezien, omdat hij al vroeg in de openbare bediening van Jezus door Herodes werd terechtgesteld. In die zin hebben wij een grotere genade ontvangen en kunnen wij ons leven doorbrengen met het groeien in een grotere waardering voor alles wat wij door het leven van Jezus hebben ontvangen.

Johannes' bediening was de komst van Jezus aan te kondigen, maar hijzelf heeft de bediening, de dood en de verrijzenis van Jezus en de geboorte van onze Kerk niet mogen meemaken. In zoverre zijn wij allen meer gezegend dan Johannes de Doper was. We kunnen dus elke dag dankbaar zijn voor de genade die ons door het voorbeeld van Jezus wordt geschonken.

Ons schilderij van Luca Cranach de Oude verbeeldt de aanbidding van het kind Jezus door Johannes de Doper. We zien de kleine Johannes gekleed in dierenhuid knielen en naar Jezus wijzen, terwijl hij een lam vasthoudt, verwijzend naar Johannes' karakterisering van Christus als het Lam van God en zijn offerdood aan het kruis. Christus houdt het kruis vast, met de slang aan de onderkant: Hij kwam om ons te verlossen van het kwaad en de zonde. Hij wordt ook gezien terwijl Hij met Zijn linkervoet een schedel verbrijzelt, omdat Hij kwam om de dood te overwinnen.

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
0 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments

Lezingen gerelateerd aan Mattheüs 11:11-15

11 december 2022

Mattheüs 11:2-11

Johannes in zijn gevangenis stuurde zijn discipelen naar Jezus

12 juli 2022

Mattheüs 11:20-24

Wilde je zo hoog verheven worden als de hemel?

13 juli 2022

Mattheüs 11:25-27

Ik zegen u, Vader, voor het onthullen van deze dingen...

29 april 2020

Mattheüs 11:25-30

U hebt deze dingen verborgen voor de wijzen

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit u aan bij meer dan 60.000 mensen die dagelijks onze Evangelielezing en Kunst Bezinning ontvangen.

Naar de inhoud springen