Sint Catharina van SienaPrima Pars pagina. Hier begint de Orcharde van Syon, waarin de Openbaringen van Seynt Katheryne van Sene, met spookachtige vruchten en precyous planten voor de helthe van mannes soule / [Catherine],
Boek uitgegeven door Wynkyn de Worde,
Gepubliceerd in 1519,
175 ongenummerde bladen : houtsnede t.pagina in rood & zwart, houtsneden (folio)
© The Library at the Wellcome Collection, Londen

Sint Catharina van SienaPrima Pars pagina. Hier begint de Orcharde van Syon, waarin de Openbaringen van Seynt Katheryne van Sene, met spookachtige vruchten en precyous planten voor de helthe van mannes soule / [Catherine],
Boek uitgegeven door Wynkyn de Worde,
Gepubliceerd in 1519,
175 ongenummerde bladen : houtsnede t.pagina in rood & zwart, houtsneden (folio)
© The Library at the Wellcome Collection, Londen

Evangelie van 29 april 2022

Feest van de heilige Catharina van Siena

Mattheüs 11:25-30

Jezus riep uit, Ik zegen U, Vader, Heer van hemel en aarde, dat U deze dingen verbergt voor geleerden en verstandigen en ze openbaart aan gewone kinderen. Ja, Vader, want dat is wat het U behaagde te doen. Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader; en niemand kent de Zoon dan de Vader, zoals niemand de Vader kent dan de Zoon en zij aan wie de Zoon verkiest Hem te openbaren.

Komt tot Mij, allen die arbeiden en overbelast zijn, en Ik zal u rust geven. Schraag mijn juk en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen. Ja, mijn juk is gemakkelijk en mijn last licht.'

Reflectie op de bladzijde van het boek

Vandaag vieren we het feest van de heilige Catharina van Siena, die in 1347 werd geboren. Zij was het 25ste kind, en haar moeder was 40 jaar oud toen zij werd geboren. Siena werd in die tijd getroffen door een uitbraak van de pest. Catharina trad niet in een klooster in, maar trad toe tot de Derde Orde van Sint-Dominicus, die haar in staat stelde zich aan te sluiten bij een religieus genootschap terwijl ze thuis woonde. Zij leefde een leven van gebed en contemplatie, waarin zij regelmatig mystieke ervaringen beleefde, die culmineerden in een buitengewone vereniging met God, die slechts aan enkele mystici werd verleend en die bekend staat als een "mystiek huwelijk".

Onze evangelielezing van vandaag zegt dat Jezus zijn Vader dankte "dat Hij deze dingen voor geleerden en verstandigen verborgen heeft gehouden en ze aan kinderen heeft geopenbaard". Catharina had een zuiver hart en een kinderlijke onschuld, waardoor zij haar geloof in God met een wonderlijke openheid en ontvankelijkheid benaderde. Jezus roept ons op om kinderlijk te zijn, niet kinderachtig, iets heel anders. Jezus dankt zijn Vader voor het actief meewerken aan het achterhouden van de waarheid voor hen die denken dat ze slim zijn. Hij dankt God voor het openbaren van de verborgen waarheid aan "kleine kinderen", mensen die openstaan en bereid zijn om te leren, net als de heilige Catharina van Siena.

Ons kunstwerk is een zeer vroeg boek over de heilige Catharina van Siena, gepubliceerd door Wynkyn de Worde. Hij was een drukker en uitgever in Londen, en wordt erkend als de eerste die de producten van de drukpers in Engeland populair maakte. We zien een illustratie in houtsnede van de heilige Catharina die haar hart in haar linkerhand houdt, stigmata in beide handen, terwijl ze wordt toegediend door de Heilige Geest die neerdaalt van God de Vader.

De heilige Catherine was pas 33 toen ze stierf. En ik laat u achter met een van haar vele ontroerende en mooie citaten:

 

"Wees wie God bedoelde dat je zou zijn en je zult de wereld in vuur en vlam zetten."

- De heilige Catharina van Siena

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
1 Commentaar
Inline Feedbacks
View all comments
Patricia O'Brien
Lid
Patricia O'Brien(@marispiper)
10 maanden geleden

Ik heb echt genoten van het ontcijferen van de tekst op die pagina! Dank u.
Ja, ik denk echt dat we moeten proberen meer kinderlijk te zijn en het mysterie van God (ondoorgrondelijk) te aanvaarden in plaats van te intellectualiseren. Het gaat terug naar dat oude adagium over geloof "Geen uitleg is nodig..."

Lezingen bij Mattheüs 11:25-30

11 december 2022

Mattheüs 11:2-11

Johannes in zijn gevangenis stuurde zijn discipelen naar Jezus

9 december 2020

Mattheüs 11:28-30

Ik ben zachtaardig en nederig van hart

12 juli 2022

Mattheüs 11:20-24

Wilde je zo hoog verheven worden als de hemel?

15 december 2019

Mattheüs 11:2-11

Johannes de Doper had in zijn gevangenis gehoord wat C...

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit u aan bij meer dan 60.000 mensen die dagelijks onze Evangelielezing en Kunst Bezinning ontvangen.

Naar de inhoud springen