Ossen ploegen een veld
Geschilderd door George Arthur Hays (Amerikaan, 1854-1945),
Olieverf op doek
Geëxecuteerd in 1900
© Avery & Dash Collections, alle rechten voorbehouden

Ossen ploegen een veld
Geschilderd door George Arthur Hays (Amerikaan, 1854-1945),
Olieverf op doek
Geëxecuteerd in 1900
© Avery & Dash Collections, alle rechten voorbehouden

Evangelie van 18 juli 2019

Schouder mijn juk en leer van mij

Mattheüs 11:28-30

Jezus zei: "Komt tot Mij, allen die arbeiden en overbelast zijn, en Ik zal u rust geven. Schouder mijn juk en leer van mijwant ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen. Ja, mijn juk is gemakkelijk en mijn last licht.

Reflectie op het schilderij

In deze zeer korte lezing van vandaag gebruikt Jezus de beeldspraak van een juk. De meeste van zijn toehoorders in die tijd waren waarschijnlijk werkzaam in de landbouw of de visserij, dus het beeld van een juk moet hen wel hebben aangesproken; vandaag de dag is dat waarschijnlijk minder het geval, in onze tijd van geïndustrialiseerde landbouw. Toch is het gemakkelijk genoeg om te werken met dit beeld dat Jezus ons gaf. Een juk houdt twee ossen bij elkaar als ze de velden ploegen, ter voorbereiding op een nieuw seizoen van gewassen planten. De twee ossen moeten samenwerken. De sterkere os leidt de zwakkere os, terwijl ze zich een weg banen door de velden en het leven, ploegend één rij tegelijk, op weg naar de voltooiing van hun taak. Wij mensen zijn de zwakkere os, die kracht, leiding en bemoediging van Christus nodig hebben.

Het schilderij van vandaag toont boeren die hun akker ploegen, waarschijnlijk vroeg in de ochtend gezien het zachte licht dat aanwezig is. De linkerhelft van het schilderij toont het veld dat al geploegd is, het verleden; de rechterhelft moet nog geploegd worden, de toekomst. Alle ossen en de boeren moeten samenwerken, in perfecte harmonie en synchroniciteit om de velden te bewerken en het gewas te planten voor de toekomstige oogst. De kunstenaar, George Arthur Hays, was bekend om zijn landbouwschilderijen van koeien, schapen en ossen die een manier van leven boeiden die snel aan het verdwijnen was op het moment dat hij ze schilderde in 1900.

Een juk is ontworpen voor twee dieren. Dit landbouwwerktuig brengt de kracht van twee dieren samen om een last te trekken die één dier onmogelijk alleen kan trekken. Wanneer Jezus in het evangelie van vandaag het woord "overbelast" gebruikt, bedoelt hij dat als wij deze last alleen willen trekken, wij overbelast zijn. We kunnen het eenvoudigweg niet in ons eentje. We moeten samenwerken met Christus om onze taak te volbrengen, waarbij Hij leiding en richting geeft... alleen dan kunnen we een overvloedige oogst hebben...

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Inschrijven
Kennis geven van
0 Opmerkingen
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

Lezingen bij Mattheüs 11: 28-30

2 november 2020

Mattheüs 11:25-30

Allerzielen

19 juni 2020

Mattheüs 11:25-30

Plechtigheid van het Allerheiligst Hart van Jezus

29 april 2021

Mattheüs 11:25-30

Feest van de heilige Catharina van Siena

13 juli 2021

Mattheüs 11:20-24

Jezus begon de steden te berispen die weigerden...

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 40.000 mensen die onze dagelijkse evangelielezing en kunstoverdenking ontvangen

Overslaan naar inhoud