Moeder Theresa en Mahatma Gandhi
Geschilderd door Edouardo Kobra (geboren in 1975) ,
Verf en spuitverf op gebouw
Uitgevoerd in augustus 2018
© Kobra, alle rechten voorbehouden door de kunstenaar

Moeder Theresa en Mahatma Gandhi
Geschilderd door Edouardo Kobra (geboren in 1975) ,
Verf en spuitverf op gebouw
Uitgevoerd in augustus 2018
© Kobra, alle rechten voorbehouden door de kunstenaar

Evangelie van 19 juli 2019

Wat ik wil is genade, geen opoffering

Mattheüs 12: 1-8

Jezus maakte op een sabbatdag een wandeling door de korenvelden. Zijn discipelen hadden honger en begonnen korenaren te plukken en op te eten. De Farizeeën merkten dit op en zeiden tot hem: "Kijk, uw leerlingen doen iets wat op de sabbat verboden is. Maar hij zeide tot hen: Hebt gij niet gelezen, wat David deed, toen hij en zijn volgelingen honger hadden - hoe hij het huis Gods binnenging en hoe zij de offerbroden aten, die noch hij noch zijn volgelingen mochten eten, maar die alleen voor de priesters bestemd waren? Of hebt gij ook niet in de wet gelezen, dat op den sabbatdag de tempelpriesters den sabbat breken, zonder dat hun dat verweten wordt? Hier, zeg ik u, is iets groter dan de Tempel. En als u de betekenis van de woorden had begrepen: Wat ik wil is genade, geen opofferingzou u de onberispelijke niet veroordeeld hebben. Want de Zoon des mensen is meester over de sabbat.

Reflectie op het Street Art Graffiti werk

Het kunstwerk van vandaag is van de Braziliaanse straatkunstenaar Kobra, die Moeder Theresa en Mahatma Gandhi afbeeldt, geschilderd op de zijkant van een gebouw aan 18th Street en 10th Avenue in New York. Ze staan tegenover elkaar als eerbetoon aan hun rol als twee van 's werelds grootste humanitaristen en met hun grenzeloze barmhartigheid voor hun medemensen, waarmee ze vandaag Jezus' woorden in praktijk brengen: 'Wat ik wil is genade, geen opoffering'. Zoals u weet, leidde Gandhi India in zijn streven naar onafhankelijkheid van de Britse overheersing door een campagne van geweldloosheid te voeren. Moeder Teresa won de Nobelprijs voor de Vrede en werd door de katholieke kerk heilig verklaard voor haar werk voor de armen van Calcutta. Door deze twee persoonlijkheden op deze 'street art' artistieke manier af te beelden, worden ze opgenomen in de popcultuur, en worden ze benaderbaar en relevant voor een hele nieuwe generatie jongeren. Kunst speelt hier de rol van het nieuw leven inblazen en opnieuw introduceren van deze figuren bij een hele nieuwe generatie. Belangrijk.

Deze fotorealistische muurschilderingen van Kobra, waarbij gebruik wordt gemaakt van rechthoekige en driehoekige vormen in felle veelkleurige tinten, transformeren openbare ruimten en doen de omgeving opleven. Net als werken van Banksy trekken ze na voltooiing veel aandacht en verbinden ze de mensen die naar buiten gaan om deze werken te bewonderen. In zekere zin was street art de eerste vorm van sociale media avant-la-lettre. Vóór Facebook, Twitter enz. spoten graffitikunstenaars op openbare muren, waardoor ze voor iedereen toegankelijk waren, en niet beperkt werden door de beschikbaarheid van technologie of een museale omgeving. Lange tijd was 'hoge kunst' iets dat alleen toegankelijk was voor de bevoorrechten; graffiti doorbrak deze traditie. De waarde ervan ligt niet in de mogelijkheid om het te bezitten of in de kunsthistorische waarde ervan (hoewel die zeker aanwezig is), maar in de kracht ervan om verandering te bewerkstelligen, politieke kwesties aan de orde te stellen of culturele figuren zoals Moeder Theresa en Gandhi hier te vieren. Graffiti maakt van deze figuren iconen.

Jezus benadrukt in de lezing van vandaag dat een barmhartig antwoord op menselijk lijden voorrang heeft boven het scrupuleus naleven van een ritueel of een wet. Moeder Theresa en Gandhi gaven met grote waardigheid en enthousiasme gestalte aan dit mededogen. Net zoals zij opkwamen voor de onderdrukten, kunnen graffiti en straatkunst in zekere zin het artistieke equivalent daarvan zijn: deze kunstvorm kan de stem zijn van de onderdrukten, de gedesillusioneerden, de sociaal uitgedaagden.

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
0 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments

Lezingen bij Mattheüs 12: 1-8

20 juli 2020

Mattheüs 12:38-42

Het enige teken dat het zal krijgen is het teken van...

16 juli 2022

Mattheüs 12:14-21

Hij zal het gebroken riet niet breken, noch zal hij...

21 juli 2023

Mattheüs 12:1-8

Wat ik wil is genade, geen opoffering

18 juli 2022

Mattheüs 12:38-42

Jona zat in de buik van het zeemonster voor...

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 70.000 mensen die dagelijks onze Evangelielezing en Kunstreflectie ontvangen

Ga naar de inhoud