De Farizeeërs en de Herodianen spannen samen tegen Jezus
Geschilderd door James Tissot (1836-1902) ,
aquarel over grafiet op grijs velijnpapier
Geschilderd circa 1890
© Het Brooklyn Museum, New York

De Farizeeërs en de Herodianen spannen samen tegen Jezus
Geschilderd door James Tissot (1836-1902) ,
aquarel over grafiet op grijs velijnpapier
Geschilderd circa 1890
© Het Brooklyn Museum, New York

Evangelie van 20 juli 2019

De Farizeeërs gingen naar buiten en begonnen een complot tegen Jezus te smeden.

Mattheüs 12: 14-21

De Farizeeërs gingen naar buiten en begonnen een complot tegen Jezus te smeden.om te bespreken hoe hem te vernietigen.

Jezus wist dit en trok zich terug uit de wijk. Velen volgden hem en hij genas hen allen, maar waarschuwde hen hem niet bekend te maken. Dit was om de profetie van Jesaja te vervullen:

Hier is mijn dienaar die ik heb uitverkoren, mijn geliefde, de lieveling van mijn ziel. Ik zal hem met mijn geest begiftigen, en hij zal het ware geloof verkondigen aan de volken. Hij zal niet vechten of schreeuwen, niemand zal zijn stem horen in de straten. Hij zal het verbrijzelde riet niet breken, noch het smeulende lont doven, totdat hij de waarheid naar de overwinning heeft geleid; op zijn naam zullen de volken hun hoop vestigen.

Bespiegeling over de aquarel op papier

Toen de mensen met Jezus' leer werden geconfronteerd, hadden zij een echt dilemma: zij moesten Zijn leer aanvaarden, of niet. De Farizeeën gingen nog een stap verder: zij aanvaardden Jezus' leer niet alleen niet, maar zij begonnen tegen Hem samen te spannen. Dat is de allereerste zin in de lezing van vandaag: De Farizeeërs gingen naar buiten en begonnen een complot tegen Jezus te smeden. We weten allemaal waar dat uiteindelijk toe leidde, de kruisiging van Christus.

Jezus moet er zich van bewust zijn geweest dat Zijn openhartige bediening zou leiden tot het verontrusten van mensen zoals de Farizeeën, maar toch ging Hij door met prediken, op een volhardende manier volledig gericht op het openbaren van de wil van Zijn Vader voor ons. Uiteindelijk is het verschil eenvoudig: de Farizeeën gebruikten de Schrift als een wetboek en keken altijd naar andere mensen om te zien hoe goed zij zich aan deze wetten hielden. Voor Jezus echter ging het er in de Schrift om een relatie met God te hebben, waarin wij voortdurend met Hem communiceren, van hart tot hart. Een heel andere houding.

De kunstenaar, James Tissot, schildert deze aquarel van Farizeeërs die samenzweren, peinzen, intrigeren, gedachten uitwisselen. Ze zijn allemaal geplaatst tegen een achtergrond van donkere bomen, geen glimlach, alleen ernstige, slechte gedachten die worden uitgewisseld. Tissot was een Franse schilder en illustrator. Als jonge kunstenaar studeerde hij grotendeels alleen door werken in het Louvre Museum te kopiëren. We zien nu nog vaak mensen schilderen of tekenen in een museum; zij zijn de toekomstige kunstenaars zoals Tissot. In 1871 vertrok hij van Parijs naar Londen. Op 50-jarige leeftijd beleefde hij een heropleving van zijn katholieke geloof, dat op zeer sterke wijze naar voren kwam. De laatste 17 jaar van zijn leven waren geheel gewijd aan het maken van schilderijen over bijbelse gebeurtenissen. De aquarel van vandaag maakt deel uit van 365 illustraties over het leven van Christus, die in die tijd al lovende kritieken kregen.

Onze eigen spirituele groei gaat niet alleen over het herkennen van de dualiteit tussen goed en slecht in ons, maar heeft ook te maken met het besef dat we allemaal de farizeeër en het kind in ons hebben. Aiden Wilson Tozer (Amerikaanse christelijke pastor en auteur) heeft het waarschijnlijk het kortst omschreven: Een farizeeër is hard voor anderen en gemakkelijk voor zichzelf, maar een geestelijk mens is gemakkelijk voor anderen en hard voor zichzelf.

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
0 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments

Lezingen bij Mattheüs 12: 14-21

20 juli 2021

Mattheüs 12:46-50

Wie is mijn moeder? Wie zijn mijn broers?

17 juli 2020

Mattheüs 12:1-8

Jezus wandelde op een sabbatdag door de c...

18 juli 2020

Mattheüs 12:14-21

De Farizeeërs begonnen te discussiëren over hoe ze J. konden vernietigen...

21 juli 2020

Mattheüs 12:46-50

Wie zijn mijn moeder en broers?

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 70.000 mensen die dagelijks onze Evangelielezing en Kunstreflectie ontvangen

Ga naar de inhoud